Home > Centraleuropeiska banksektorn plågas av låg lönsamhet, stödgärder kan bli aktuellt från ECB.

Centraleuropeiska banksektorn plågas av låg lönsamhet, stödgärder kan bli aktuellt från ECB.

Den centraleuropeiska banksektorn plågas av en låg lönsamhet. Från bankhåll har ECB:s negativa insättningsränta bespottats. Protokollet från det senaste ECB-mötet visade samtidigt att centralbanken tar allt större notis om sektorns problem. Stödåtgärder kan vara i antågande.

”Protokollet visade på att ECB börjat lägga större vikt vid den låga lönsamheten inom banksektorn. Tidigare har det varit något som övervakats men det har inte varit lika starka budskap. Protokollet gav tecken på att ECB har börjat oroa sig”, säger en strateg vid en centraleuropeisk storbank till Nyhetsbyrån Direkt på onsdagen.

I protokollet från ECB:s policymöte i slutet av juli, som publicerades den 18:e augusti, stod det att den svaga aktiekursutvecklingen för regionens banker efter Brexit-omröstningen hade noterats. Utöver direkt inverkan från valresultatet ”återspeglar det även den fortsatt underliggande svagheten i bankers lönsamhet” till följd av en förlängd period med svag tillväxt och låga räntor, hette det.

Det gavs under mötet en stark uppmaning till europeiska beslutsfattare att få lämpliga åtgärder på plats ”för att adressera den svaga lönsamheten och den fortsatt strukturella svagheten inom euroområdets banksystem”.

I takt med att ECB lättat på penningpolitiken och successiva styrräntesänkningar, senast ned till 0 i mars i år, har depositräntan rört sig ned i klarare negativt territorium. Sedan i mars, då depositräntan sänktes med 10 punkter, ligger den på -0,40 procent, och den har varit negativ sedan 2014.

I takt med detta har även bankers kritik mot den förda penningpolitiken växt. På onsdagen har exempelvis Handelsblatt publicerat en kommentar från Deutsche Banks vd John Cryan där han manar till ett policyskifte från ECB.

”Den förda penningpolitiken motverkar målen att stärka ekonomin och göra det europeiska banksystemet säkrare”, sade John Cryan.

Det är inte bara de största bankerna i euroområdet och Tyskland som har framhållit att ränteläget påverkar lönsamheten negativt. På onsdagen har den tyska regionalbanken Helaba släppt halvårssiffror som visade på 23 procents vinsttapp. Vd:n Herbert Hans Grüntker sade att det i stort sett är omöjligt att kompensera för den belastning som ECB:s räntepolitik medför och ser därmed ett ”begränsat utrymme för optimism”, rapporterade Handelsblatt.

Ekonomerna på Commerzbank pekade i en analys publicerad på tisdagen att den nederländska centralbanken gjort en studie som visat på att institutionella investerare som säljer obligationer till ECB föredrar att hålla likvider hos banker i länder med höga kreditbetyg. Överskottslikviditeten koncentreras således i länder som Tyskland och Nederländerna medan kostnaderna som uppkommer från straffräntor är låga i länder som exempelvis Spanien och Italien.

Commerzbank konstaterade vidare att ECB:s negativa depositränta allt kraftigare kritiserats under de senaste veckorna med tillägget att centralbanken har rest frågan men framfört de överlag positiva effekterna av sina åtgärder.

”Men de oönskade konsekvenserna kommer fortsätta att växa även utan ytterligare sänkningar från ECB. Det är troligt att ECB-rådet inför en flerskiktad ränta förr eller senare för att mildra de negativa effekterna”, ansåg Commerzbanks ekonomer.

I protokollet från ECB:s möte i mars framgick det att det diskuterats om att införa ett differentierat system för depositräntan, där vissa delar undantas från den negativa räntan. Då det ansågs som komplext att genomföra var det samtidigt inte något som genomfördes då. Samtidigt noterades det under mötet att ett sådant system i princip skulle kunna minska de möjligt negativa effekterna på bankernas vinster och att det skulle kunna underlätta transmissionsmekanismen.

Deutsche Bank (dagsdiagram)

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

 

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto