Home > Danske Bank höjer BNP-prognos för 2016-2017.

Danske Bank höjer BNP-prognos för 2016-2017.

Den svenska tillväxten dämpas framöver men expansiva förhållanden, konsumtionstillväxt och relativt stark arbetsmarknad ger stöd.

Det skriver Danske Bank i en konjunkturprognos på fredagen.

Sveriges BNP väntas nu öka med 3,0 procent i år och 2,0 procent nästa år, kalenderkorrigerat. I sin förra prognos, den 1 juli, spådde banken en BNP-tillväxt på 2,6 respektive 1,4 procent för de två åren.

Icke kalenderkorrigerat spås en tillväxt på 3,2 procent i år och 1,7 procent nästa år.

Danske Bank konstaterar att arbetsmarknaden varit stark med en hög sysselsättningstillväxt och fallande arbetslöshet, men att ett ökat inflöde i arbetskraften nu gör att arbetslöshetsnivån stabiliseras.

Investeringstillväxten har varit kraftig, drivet av offentliga investeringar och sedan bostadsinvesteringar, men väntas nu dämpas till en mer normal nivå. Realinkomsterna ökar dock i god takt vilket ger stöd åt privatkonsumtionen.

Utsikterna för den svenska exporten fortsätter samtidigt att vara svaga, med trög efterfrågan på de för Sverige viktiga investeringsvarorna, och exporten väntas endast öka med 2,5 procent i år och 3,5 procent nästa år.

I spåren av svag lönsamhet hos företagen, särskilt i tillverkningsindustrin, så väntas produktivitetsökningar främst komma kapitalägarna till del, och inte arbetstagarna. Det innebär att löneökningarna fortsatt kommer att vara för låga för att Riksbankens inflationsmål ska nås. Inflationstakten väntas ligga på 0,9 procent i år och 0,8 procent nästa år.

”Vi förväntar oss därför en förlängning av Riksbankens nuvarande QE-program under ytterligare sex månader och med 30 miljarder kronor. Dessutom, givet att riskerna mot våra internationella utsikter fortsatt klart ligger på nedsidan, så utesluter vi inte mer aggressiva lättnader från Riksbanken”, skriver Danske Bank.

Riksbanken väntas samtidigt låta reporäntan ligga kvar på -0,50 procent, vilket håller ned räntorna och påverkar ekonomin positivt.

Danske Bank tror även att bostadsmarknaden kommer att vara fortsatt stark, även om huspriserna kanske ligger 20-40 procent för högt i relation till fundamenta. Hushållens balansräkningar och en motståndskraftig banksektor gör att de tror att Sverige kan klara av en ”mjuk deflation” i en upptrissad bostadsmarknad, och ser en boprisnedgång på 5 procent nästa år.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto