Home > DAX-analysen v.12 ”DAX konsoliderar inom en vikande trend…”

DAX-analysen v.12 ”DAX konsoliderar inom en vikande trend…”

Tyska DAX-indexet ligger i ett konsolideringsområde och samlar kraft inför ett större kursrörelse. Kan DAX etablera sig över motståndsområdet vid ca 12 600-13 000 under en ökad handelsaktivet erhålls starka köpsignaler. Men indexet har tidigare visat upp flera långsiktiga svaghetssignaler och den långa trenden håller på att vända nedåt. Därför är risken hög för att DAX förr eller senare kommer att få nya starka säljsignaler genom att etablera sig under det viktiga stödområdet vid ca 11 830. 

Den tyska börsen visade förr veckan upp en oregelbunden tendens. Det tyska storbolagsindexet DAX gick upp blygsamma 0,4 procent och slutade veckan på 12 389,58. Nedgången hittills i år har därmed reducerades till -4,1 procent.

Förra veckans mer dramatiska rörelse kom när den amerikanske presidenten Donald Trump något överraskande avskedade sin utrikesminister via Twitter. Detta orsakade då osäkerhet om den kommande politiska kursen bland annat avseende förslagen på utökade handelstullar. Men det ökade även fokuset på den instabila situationen som finns i den allra högsta politiska ledningen för världens största ekonomi.

Världens börser reagerade därför med nedgångar på grund av denna händelseutveckling. Som dock för Tysklands del till stor del togs igen i slutet av veckan. Särskilt sportbolaget Adidas och bilföretaget Volkswagen bidrog då till återhämtningen.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Annars råder en viss avvaktande hållning på den tyska börsen inför den kommande rapportperioden som drar igång i mitten av april. Ska det starka konjunkturläget kanske kunna ge utslag i bättre vinster än förväntat? Och vad ska företagsledningarna våga säga om framtiden?

I veckodiagrammet ser vi att DAX i början av februari fick en långsiktig säljsignal när både stödnivån vid ca 12 750-12 800 och den uppåtriktade trendlinjen i diagrammet bröts. Dessutom har indexet därmed etablerat sig under sin viktiga 40-veckors medeltalskurva som numera också börjat luta nedåt.

Analys DAX

Skulle DAX med tiden också etablera sig under den viktiga stödnivån vid ca 11 830 erhålls nya starka säljsignaler. Då kommer också indexet in ett långsiktigt mönster med successivt lägre och lägre bottnar och toppar vilket skulle bekräfta att den långsiktiga trenden vänt nedåt.

Om emellertid DAX under en ökande handelsaktivitet skulle orka bryta över motstånden vid ca 12 700-13 000 får indexet istället långsiktigt intressanta köpsignaler.

Även om stochasticindikatorn visar på att DAX-indexet i detta längre tidsperspektiv fortfarande är översålt ser det inte särskilt lätt ut för indexet att på ett mer bestående sätt kunna etablera sig över dessa starka motståndsområden.

Snarast ser det troligast ut att indexet kommer att fortsätta hålla sig inom konsolideringsområdet mellan ca 11 830 och ca 12 700 ett tag till. Och i och med att 40-veckors medeltalskurvan har börjat vända nedåt är risken överhängande att DAX förr eller senare kommer att bryta ur denna konsolidering på nedsidan.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi denna konsolideringsfas tydligare. Indexet har även här fått säljsignaler men ligger nu mellan ett stödområde vid ca 11 830 och ett motståndsområde vid ca 12 600.

Analys DAX

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet får DAX en köpsignal redan om en motståndsnivå vid ca 12 450 passeras. Nästa köpsignal erhålls dock även här om motståndet vid ca 12 600 bryts.

Analys DAX

Kortsiktiga säljsignaler fås istället om indexet vänder ned och går under stöden vid ca 12 340, ca 12 160 och ca 12 000.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Kortsiktigt inriktade aktörer skulle därför kunna köpa för uppgång om motståndet vid ca 12 450 passeras. Sikta först och främst på en uppgång till motståndsområdet vid ca 12 600. Stopp loss förslagsvis om DAX går under 12 400.

Skulle DAX gå under stödnivån vid ca 12 340 kan man istället handla för nedgång. Sikta då först och främst på stödnivån vid ca 12 160, sedan på ca 12 000 och därefter på stödet vid ca 12 830. Stop loss förslagsvis om indexet går över 12 400. Flytta sedan också ned stopp lossen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

För mer långsiktigt inriktade investerare fortsätter vi att rekommendera försiktighet. Detta då DAX tidigare har fått långsiktiga säljsignaler och då de längre trenderna håller på att vända nedåt. Risknivån ser därmed hög ut. Förslagsvis kan därför den försiktige placeraren använda alla uppåtriktade rekyler till att successivt sälja av kvarvarande index- och aktieinnehav. Avvakta sedan gärna med att göra nya köp tills att indexet fått tydliga och starka köpsignaler under en ökad börsaktivitet.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto