Home > DAX-analysen v.11 ”DAX har fått en kortsiktig säljsignal ifrån ett överköpt läge…”

DAX-analysen v.11 ”DAX har fått en kortsiktig säljsignal ifrån ett överköpt läge…”

Tyska DAX-indexet fick förra veckan en kortsiktig säljsignal. Denna vinsthemtagningsreaktion kom ifrån ett överköpt läge och efter det att börsen erhållit ett antal konjunkturpessimistiska indikationer. Nya kortsiktiga säljsignaler erhålls om även stödnivåerna vid ca 11 378-11 400, ca 11 250 och ca 11 000 bryts. Skulle däremot DAX under en ökande handelsaktivitet på ett tydligt sätt orka att etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 11 677 och ca 11 848 erhålls långsiktigt sett mycket intressanta köpsignaler.

Den tyska börsen hade förra veckan en något nedåtriktad utveckling under ganska lugna former. Det tyska storbolagsindexet DAX gick ned med -1,2 procent och slutade veckan på 11 457,84. Årets uppgång har därmed reducerats till 8,5 procent. Vilket ungefär är lika med världsindexet Dow Jones Global Index uppgång på 8,7 procent under samma period.

Under förra veckan kom det en hel del makrostatistik som kom in sämre än väntat och som därmed dämpade börshumöret på den tyska börsen. I och för sig så kom också Euroområdets sammanvägda PMI som steg till det definitiva 51,9 i februari, upp från 51,0 föregående månad och högre än det preliminära 51,4. Men annars var det mest negativa nyheter ifrån till exempel OECD som sänkte sin tillväxtprognos för världsekonomin i allmänhet och euroområdet i synnerhet, och data över tysk industriorder, kinesisk import och amerikanska jobbsiffror som var sämre än väntat.

Dessutom sänkte ECB, som beslutade att lämna sina räntor oförändrade, sin framåtblickande guidning och räknar nu med att räntorna kommer att vara oförändrade till minst slutet av 2019. Detta drog ned bankaktierna och även de mer konjunkturkänsliga aktierna.

På företagssidan kom även fordonsunderleverantören Continental med indikationer om att inledningen på året varit svagt på grund av handelskonflikterna och en svagare kinesisk ekonomi. Dessutom rapporterade den tyska kullagertillverkaren Schaeffler om lägre omsättning och vinst än förväntat i sitt bokslut för 2018.

Så sammantaget var det kanske det till och med ganska starkt av den tyska börsen att inte gå ned mer förra veckan med tanke på all dessa konjunkturpessimistiska signaler.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

I veckodiagrammet ser den långsiktiga bilden för DAX-indexet fortfarande ganska osäker ut. Indexet har tidigare fått starka säljsignaler, visar upp ett långsiktigt mönster med successivt fallande bottnar och toppar och ligger också strax under sin viktiga 40-veckors medeltalskurva som dessutom lutar nedåt. I år har DAX dock haft en stark utveckling men har nu kommit upp till ett viktigt motståndsområde kring ca 11 600-11 800.

Analys DAX

Skulle DAX nu kunna fortsätta upp och under relativt hög börsaktivitet på ett tydligt sätt kunna etablera sig över detta starka motståndsområde får indexet en mycket intressant köpsignal i veckodiagrammet.

Men innan detta skett ser läget inte så bra ut. För motståndet är starkt och stochasticindikatorn visar dessutom att indexet är överköpt.

Skulle DAX vända nedåt finns det också långsiktigt viktiga stödnivåer först vid ca 10 279 och ca 10 175.

I dagsdiagrammet är dock den kortsiktiga trenden, som vi definierar efter lutningen på dess 20-dagars medeltalskurva, svagt uppåtriktad. Här har emellertid indexet just fått en kortsiktig säljsignal när stödet vid ca 11 567 bröts samtidigt som stochastic fick en säljindikation i dagsdiagrammet.

Nu ligger dock DAX och vilar på nivån för sin 20-dagars medeltalskurva och strax över en stödnivå vid ca 11 372. Så nedsidan kan vara begränsad i det kortsiktiga tidsperspektivet. Men bryts detta stöd erhålls en ny säljsignal och då siktar vi på ett test av stödnivån vid ca 11 000.

Analys DAX

Skulle däremot DAX få ny fart uppåt erhålls köpsignaler om motstånden vid ca 11 677 och ca 11 848 passeras. Även nivån för indexets 200-dagars medeltalskurva, som i skrivande stund ligger på ca 11 819, blir då intressant att bevaka.

I timdiagrammet ser vi också att DAX fått en kortsiktig säljsignal. Nya säljsignaler erhålls här om även stödnivåerna vid ca 11 400 och ca 11 250 bryts. Skulle däremot motståndet vid ca 11 476 passeras erhålls istället en kortsiktig köpsignal.

Analys DAX

Strategier:

Kortsiktigt inriktade aktörer kan därför förslagsvis handla för uppgång om motståndet vid ca 11 476 bryts. Sätt i så fall förslagsvis en stopp loss strax under stödet vid ca 11 400. Flytta sedan successivt upp denna stopp loss allt eftersom indexet går upp.

Skulle emellertid DAX bryta ned under stödet vid ca 11 400 kan man istället agera för nedgång. Placera i så fall en stopp loss förslagsvis strax över motståndet vid ca 11 470 som sedan flyttas med ned när indexet rör sig nedåt.

För långsiktiga placeringar ser läget fortsatt osäkert ut då de långa trenderna för DAX fortfarande pekar nedåt och det överköpta indexet ligger strax under ett starkt motståndsområde. Den försiktige placeraren avvaktar därför förslagsvis att en större reversal eller någon annan typ av kraftig köpsignal först har erhållits innan några köp görs.

För den som är villig att ta mer risk kan det dock vara intressant att börja handla för uppgång på nedåtriktade rekyler. För den korta trenden på DAX är i huvudsak uppåtriktad och handelsaktiviteten har ökat något under uppgångsperioderna. Gör man långsiktiga index och aktieinvesteringar baserat på detta rekommenderar vi emellertid en stopp loss om DAX skulle etablera sig under stödnivåerna vid ca 10 175-10 279.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto