Home > Danske Bank sänker global BNP-prognos, recession i Storbritannien och EMU.

Danske Bank sänker global BNP-prognos, recession i Storbritannien och EMU.

Ekonomerna på Danske Bank sänker sin globala tillväxtprognos i spåren på utfallet av den brittiska EU-folkomröstningen, och de räknar nu med att såväl Storbritannien som euroområdet kan falla in i recession under redan under andra halvåret i år.

Det framgår av ett analysbrev på tisdagen.

”Som helhet är vår globala BNP-prognos 0,4 procentenheter lägre beroende på Brexit jämfört med vårt föregående Bremain-scenario. Med detta sagt ser vi en måttlig återhämtning i den globala tillväxten 2017, men överhänget antyder att tillväxttakten är låg”, skriver Danske-ekonomerna.

I Storbritannien väntas en recession inledas under andra halvåret, alternativ tidigt 2017, främst drivet av fallande investeringar till följd av den ökade osäkerheten om den framtida ekonomiska miljön för brittiska företag.

Även euroområdet kan drabbas av en teknisk recession under andra halvåret i år. Danske Bank räknar med mycket negativa effekter på sentimentet av Brexit, i synnerhet företagens ekonomiska sentiment väntas bli hårt drabbat.

Danske Bank tror att Bank of England tvingas till nya penningpolitiska lättnader under det kommande halvåret för att stötta den vikande ekonomin.

”Vi räknar med att BOE sänker Bankräntan från 0,50 procent till 0,0 procent, och att de återupptar (tillgångsköpprogrammet) vilket vi tror kommer att utökas med 150-200 miljarder pund”, skriver Danske-ekonomerna.

Beträffande ECB tror Danske-ekonomerna att de månatliga tillgångsköpen temporärt utökas till 100 miljarder euro (per månad), något som kan komma att annonseras inom de närmaste tre månaderna.

Bild: Danske Banks nya prognoser
Bild: Danske Banks nya prognoser

Av: Michael Andersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto