Home > DAX-analysen v.10 ”DAX har fått nya säljsignaler men ligger nu vid en viktig stödnivå…”

DAX-analysen v.10 ”DAX har fått nya säljsignaler men ligger nu vid en viktig stödnivå…”

Tyska DAX-indexet har förra veckan fått nya säljsignaler. Den långa trenden börjar peka mer och mer nedåt men indexet är nu översålt och ligger strax över ett viktigt stödområde vid ca 11 850. Härifrån skulle DAX lätt kunna studsa uppåt om nyhetsflödet blir något mer positivt. Ett starkt motståndsområde finns dock vid ca 12 700-13 000 som borde bli svårt att passera. Skulle emellertid DAX fortsätta ned och då etablera sig under stödområdet vid ca 11 850 erhålls nya starka säljsignaler.

Den tyska börsen gick förra veckan kraftigt nedåt. Det tyska storbolagsindexet DAX föll hela 4,6 procent och slutade veckan på 11 913,71. Nedgången hittills i år har därmed utökats till -7,8 procent.

Veckan började dock lugnt på den tyska börsen. Men sedan den amerikanska presidenten Donald Trump gått ut med beskeden om att han vill införa importtullar på stål och aluminium så föll börsen kraftigt.

Tyskland är en stor handelsnation och har mycket att förlora på ökade tullar och handelskrig. För även om stålindustrin inte längre har så stor betydelse för världshandeln som förr i tiden så är risken stor att andra länder svarar med motåtgärder på andra handelsområden.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Nettoeffekten för USA blir också snabbt negativ om till exempel EU inför handelsrestriktioner och ökade tullar på jordbruksvaror och bilar ifrån USA. Så det finns trots allt en viss möjlighet att den amerikanske presidenten ändrar sig ifrån sin från början så bestämda åsikt. Det har hänt förr…

Dessutom kanske andra länder och handelsblock istället svarar med att införa mer frihandel sinsemellan. Att det alltså blir en parallell till det av USA ratade Parisavtalet gällande miljöåtgärder? Resultatet efter USA:s avhopp där blev snarast en press på andra länder att samarbete ännu mer på miljöområdet och verkligen försöka genomföra de beslutade miljöförbättringsåtgärderna. Och därmed också att lämna USA allt mer isolerat.

Övriga världen kanske dessutom bara tycker det är skönt att även på handelsområdet kunna bry sig allt mindre om ett land som väljer en ledare som Donald Trump? Ekonomiskt är visserligen USA fortfarande en stormakt men inte alls lika dominerande på det området jämfört med läget för exempelvis 20 år sedan.

För DAX-indexet ser i diagrammen emellertid den långsiktiga bilden fortfarande högst osäker ut. DAX har i veckodiagrammet tidigare i år fått starka säljsignaler när stödområdet vid ca 12 750-12 800 och den uppåtriktade trendlinjen bröts. Indexet gick dessutom då under sin viktiga 40-veckors medeltalskurva som nu också börjat luta nedåt. Den långsiktiga trenden börjar alltså att luta nedåt och bli allt mer negativ.

Analys DAX

Skulle DAX också etablera sig under den viktiga stödnivån vid ca 11 850 erhålls nya starka säljsignaler. Då bryts också det långsiktiga mönstret med successivt högre och högre bottnar och toppar. Det skulle bekräfta att den långsiktiga trenden blivit negativ.

Skulle dock DAX finna ny kraft och något överraskande istället bryta över motstånden vid ca 12 700-13 000 så får indexet istället långsiktigt intressanta köpsignaler. Särskilt starka vore sådana köpsignaler om den erhölls i samband med en relativt hög handelsaktivitet. Vi håller tummarna, men tyvärr ser inte detta ut att ligga i korten. I alla fall inte den närmaste tiden.

Stochasticindikatorn i veckodiagrammet är dock nere på låga och översålda nivåer. Detta är ingen köpsignal i sig självt, men det ökar i alla fall möjligheten för att DAX skulle kunna studsa upp ifrån den stödnivå indexet nu befinner sig vid så fort som till exempel nyhetsflödet skulle bli det minsta lilla positivt. Men i så fall riskerar motståndsområdet vid ca 12 700-13 000 bli svårt att forcera.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att DAX de senaste månaderna fått en serie säljsignaler och att trenden i detta tidsperspektiv pekar nedåt.

Analys DAX

Den senaste säljsignalen kom när stödnivån vid ca 12 000 bröts förra veckan. För att DAX ska få en lite starkare köpsignal i dagsdiagrammet behöver indexet etablera sig över motståndsnivån vid ca 12 600.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet får emellertid DAX en köpsignal redan om motståndsområdet vid ca 12 000 bryts. Nästa viktiga motståndsområde i timdiagrammet ligger sedan vid ca 12 280 följt av de vid ca 12 430 och ca 12 600.

Analys DAX

Kortsiktigt inriktade placerare kan därför förslagsvis handla för nedgång i enlighet med de senaste säljsignalerna. Men ha gärna en relativt tajt stopp loss. Till exempel strax över motståndet vid ca 12 000. Rekylerna uppåt kan nämligen bli snabba och kraftfulla om nyhetsflödet blir positivt.

Skulle DAX etablera sig över motståndet vid ca 12 000 kan man istället agera för uppgång. Sikta först och främst på en uppgång till motståndsområdet vid ca 12 280 och sedan upp till de vid ca 12 430 och ca 12 600. Stopp loss förslagsvis om DAX går under 11 870. Flytta sedan dock upp stopp lossen till strax under närmast liggande lite tydliga stödnivå allt eftersom DAX rör sig uppåt.

För mer långsiktigt inriktade investerare fortsätter vi att rekommendera stor försiktighet. DAX har tidigare fått starka säljsignaler och de längre trenderna håller på att vända nedåt. Det kan vara lockande att köpa här i närheten av det starka stödområdet vid ca 11 850. Men risknivån är hög. Vi rekommenderar snarare liksom i tidigare DAX-analyser att använda alla eventuella uppåtriktade rekyler till att successivt sälja av kvarvarande index- och aktieinnehav.

Fast har man följt våra tidigare rekommendationer så borde i alla fall den försiktige placeraren inte ha kvar några sådana placeringar överhuvudtaget. Vi bedömer också det som säkrast att invänta starka köpsignaler och helst också att den långsiktiga trenden tydligt vänt uppåt innan några större index- eller aktieköp görs.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto