Home > Centralbankernas ökade balansräkning når nya höjder

Centralbankernas ökade balansräkning når nya höjder

Finansiella marknaders instabilitet beror till stor del på vad centralbankerna gör. Monetära policybeslut påverkar hur investerare värdesätter finansiella tillgångar och hur de upplevs i framtiden.

Ända sedan deflation visade hur mycket det kan påverka en ekonomi (exempelvis i Japan) har världens bankers verktyg för monetära policybeslut förändrats. Innan finanskrisen 2008 var det mesta centralbankerna gjorde att öka eller sänka räntenivåerna baserat på inflationen, och i vissa fall skapade de arbetstillfällen.

Men krisen 2008 belyste systemets svagheter. Centralbankerna fångades av de lägre gränserna för sina egna räntenivåer, och behovet av ytterligare åtgärder var tydligt. Den amerikanska centralbanken ledde som vanligt vägen och började med kvantitativa lättnadsåtgärder (att köpa regeringens egna fonder eller skulder), vilket resulterade i en utökning av centralbankens balansräkning.

Utökad balansräkning – ett världsomspännande fenomen

Denna process sågs direkt som en framgång och omfamnades av andra G10-medlemsländer – vissa tidigare än andra. Slutligen hoppade alla på QE-tåget och utökade sin balansräkning.

Många överraskas av att den amerikanska centralbanken inte ligger först när man jämför centralbankernas balansräkning som en % av deras respektive lands/regions BNP. Den schweiziska centralbanken är faktiskt ledare i denna kategori, och följs sedan av Bank of Japan (BOJ) och Bank of England (BOE).

Under Janet Yellens ordförandeskap försökte den amerikanska centralbanken att ändra kurs vad gällde den utökade balansräkningen. Enligt Yellen förväntades denna åtgärd vara ”tråkig”, som ”att titta på färg som torkar”.

Enligt Guggenheim Investments behöver den amerikanska centralbanken genomföra ytterligare 2 biljoner dollar i lättnadsåtgärder detta år för att täcka underskottet. Faran här är att vi vet att lättnadsåtgärder fungerade den första gången (efter finanskrisen 2008), men det finns ingen garanti för att det ska fortsätta fungera i en sådan här takt.

Om marknaden förlorar förtroendet i den amerikanska centralbankens förmåga att få lättnadsåtgärderna att fungera finns det en fara att aktiemarknaden och företagskredit kommer lida till följd av det.

Det finns ett talesätt som säger att det inte finns en investering som saknar risk. Statskassor har länge ansetts vara riskfria investeringar, men detta kan förr eller senare behöva omdefinieras.

 

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.