Home > DAX-analysen v.10 ”DAX har fått nya kortsiktiga köpsignaler och är nu nära att även få långsiktigt mycket starka köpsignaler…”

DAX-analysen v.10 ”DAX har fått nya kortsiktiga köpsignaler och är nu nära att även få långsiktigt mycket starka köpsignaler…”

Tyska DAX-indexet fick förra veckan en ny kortsiktig köpsignal och har nu också kommit upp till nivåerna för det långsiktigt mycket viktiga motståndsområdet vid ca 11 600-11 800. Skulle DAX under en relativt hög handelsaktivitet kunna etablera sig över detta motståndsområde erhålls även långsiktigt sett mycket intressanta köpsignaler. De långa trenderna pekar dock fortfarande nedåt så innan detta skett ser den långsiktiga bilden tyvärr högst osäker ut. I det kortare tidsperspektivet erhålls nya köpsignaler om motståndsnivåerna vid ca 11 677 och 11 848 passeras. Och säljsignaler om stöden vid ca 11 557-11 583 och ca 11 372 bryts.

Den tyska börsen hade förra veckan efter en oregelbunden inledning till slut en stigande tendens. I och med det stängde DAX-indexet veckan på 11 601,68 vilket innebar en uppgång på 1,3 procent. DAX har därmed hittills i år gått upp med 9,9 procent. Vilket gjorde att DAX knaprade in på det försprång som världsindexet Dow Jones Global Index har som hittills i år gått upp med 11,1 procent.

Förra veckan startade alltså lite tvekande för den tyska börsen. Det var vinsthemtagningar och ett blandat internationellt nyhetsflöde med det avbrutna toppmötet mellan USA:s president Donald Trump och Nordkoreas diktator Kim Jong och den uppblossade konflikten mellan Indien och Pakistan som skapade viss oro.

Sedan kom det dock väldigt hoppfulla besked om en snar lösning på handelskonflikten mellan USA och Kina som lyfte börshumöret och då särskilt för aktierna i den för Tyskland så viktiga tyska fordonsindustrin.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

I det långsiktiga veckodiagrammet ser vi att DAX-indexet efter att tidigare ha fått säljsignaler nu rekylerat upp till de viktiga motståndsnivåerna vid ca 11 600-11 800. Skulle indexet under en relativt hög handelsaktivitet kunna etablera sig över dessa motståndsnivåer erhålls långsiktigt sett mycket intressanta köpsignaler.

Analys DAX

Innan något liknande skett dominerar dock en mer osäker och negativ bild av DAX i veckodiagrammet. För de senaste tydliga signalerna är säljsignaler, indexet visar fortfarande upp ett långsiktigt mönster av successivt fallande toppar och bottnar och ligger dessutom under sin nedåtlutande 40-veckors medeltalskurva. Men det börjar trots allt att se lite hoppfullt ut för DAX även i veckodiagrammet.

Skulle och andra sidan DAX gå under stödnivåerna vid ca 10 279 och ca 10 175-10 190 erhålls här dock nya säljsignaler.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet fick DAX förra veckan emellertid en ny köpsignal när motståndsnivån vid ca 11 567 passerades. En ny viktig köpsignal skulle erhållas om även motståndet vid ca 11 848 kunde brytas. Stochasticindikatorn visar på att indexet är överköpt. Men det är som bekant ingen säljsignal i sig självt då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om det kommit in i en stark trend.

Analys DAX

Den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på indexets 20-dagars medeltalskurva, är också uppåtriktad. Däremot så är den långa trenden, lutningen på indexets 200-dagars medeltalskurva, fortfarande nedåtriktad.

Om DAX på nytt skulle etablera sig under stöden 11 567 och ca 11 372 får indexet emellertid säljsignaler. Men än så länge så dominerar den mer positiva bilden i detta kortsiktiga tidsperspektiv.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att DAX även här ligger i en uppåtriktad trend. En ny köpsignal erhålls om motståndet vid ca 11 677 kunde passeras. Skulle dock DAX gå under stödnivåerna vid ca 11 583 och ca 11 557 får indexet istället kortsiktigt intressanta säljsignaler. Nya säljsignaler skulle sedan erhållas om även stöden vid ca 11 521, ca 11 416 och ca 11 372 bröts.

Analys DAX

Strategier:

Kortsiktiga inriktade placerare kan därför förslagsvis agera för uppgång så länge som stöden vid ca 11 557-11 583 håller. Flytta också successivt upp denna stopp loss allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle DAX få säljsignaler genom att etablera sig under dessa stödnivåer kan man istället handla för nedgång.  Sätt då förslagsvis till en början en stopp loss strax över 11 600 som sedan flyttas med ned allt eftersom indexet rör sig nedåt.

För mer långsiktiga investeringar ser läget fortfarande ganska osäkert ut då DAX tidigare har fått starka säljsignaler samt nu befinner sig strax under det viktiga motståndsområdet vid ca 11 600-11 800 och även under sina nedåtriktade 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor. Vill man vara försiktig avvaktar man därför först tills det att DAX under en relativt hög handelsaktivitet på ett tydligt sätt etablerar sig över dessa motståndsområden innan köp görs.

För den som är villig att ta mer risk kan det emellertid vara intressant att börja handla för uppgång redan innan dess. För DAX har fått ett antal kortsiktiga köpsignaler under en ökande handelsaktivitet och den korta trenden för indexet är tydligt uppåtriktad.

Gör man långsiktiga index- och aktieinvesteringar baserat på detta rekommenderar vi dock en stopp loss, om inte förr så i alla fall om DAX skulle etablera sig under stödnivåerna vid ca 10 175-10 279.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto