Home > DAX-analysen v.13 ”DAX har fått kortsiktiga säljsignaler…”

DAX-analysen v.13 ”DAX har fått kortsiktiga säljsignaler…”

Tyska DAX-indexet fick förra veckan flera kortsiktiga säljsignaler och nu har även den korta trenden börjat luta nedåt. Den mer långsiktiga trenden pekar nedåt sedan förra sommaren. Nya säljsignaler erhålls om DAX på ett tydligt sätt etablerar sig under stöden vid ca 11 372 och ca 11 000. Skulle dock DAX överraska och under en relativt hög handelsaktivitet etablera sig över motståndsområdet vid ca 11 760-11 848 erhålls en långsiktigt sett mycket intressant köpsignal.

Den tyska börsen hade förra veckan efter en bra start till slut dock en tydligt nedåtriktad utveckling. DAX-indexet stängde veckan på 11 364,17 vilket innebar en nedgång på -2,8 procent. DAX har därmed hittills i år gått upp med 7,6 procent. Det tyska börsindexet ligger i och med det fortfarande efter världsindexet Dow Jones Global Index som hittills i år har gått upp med 11,0 procent.

På det internationella planet fick den tyska börsen förra veckan till en början ganska positiva influenser. Storbritannien kom med besked om att de söker en förlängning av brexitprocessen och den amerikanska centralbanken Federal Reserves gjorde som förväntat inte någon ränteförändring och sa dessutom att de tänker minska takten i neddragningen av statspapper i sin balansräkning.

Däremot så påverkade uppgifter om att den planerade fusionen mellan de Commerzbank och Deutsche Bank kan leda till att upp till 30 000 jobb försvinner, nya besvärande informationer ifrån det pressade fintech-bolaget Wirecard och en vinstvarning ifrån biltillverkaren BMW den tyska börsen klart negativt.

Dessutom så gick kemikoncernen Bayers aktie ned 12,5 procent förra veckan sedan en amerikansk domstol funnit att deras produkt Roundup, världens mest använda ogräsbekämpningsmedel, orsakat cancer på en kärande. I ett tidigare liknande fall dömdes Bayer att betala 78 miljoner dollar i skadestånd. Och det finns sedan ytterligare 11 200 personer som väntar på att få stämma Bayer på grund av Roundup…

Under fredagen kom sedan inköpschefsindex för den tyska industrin, men även för euroområdet och USA, som var klart sämre än väntat. Detta bidrog också till att räntan på den amerikanska tioåriga statsobligationen gick under räntan för de amerikanska tremånadersväxlarna för första gången sedan 2007.

Denna inverterade räntedifferens ses av många analytiker som en tydlig signal på ett klart försämrat konjunkturläge. All denna konjunkturpessimism orsakade sedan kraftiga vinsthemtagningsförsäljningar på den tyska börsen.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

I det långsiktiga veckodiagrammet ser vi att DAX-indexet, efter att tidigare ha fått flera starka säljsignaler, sedan rekylerat upp till det viktiga motståndsområdet kring ca 11 600-11 850. Skulle indexet under en relativt hög handelsaktivitet på ett tydligt sätt kunna etablera sig över detta motståndsområde får indexet en långsiktigt mycket intressant köpsignal.

Analys DAX

Men innan något liknande skett ser emellertid den långsiktiga bilden ganska osäker till negativ ut för DAX. Förra veckans nedgång förstärker också detta negativa intryck. För de senaste riktigt tydliga signalerna i veckodiagrammet är alltså säljsignaler, indexet visar fortfarande upp ett långsiktigt mönster av successivt fallande toppar och bottnar, ligger under sin nedåtlutande 40-veckors medeltalskurva och stochasticindikatorn är uppe på höga och överköpta nivåer.

Skulle DAX i ett senare läge också gå under stödnivåerna vid ca 10 279 och ca 10 175 erhålls dessutom nya säljsignaler i veckodiagrammet.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet fick DAX förra veckan en kortsiktigt intressant säljsignal när indexet gick under stödnivån vid ca 11 567. Skulle DAX även med lite tydligare marginal etablera sig under stödnivån vid ca 11 372 erhålls här ytterligare en säljsignal. I så fall siktar vi sedan på ett test av stödområdet kring ca 11 000.

Analys DAX

Den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på indexets 20-dagars medeltalskurva, har nu också börjat vända nedåt. Den långa trenden, lutningen på indexets 200-dagars medeltalskurva, är dock sedan gammalt nedåtriktad.

Skulle emellertid DAX under en relativt hög handelsaktivitet etablera sig över nivån för 200-dagars medeltalskurvan, som i skrivande stund ligger vid 11 760, och även över motstånden vid ca 11 823 och ca 11 848, får indexet även i dagsdiagrammet väldigt starka köpsignaler.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att DAX den senaste veckan fått ett stort antal kortsiktiga säljsignaler och även befinner sig i en tydligt nedåtriktad trend. Men redan om indexet skulle gå över motståndet vid ca 11 400 erhålls här istället en köpsignal. Nya köpsignaler erhålls därefter om även motstånden vid ca 11 487 och ca 11 520 kunde passeras.

Analys DAX

Strategier:

Kortsiktiga inriktade placerare kan därför förslagsvis agera för nedgång så länge som motståndet vid ca 11 400 håller. Flytta också successivt ned denna stopp loss allt eftersom indexet rör sig nedåt.

Skulle DAX få köpsignaler genom att etablera sig över motståndet vid ca 11 400 kan man istället handla för uppgång.  Sätt då förslagsvis till en början en stopp loss strax under 11 350 som sedan flyttas med upp allt eftersom indexet rör sig uppåt.

För långsiktiga investeringar ser läget fortfarande högst osäkert ut då DAX tidigare både har fått starka säljsignaler, förra veckan vänt nedåt alldeles strax under det viktiga motståndsområdet vid ca 11 850 och även ligger under sina nedåtriktade 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor.

Vill man vara försiktig avvaktar man därför tills det att DAX under en relativt hög handelsaktivitet fått en tydlig reversal köpsignal, eller att indexet på ett tydligt sätt etablerar sig över det motståndsområdet vid ca 11 850, innan köp görs.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto