Home > Clas Ohlson väntas bjuda på resultatnedgång

Clas Ohlson väntas bjuda på resultatnedgång

Clas Ohlson (weekly chart)
Clas Ohlson (weekly chart)

Clas Ohlson har redan redovisat försäljningen för kvartalet som sträcker sig från maj till och med juli och periodens samtliga tre månader har visat på en utveckling under analytikernas prognoser. Den jämförbara försäljningsutvecklingen är ännu inte känd och här visar SME Direktssammanställning av åtta estimat en förväntan på -4,2 procent för kvartalet.

”Det här är det tionde kvartalet i rad med en negativ jämförbar försäljning och vi väntar oss ingen större förändring framöver på grund av ett dåligt detaljhandelsklimat, en fortsatt butikskannibalisering och det faktum att vi inte ser någon minskning av tillförseln av nya konkurrerande detaljhandelsytor”, skriver Swedbank i en kommentar inför rapporten.

Enligt Swedbank väntas en kombination av en negativ operationell hävstången från den svaga försäljningsutvecklingen, och det faktum att bruttomarginalen inte längre får stöd från valutahållet, leda till att rörelsemarginalen i kvartalet sjunker till 7,1 procent. Motsvarande kvartal för ett år sedan redovisade Clas Ohlson en rörelsemarginal på 8,6 procent.

Enligt SME räknar analytikerna i snitt en marginal i kvartalet på 6,9 procent. Försäljningen, som alltså är känd, blev 1.462 miljoner kronor, vilket innebär att rörelsevinsten spås uppgå till 101 miljoner kronor (120).

I samband med rapporten redovisar Clas Ohlson även försäljningen i augusti. Enligt SME tror analytikerna på en total ökning i svenska kronor på 3,8 procent och på 6,1 procent i lokala valutor.

Parallellt med den negativa försäljningsutvecklingen i jämförbart butiksbestånd fortsätter Clas Ohlson att addera nya butiker. För innevarande verksamhetsår 2012/2013 är planen att öppna 15-20 nya butiker fördelat på Sverige, Norge och Finland. Men för Storbritannien är budskapet så här långt att Clas Ohlson ska avvakta. Med hänvisning till den svåra marknadssituationen kommer Clas Ohlson att ”hålla igen” på butiksexpansionen i landet och i stället satsa på att vidareutveckla de befintliga 12 butikerna.

Som en extra draghjälp till försäljningen gör Clas Ohlson en stor satsning på en ny e-handelsplattform. I april lanserades plattformen i Sverige och Norge följt av Storbritannien den 28 juni. Som sista marknad anslöt även Finland så sent som den 3 september. Hur satsningen kommer att falla ut återstår att se. Så här långt märktes ett uppsving i maj efter lanseringen i Sverige och Norge medan de distanshandelssiffror Clas Ohlson redovisat för juni och juli varit mer blygsamma.

Oavsett pågår förberedelserna för nästa e-handelsmarknad. I senaste rapporten uppgavs att förberedelser inleds för expansion på nya marknader, initialt med e-handel och att en lansering i ett tysktalande land beräknas att ske tidigast under verksamhetsåret 2013/14.

Clas Ohlsons rapport väntas den 5 september klockan 8.00 och en rapportpresentation hålls klockan 10.00 samma dag.

Clas Ohlson: GPRV Analysis for Clas Ohlson vs. International Peers
Clas Ohlson: GPRV Analysis for Clas Ohlson vs. International Peers

Av: Direkt/Tradingportalen

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto