Home > DAX 30-indexet – en välbehövlig reform

DAX 30-indexet – en välbehövlig reform

En av de mest intressanta nyheterna för finansiella marknader kom precis från Tyskland. Det kända DAGS-indexet genomgår en reform och förändrar hur de spårar de största företagen i Tyskland.

Att ett index förändrar sin komposition är inget nytt. Då och då lämnar eller inträder företag i ett index, vilket återspeglar förändringar i ekonomin. De förändringar som är värda att nämna på sistone är att Salesforce nu ingår i Dow Jones, samt att Tesla nu ingår i S&P 500.

Det är dock mer som ingår i denna DAGS-reform än nya företag – de kommer börja spåra fler företag och kommer ha nya kriterier för att lägga till företag i framtiden.

Förändringar på DAGS-indexet

Den mest anmärkningsvärda förändringen är antalet företaget i indexet som höjs från 30 till 40. Detta innebär att MDAX-indexet (indexet för att spåra medelstora företag) minskar och reducerar antalet företag från 60 till 50.

Det är inte konstigt att lägga till fler företag i DAX-indexet. Trots allt spårar de flesta indexen i världen, förutom Dow Jones, fler än 30 företag. Exempelvis spårar FTSE i Storbritannien 100 företag, och det spanska respektive italienska indexet spårar 35 respektive 40 företag.

En annan viktig förändring på DAX-indexet handlar om en förändring av det andra kriteriet att bli en del av indexet. Mer specifikt har de ändrat från volym till tröskel för avkastning. Detta kan bli intressant att se från ett volatilitetsperspektiv – kommer volatiliteten ökar eller minska till följd av detta?

Utöver dessa två förändringar medför det nya DAX-indexet nya finansiella krav för att företag ska kunna ingå i indexet. Lämpliga företag måste nu visa minst två år i rad av lönsamhet. Det finns även nya krav på ledningen som innebär att villkoren är ännu svårare att möta av nya medlemmar.

Varför genomför DAX denna reform? Svaret är enkelt. I flera år har det underpresterat på den globala arenan. Exempelvis är Tyskland världens fjärde största ekonomi. Till följd av det står landet för 4,4% av den globala BNP:n, men de har samtidigt endast 2,6% av den globala aktiemarknadsvärderingen. De ligger därmed bakom länder som Kanada, Indien och till och med Saudiarabien.

En reform behövdes och kommer bli verksam under andra hälften av 2021. Det kvarstår att se vad konsekvenserna av detta blir, men det känns verkligen som att DAX-indexet moderniseras.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto