Home > Centralbankernas krishantering belyses av BIS

Centralbankernas krishantering belyses av BIS

Centralbankerna och deras penningpolitik är en av de främsta anledningarna varför valutor fluktuerar på interbank-marknaden. Deras beslut att strama åt eller lätta monetära villkor i en ekonomi bevakas noga av investerare av alla dess slag.

Det är dock enbart ett fåtal investerare som är medvetna om att det internationella finanssystemet koordineras av ett annat organ som agerar som centralbankernas moder. Med sitt högkvarter i Basel i Schweiz är Bank for International Settlements (BIS) en av de viktigaste bankinstitutionerna i världen.

Årlig ekonomisk rapport från BIS

Centralbanker från hela världen träffas regelbundet i Basel för att diskutera den monetära utvecklingen i olika delar av världen. På så sätt finns det inget som exempelvis Fed vet som inte även ECB vet. Och det finns inga märkliga penningpolitiska beslut som den japanska centralbanken tar utan att Bank of England eller Reserve Bank of Australia är medvetna om. Och vid behov kan alla centralbanker arbeta tillsammans, under BIS, för att bidra med hjälp.

BIS skapar sin årliga ekonomiska rapport som framförallt fokuserar på centralbankernas roll i ekonomisk aktivitet. Rapporten följs noga av marknadsdeltagare över hela världen då den visar på de utmaningar som vi har framför oss, och då den ger en objektiv syn på den globala ekonomiska aktiviteten.

Det är inte överraskande att den nuvarande rapporten fokuserar på centralbankernas roll under coronavirus-pandemin. Den belyser centralbankens ägande av statspapper och den proportion dessa står i till varje lands BNP.

En annan intressant del av rapporten är att centralbankerna har utökat sin roll som utlånare. Med andra ord har denna roll expanderat från att tillhandahålla medel till icke-banksektorer till aktivt ingripande för att bidra med stöd till inhemska valutor, vilket vi har sett på tillväxtmarknader.

Slutsatsen i BIS-rapporten är att vägen framför oss är fylld av osäkerhet, framförallt vad gäller inflation. Detta gör det väldigt svårt för centralbankerna att göra sitt jobb. Men, rapporten välkomnar även de gemensamma penningpolitiska beslut som har tagits i stora delar av världen för att underlätta den börda som COVID-19-pandemin har orsakat.

Allt sammantaget bekräftar rapporten att banker och den finansiella sektorn, till skillnad från finanskrisen, inte är anledningen till de ekonomiska problemen. Därför måste den ekonomiska reaktionen skilja sig från den som skedde för cirka ett årtionde sen.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto