Home > DAX-analysen v.14 ”DAX ligger och samlar kraft inför nya stora rörelser…”

DAX-analysen v.14 ”DAX ligger och samlar kraft inför nya stora rörelser…”

Tyska DAX-indexet ligger i en konsolideringsfas strax under ett starkt motståndsområde och samlar kraft inför nya rörelser. De långsiktiga trenderna pekar än så länge nedåt, men skulle DAX under en ökande börsaktivitet kunna etablera sig över motståndet vid ca 11 850 erhålls en stark och långsiktigt sett mycket intressant köpsignal. Skulle indexet däremot vända ned under stödnivåerna vid ca 11 300 erhålls istället kortsiktiga säljsignaler. På lång sikt är dock stödområdena vid ca 10 279 och ca 10 175 betydligt intressantare.

Den tyska börsen hade förra veckan en uppåtriktad tendens under relativt lugn handel. Det tyska storbolagsindexet DAX gick upp med 1,4 procent och slutade veckan på 11 526,04. Årets uppgång ligger därefter på 9,2 procent. Detta kan jämföras med världsindexet Dow Jones Global Index vars uppgång är på 11,6 procent under samma period.

Både det inhemska och det internationella nyhetsläget var förra veckan relativt lugnt och odramatiskt vilket också smittade av sig på börshandeln. Men en något ökad optimism angående handelssamtalen mellan USA och Kina bidrog till ett förbättrat börsklimat och därmed en dragning uppåt på börsindexet.

Representanter för USA och Kina hade möten i Peking och Trump-administrationen indikerade att de är beredda på långa förhandlingar vilket tolkades som att Vita huset är inställt på att nå ända fram i handelsuppgörelsen.

I veckodiagrammet ser den långsiktiga bilden för DAX fortfarande ganska osäkert och negativt ut. För indexet har här tidigare fått starka säljsignaler, visar upp ett långsiktigt mönster med successivt fallande bottnar och toppar och ligger också strax under sin viktiga 40-veckors medeltalskurva som dessutom lutar nedåt. Men de senaste månaderna har emellertid DAX haft en kortsiktigt sett stark utveckling och då kommit upp och testat av det tunga motståndsområdet kring ca 11 600-11 850.

Analys DAX

Skulle DAX under en relativt hög handelsaktivitet kunna tydligt etablera sig över motståndet vid ca 11 850 får indexet en långsiktigt sett mycket intressant köpsignal.

Detta ser vi fram emot, och diagrammen på andra internationella börsindex talar för en sådan utveckling, men innan det skett är vi av försiktighetsskäl något avvaktande till DAX-indexets långsiktiga utveckling.

Skulle DAX inte orka etablera sig över 11 850 utan istället vända nedåt erhålls nya starka säljsignaler om indexet i ett senare läge skulle etablera sig under stödnivåerna vid ca 10 279 och ca 10 175.

I dagsdiagrammet ser vi att DAX ligger i en konsolideringsfas och samlar kraft inför nya större indexrörelser. Den kortsiktiga trenden, som vi definierar efter lutningen på indexets 20-dagars medeltalskurva, har också börjar gå åt sidan eller till och med svagt nedåt. Men stochastic har emellertid i dagsdiagrammet fått en köpindikation när det vänt uppåt ifrån låga och översålda nivåer

Analys DAX

Kan DAX också etablera sig över nivån för indexets 200-dagars medeltalskurva, som i skrivande stund ligger vid ca 11 723, och motstånden vid ca 11 823 och ca 11 848 får indexet även mycket intressanta köpsignaler i själva indexdiagrammet.

Skulle däremot DAX vända ned under stödområdet vid ca 11 300 får indexet säljsignaler. I så fall siktar vi sedan på ett test av stödnivån vid ca 11 000.

I timdiagrammet ser vi att DAX fått kortsiktiga köpsignal och startat en uppåtriktad trend. Nya köpsignaler erhålls här om även motståndsnivåerna vid ca 11 526 och ca 11 636 skulle passeras. Skulle däremot stöden vid ca 11 440, ca 11 400, 11 368 och ca 11 300 brytas får indexet istället kortsiktiga säljsignaler.

Analys DAX

Strategier:

Kortsiktigt inriktade aktörer kan man därför förslagsvis handla för uppgång så länge som trenden i timdiagrammet pekar uppåt. Sätt förslagsvis en stopp loss strax under stödet vid ca 11 440 som sedan successivt flyttas med uppåt allt eftersom indexet går upp.

Skulle emellertid DAX bryta ned under stöden vid ca 11 440 och ca 11 400 kan man istället agera för nedgång. Placera i så fall en stopp loss förslagsvis strax över 11 470 som sedan flyttas med ned allt eftersom indexet rör sig nedåt.

För mer långsiktiga placeringar ser läget något osäkert ut då de långa trenderna för DAX fortfarande pekar nedåt och då indexet ligger strax under det starka motståndsområdet vid ca 11 850.

Den försiktige placeraren avvaktar därför förslagsvis att en större reversal eller någon annan typ av kraftig köpsignal, till exempel att DAX under en relativt hög handelsaktivitet etablera sig tydligt över 11 850, först har erhållits innan några köp görs.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto