Home > DAX-analysen v.11 ”DAX har fått kortsiktiga köpsignaler men den långa trenden pekar nedåt…”

DAX-analysen v.11 ”DAX har fått kortsiktiga köpsignaler men den långa trenden pekar nedåt…”

Tyska DAX-indexet fick förra veckan kortsiktiga köpsignaler och studsade därefter kraftigt upp ifrån ett tidigare översålt läge. Den långa trenden pekar dock mer och mer nedåt och vid ca 12 600-13 000 finns också starka motståndsnivåer. Kan DAX etablera sig över dessa under en ökande handelsaktivitet erhålls intressanta köpsignaler. Men risken är emellertid stor att DAX inte orkar detta utan istället snart börja vända nedåt igen. Indexet får kortsiktiga säljsignaler om det går under en stödnivå vid ca 12 280. Mer långsiktigt viktiga säljsignaler erhålls dock först om stödet vid ca 11 830 bryts. 

Den tyska börsen hade förra veckan kraftigt stigande utveckling. DAX-indexet stängde veckan på 12 483,79 efter en uppgång på hela 3,6 procent. Årets nedgång på DAX ligger därefter på -4,4 procent.

Förra veckans kraftiga uppgångar på den tyska börsen kom ifrån ett tidigare översålt läge och som en reaktion på ett mer positivt nyhetsflöde. Veckan började nämligen med det positiva beskedet att de tyska socialdemokraterna SPD röstat ja till att bilda en ny regeringskoalition med Angela Merkel och CDU/CSU.

Parlamentsvalet hölls i september och sedan dess har osäkerheten varit stor om en ny regering överhuvudtaget skulle kunna bildas och hur den i så fall skulle kunna se ut. Men nu är äntligen denna politiska osäkerhetsfaktor borta.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Sedan kom det under veckan mer och mer signaler om att ett fullskaligt handelskrig kanske skulle kunna undvikas. Vita huset meddelade till exempel att Mexiko och Canada skulle få åtminstone tillfälliga undantag ifrån de tidigare aviserade handelstullarna på stål och metaller. Förväntningarna steg då om att också EU ska kunna få motsvarande undantag.

Även om finansmarknaderna mest sett de aviserade handelstullarna som ett aggressivt men också ganska orealistiskt förhandlingsutspel från den amerikanske presidenten så uppskattade aktiebörserna de uppmjukade tongångarna i denna fråga.

Den tyska börsen steg också efter det att den Europeiska centralbanken, som i och för sig som förväntat behöll räntorna kvar på rekordlåga nivåer, men även var något mer hökaktiga i sina prognoser om den kommande ränteutvecklingen.

Trots förra veckans kraftiga uppgång ser den långsiktiga bilden för DAX-indexet fortsatt inte så bra ut. I veckodiagrammet har DAX tidigare i år erhållit starka säljsignaler när viktiga stödnivåer och en uppåtriktad trendlinje brutits. DAX ligger också under sin 40-veckors medeltalskurva som dessutom har börjat luta nedåt. Den långsiktiga trenden har därmed blivit mer och mer nedåtriktad.

Analys DAX

För att DAX-indexet ska få några långsiktigt intressanta köpsignaler måste indexet tydligt etablera sig över motståndsområdet vid ca 12 700-13 000 under en stigande handelsaktivitet. Dessförinnan betraktar vi emellertid alla uppåtriktade rörelser framför allt som potentiella säljtillfällen för den försiktige investeraren.

Skulle DAX vid ett senare läge även etablera sig under det viktiga stödområdet vid ca 11 830 får indexet nya starka säljsignaler. Nedgångspotentialen ser då tyvärr ganska stor ut.

Stochasticindikatorn visar dock på DAX i veckodiagrammet fortfarande är översålt. Det är ingen stark köpsignal i sig självt men det underlättar för indexet att kunna studsa uppåt om nyhetsflödet som förra veckan fortsätter att vara positivt.

I dagsdiagrammet ser vi att DAX-indexet ligger i en konsolideringsfas inom den nedåtgående trenden. Stödnivåer finns här, liksom i veckodiagrammet, vid ca 11 830. Parkerar indexet sig under detta stöd erhålls en viktig säljsignal.

Analys DAX

Konsolideringsområdet har dock sitt första viktiga motståndsområde redan vid ca 11 600. En köpsignal erhålls i dagdiagrammet om DAX kan etablera sig över denna nivå.

I timdiagrammet ser vi att DAX förra veckan fick ett antal kortsiktiga köpsignaler då motstånden vid ca 12 000 och ca 12 280 bröts. Nya köpsignaler erhålls här om också motstånden vid ca 12 410 och ca 12 600 passeras. Orkar inte DAX fortsätta uppåt utan istället etablerar sig under stödet vid ca 12 280 erhålls en säljsignal. Vi siktar i så fall på ett test av stödnivån vid ca 12 000 och därefter på det vid ca 11 830.

Analys DAX

Agerar man framför allt kortsiktigt kan man därför avvakta om DAX kommer bryta upp över motståndet vid ca 12 410 eller under stödet vid ca 12 280. Erhålls en köpsignal kan man agera för uppgång och då sikta först och främst på  en uppgång till motståndet vi ca 12 600. Stopp loss förslagsvis om DAX går under ca 12 380.

Bryter DAX ner under stödet vid ca 12 280 kan man istället agera för nedgång. Sikta därefter på en nedgång till i första hand området kring ca 12 000. Stopp loss förslagsvis om DAX går över 12 300. Flytta också ned stopp lossen allt eftersom indexet går ner.

Är man främst inriktad på långsiktiga strategier rekommenderar vi liksom tidigare en ökad försiktighet. DAX har fått långsiktiga säljsignaler och den långsiktiga trenden har börjat att vända nedåt. Använd därför gärna alla uppåtriktade kursrörelser till att sälja av eventuellt kvarvarande aktie- och indexinnehav. Avvakta sedan helst med nya köp tills det att indexet fått starka och tydliga köpsignaler under en ökande handelsaktivitet.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto