Home > Clas Ohlson: Fokus på e-handel och utdelning inför rapport

Clas Ohlson: Fokus på e-handel och utdelning inför rapport

Den bilden ger de analytiker Nyhetsbyrån Direkt talat med inför bokslutskommunikén på onsdag.

Rapporten sträcker sig till och med april men Clas Ohlson kommer även att redovisa försäljningsutvecklingen i maj. Enligt SME Direkts sammanställning av åtta estimat väntas den totalt sett ha stigit med 8,7 procent. I lokala valutor spås maj visa en ökning på 7,4 procent.

En viktig beståndsdel i majsiffrorna är distanshandelsförsäljningen som länge stått och stampat men där lanseringen av en ny e-handelsplattform den 23 april väntas sätta fart på utvecklingen. Mottagandet och utvecklingen de sista dagarna i april har tidigare beskrivits av Clas Ohlson som mycket bra och nu redovisas alltså den första hela månaden med den nya plattformen.

”Den e-handelsförsäljning som hanns med de sista dagarna i april var ju bra men det var också väldigt aktivitetsdrivet. Det är intressant hur e-handeln börjat det nya räkenskapsåret, i maj, och framför allt vad det har kostat. Har det varit några extrakostnader i det fjärde kvartalet som vi inte är beredda på”, frågar sig en analytiker.

Den nya plattformen gäller initialt för Sverige och Norge och tidsplanen för när Finland och Storbritannien ansluts är satt till någon gång under perioden juni-augusti.

Försäljningen för det fjärde kvartalet, februari-april, är som sagt känd. Rörelseresultat under perioden väntas enligt SME bli 8,7 miljoner kronor (3,6).

”Det är ett oerhört litet kvartal resultatmässigt, några procent av helåret, så om resultatet är 4 eller 8 miljoner spelar mindre roll”, säger analytikern.

Clas Ohlsons bruttovinstmarginal hade stigit några kvartal i följd då den i det tredje kvartalet kom in oförändrad och under förväntningarna. Även för det fjärde kvartalet hoppas analytikerna på en stigande bruttomarginal, upp till 40,7 procent jämfört med 40,3 procent det fjärde kvartalet för ett år sedan.

”Det skulle vara lite olyckligt om de missar bruttomarginalen, då känns det som att trenden är bruten”, kommenterar en annan analytiker.
Bokslutskommuniké är lika med utdelningsförslag och analytikern påpekar att Clas Ohlson nu har en nettokassa för första gången på fyra år.

”Så det är möjligt att de skulle kunna dela ut lite mer. Det är möjligt att det kan bli någon extra krona utöver den ordinarie utdelningen”.

”Utdelningen och allt man säger i anslutningen till det blir viktigt. Clas Ohlson har inga räntebärande skulder längre utan en nettokassa så känslan är väl att man ska vara lite generös med utdelningen. Men om det kommer redan nu eller om man väntar till nästa räkenskapsår det är lite mer osäkert”, säger den första analytikern.

Enligt SME Direkt väntas Clas Ohlson föreslå en utdelning på 4:39 kronor per aktie, att jämföra med fjolårets 3:75.

På expansionsfronten kommer Clas Ohlson så småningom avisera fler nya marknader men sannolikt dröjer detta ytterligare en tid. För antalet nya butiker på befintliga marknader är budskapet för verksamhetsåret 2012/2013 så här långt 15-20 nyetableringar. Hur dessa ska fördelas mellan olika länder har bolaget ännu så länge inte sagt något om men sannolikt rör det sig om en fortsatt expansion i Sverige, Norge, Finland och en fortsatt avvaktan i Storbritannien.

När det tredje kvartalet presenterades i mars uppgav Clas Ohlson visserligen att man håller öppet för att addera ytterligare nya butiker i Storbritannien om rätt butikslägen skulle dyka upp, men att huvudfokus låg på befintliga butiker och på den kommande lanseringen av den nya e-handelsplattformen.

Bland konkurrenterna i Storbritannien kan noteras att butikskedjan Argos, som ägs av Home Retail Group, senast i början av maj flaggade för ytterligare butiksnedläggningar i spåren av sjunkande försäljning och resultat.

Clas Ohlson (daily chart)
Clas Ohlson (daily chart)

Av: Direkt/Tradingportalen

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.