Home > Core-inflationen i USA stiger enligt NFIB-förändringar

Core-inflationen i USA stiger enligt NFIB-förändringar

Den amerikanska centralbanken (Fed) och finansdepartementet oroas inte av den högre inflationen. Båda dessa institutioner har uttryckt förtroende i att de vet hur man handskas med högre inflation, om den kommer. Jerome Powell och Janet Yellen har båda sagt att de förväntar sig högre inflation, men att de inte är rädda för den.

Rädslan var att inflationen skulle sjunka under noll, men nu ligger den nära 2% (Fed:s ursprungliga mål). Deras önskan kan dock bli sann snabbare än vad man kan tro.

Denna vecka, på onsdagen, var CPI i USA (konsumtionsprisindex) den viktigaste rapporten för traders. Denna visade en måttlig ökning i övergripande inflation, men en sänkning vad gäller Core-inflation (inflation som inte räknar med energipriser då de är volatila). Var kommer denna inflation ifrån, kanske du undrar?

NFIB leder Core-CPI i USA med sex månader

De som menar att högre inflation kommer snart har två huvudsakliga argument. Ett av dem är att den aggressivitet som har synts vad gäller monetärt och finansiellt stöd onekligen leder till en svagare dollar, och högre inflation. Ett annat argument är att det stigande oljepriset leder till en lägre dollar. Båda dessa argument är rimliga, men inte nödvändigtvis övertygande.

Allt som har med monetärt och finansiellt stöd leder inte till inflation. Betänk exempelvis kvantitativa lättnader i form av tillgångsköp, som i princip bara är ett utbyte. Detta leder inte till inflation, vilket vi kan se i form av tidigare gånger detta har använts, då det inte har lett till en ökad inflation.

De högre oljepriserna leder även till inflation, men endast temporärt. Är inflationsrädslan rimlig om man betänker motargumenten? Svaret är att ja, rädslan är rimlig, men det finns även en fråga om timing.

NFIB är en småföretagsförening i USA som bedriver en enkät som visar optimismen i sektorn och prisförändringar över en given period. Detta är en ledande inflationsindikator med cirka sex månader, jämfört med den faktiska Core-inflationen. Med andra ord bör Fed och finansdepartementet möta högre inflation kring sommaren 2021.

Fed förändrade förra året sitt mandat till genomsnittligt inflationsmål (AIT). Om NFIB visar sig vara korrekt kommer det första testet för AIT-ramverket snabbare än vad Fed har förväntat sig, och det kommer få svallvågseffekter på andra finansiella marknader.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.