Home > DAX-analysen v.14 ”DAX har studsat upp ifrån en viktig stödnivå…”

DAX-analysen v.14 ”DAX har studsat upp ifrån en viktig stödnivå…”

Tyska DAX-indexet studsade förra veckan upp ifrån en viktig stödnivå. DAX fick då också kortsiktiga köpsignaler och får nya sådana om indexet även skulle orka bryta över ett motståndsområde vid ca 12 160-12 180. För att DAX ska få långsiktigt intressanta köpsignaler behöver dock indexet etablera sig över det starka motståndsområdet vid ca 12 700-13 000. De längre trenderna lutar dock nedåt så risken är emellertid stor att DAX för eller senare på nytt vänder nedåt. Skulle dessutom indexet då etablera sig under stödområdet vid ca 11 730-11 800 erhålls nya långsiktiga säljsignaler.

Den tyska börsen gick förra veckan upp tack vare en stark avslutning inför påskhelgen. Det tyska storbolagsindexet DAX avancerade 1,8 procent och slutade veckan på 12 096,73. Nedgången i år ligger därmed på -6,4 procent.

Förra veckans uppgång kom efter uppmuntrande signaler om att handelskriget mellan USA och Kina kan komma att mildras. Även starkare än väntat amerikansk BNP-statistik bidrog till att dra upp börshumöret.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Den något speciella förhandlingstaktiken den amerikanske presidenten Donald Trump brukar använda sig av gör dock att det snabbt kan bli nya tonlägen mellan USA och Kina kring handelsfrågorna. Men så länge som risken för handelskrig ser ut att minska bidrar det rimligtvis till att förbättra börsklimatet på den tyska börsen som har så många exportberoende bolag på sina börslistor.

Förra veckan började dock svagt på den tyska börsen. DAX-indexet var nere strax under den viktiga stödnivån vid 12 830, men etablerade sig inte där, utan vände sedan snabbt uppåt igen. I veckodiagrammet ser detta mest ut som ett test av det långsiktigt viktiga stödområdet kring ca 11 800. Indexet klarade testet denna gång. Men det långsiktiga och negativa mönstret med successivt allt lägre och lägre bottnar och toppar förstärks snarast av detta.

Analys DAX

DAX-indexets 40-veckors medeltalskurva lutar också mer och mer nedåt vilket ytterligare förstärker den långsiktiga negativa bilden. För att få nya långsiktiga säljsignaler behöver emellertid indexet tydligt parkera sig under stödområdet vid ca 11 730-11 800.

Skulle DAX få ny kraft och istället etablera sig över de starka motståndsnivåerna vid ca 12 700-13 000 erhålls långsiktigt mycket intressanta köpsignaler. Detta ser dock tyvärr inte ut som det sannolikaste scenariot just nu. Men börsen har överraskat förr.

Vår huvudhypotes är dock att DAX ifrån detta översålda läge, stochasticindikatorn är i veckodiagrammet nere på låga nivåer, troligtvis kan göra rejäla uppåtriktade rekyler men får det svårt att ta sig förbi motståndsnivåerna vid ca 12 700-13 000.

I dagsdiagrammet ser vi att DAX-indexet nu har ett kortsiktigt motståndsområde redan vid ca 12 180-nivån. Indexet får en kortsiktig köpsignal om detta motstånd bryts. Sedan får DAX här också köpsignal om motståndet vid ca 12 600 passeras.

Skulle och andra sidan DAX vända ned och etablera sig under stödnivån vid ca 11 727 får indexet en ny säljsignal.

Analys DAX

I dagsdiagrammet ser man också ett tydligt mönster med lägre och lägre nivåer på indexets toppar och bottnar.

I det kortsiktigare timdiagrammet ser det emellertid lite ljusare ut. Här har DAX fått en köpsignal när motståndet vid ca 12 040 bröts. Indexet får sedan fler köpsignaler om även motstånden vid ca 12 160-12 180, ca 12 350 och ca 12 450 passeras.

Analys DAX

Skulle DAX dock gå under stöden vid ca 12 000-12 040 får indexet istället kortsiktiga säljsignaler.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Kortsiktigt inriktade placerare kan därför förslagsvis köpa för uppgång om DAX kommer ned till i närheten av stödnivån vid ca 12 040. Eller om motstånden vid ca 12 160-12 180 bryts. Sikta sedan på en uppgång till först och främst nästa motståndsnivå. Placera en stopp loss strax under närmast liggande stödnivå. Flytta sedan också upp stopp lossen allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Om DAX går under stödnivån vid ca 12 000-12 040 kan man istället handla för nedgång. Sikta då först och främst på stödnivån vid ca 11 830-11 850, sedan på ca 11 730-11 770. Stop loss förslagsvis om indexet går över 12 040. Flytta sedan också ned stopp lossen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

För mer långsiktigt inriktade aktörer rekommenderar vi, trots förra veckans uppgång, stor försiktighet. Detta på grund av risknivån ser hög ut då DAX tidigare fått långsiktigt viktiga säljsignaler och då de längre trenderna håller på att vända nedåt.

Vill man vara försiktig använder man därför alla uppåtriktade rekyler till att successivt sälja av eventuellt kvarvarande index- och aktieinnehav. Avvakta sedan helst med nya köp tills det att indexet under en relativt hög börsaktivitet fått tydliga och starka köpsignaler.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto