Home > DAX-analysen v.13 ”DAX har gått ned till en viktig stödnivå. Ska den hålla?…”

DAX-analysen v.13 ”DAX har gått ned till en viktig stödnivå. Ska den hålla?…”

Tyska DAX-indexet fick förra veckan nya säljsignaler och gick därefter ned till den viktiga stödnivån vid ca 11 830. Skulle DAX etablera sig under detta stöd erhålls nya starka säljsignaler. Den långa trenden håller också på att vända nedåt. Börsen är dock såpass översåld att blir nyhetsflödet lite mer positivt kan indexet lätt få kortsiktiga köpsignaler genom att gå över motstånden vid ca 12 000, ca 12 350 och ca 12 450. Men för att få långsiktigt riktigt intressanta köpsignaler måste dock DAX först etablera sig över det starka motståndsområdet vid ca 12 600-13 000 under en ökande börsaktivitet. 

Den tyska börsen hade förra veckan en kraftigt sjunkande utveckling. DAX-indexet avslutade veckan på 11 886,31 efter en nedgång på -4,1 procent. Årets nedgång på DAX ligger därefter på hela -8,0 procent.

Förra veckan började svagt på grund av ett svagt internationellt börsklimat. Inte blev det sedan så mycket bättre av att det tyska sentimentsindexet ZEW som mäter förväntningar hos tyska placerare och analytiker var sämre än väntat. Även en hel del annan makroekonomisk statistik har den senaste veckan kommit sämre än väntat.

Väntat var dock att den amerikanska centralbanken skulle höja sin styrränta med 25 punkter förra veckan. Man signalerade också ytterligare två räntehöjningar, inte tre, under detta året. Det blev därför en svagt negativ börsreaktion på dessa centralbanksbesked.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Desto större negativ börsreaktion blev det på den amerikanske presidenten Donald Trumps utspel om en allt hårdare linje gentemot Kina på handels- och investeringsområdet. Även om tongångarna kring ett tullar gentemot EU har mildrats vore ett handelskrig mellan USA och Kina verkligen inte bra för den globala ekonomins utveckling. Inget land vinner i längden på ett handelskrig, även om den amerikanske presidenten Donald Trump verkar att ha en annan åsikt.

För det tyska börsindexet DAX innebar förra veckan en nedgång och ett test av det viktiga stödområdet kring ca 11 830. Indexet var tillfälligt under denna stödnivå men studsade sedan snabbt upp över den igen. I veckodiagrammet ser vi att DAX får en ny långsiktig säljsignal om detta stöd bryts.

Analys DAX

Indexet kommer då också in ett långsiktigt mönster med fallande toppar och bottnar. Sedan tidigare har DAX fått långsiktiga säljsignaler då den uppåtgående trendlinjen i veckodiagrammet brutits och då indexet parkerat sig under sin 40-veckors medeltalskurva.

För att DAX i detta läget ska få mer långsiktigt intressanta köpsignaler måste indexet under en relativt hög handelsaktivitet etablera sig över motstånden vid ca 12 700-13 000.

I dagsdiagrammet har DAX sedan i börja av året fått ett antal säljsignaler och ligger nu i ett konsolideringsområde inom den fallande trenden. Viktiga stödnivåer finns även här vid ca 11 830 och motståndsnivåer vid ca 12 600.

Analys DAX

Går vi in på ännu kortsiktigare tidsperspektiv ser vi i timdiagrammet att DAX förra veckan fick ett antal nya kortsiktiga säljsignaler. Här får DAX dock en kortsiktig köpsignal redan om motståndet vid ca 12 000 passeras.

Analys DAX

Fortsätter en eventuell uppgång erhålls nya köpsignaler om även motstånden vid ca 12 160, ca 12 350 och ca 12 450 bryts. Men trenden pekar nedåt. Så risken är stor att den viktiga stödnivån vid ca 11 830 till sluts bryts och att DAX då får nya starka säljsignaler.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Placerar man främst med kortsiktiga strategier kan nu förslagvis avvakta om DAX går över motståndet vid ca 12 000 eller om det parkerar sig under stödet vid ca 11 830. Får DAX en köpsignal kan man agera för uppgång med en stopp loss förslagsvis under 11 810. Sikta då på en uppgång till först och främst ca 12 160, sedan till ca 12 350 och ca 12 450. Flytta också upp stopp lossen allt efter som indexet går upp.

Skulle istället DAX få en säljsignal genom att etablera sig under 11 830 kan man förslagsvis agera för nedgång. Nedgångspotentialen ser då ut att vara relativt stor. Men sätt en stopp loss om indexet på nytt vänder uppåt. Till exempel strax över 11 850 eller strax över 12 000, beroende på var och ens egen riskpreferens. För indexet är översålt och slagen upp och ner kan då bli både stora och snabba.

Är man främst inriktad på långsiktiga strategier rekommenderar vi liksom tidigare stor försiktighet. DAX ligger nu strax över starka stödnivåer och det kan därmed vara lockande att göra fyndköp vid dessa. Men de senaste signalerna är säljsignaler och den långa trenden ser ut att ha vänt nedåt. Så risknivån vid sådana köp är hög så länge inga starka och tydliga köpsignaler har erhållits under en relativt hög handelsaktivitet. Den försiktige investeraren rekommenderar vi därför att avakta med nya aktie- eller indexköp tills dessa att denna typ av köpsignaler först har erhållits.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto