Home > DAX-analysen v.15 ”DAX har fått en långsiktigt intressant köpsignal…”

DAX-analysen v.15 ”DAX har fått en långsiktigt intressant köpsignal…”

Tyska DAX-indexet fick förra veckan en långsiktigt sett mycket intressant köpsignal när det etablerade sig över motståndet vid ca 11 850 och då även över sin 200-dagars medeltalskurva. Denna köpsignal indikerar att DAX nu har goda förutsättningar att kunna gå upp och testa motståndsnivån vid ca 13 200 och kanske också den vid all time high ca 13 600. Skulle däremot DAX gå under stödnivåerna vid ca 11 968 och 11 848, får det nu ganska överköpta indexet, kortsiktiga säljsignaler. Men är det en relativt låg handelsaktivitet under sådana nedgångar, och så länge som det mer långsiktigt viktiga stödområdet vid ca 11 300-11 450 håller, ser vi eventuella nedgångar mest som intressanta köptillfällen för den långsiktige investeraren.

Den tyska börsen hade förra veckan en kraftigt stigande utveckling. Det tyska storbolagsindexet DAX avancerade hela 4,2 procent och avslutade veckan på 12 009,75. Årets uppgång ligger därmed på 13,7 procent. Vilket bara är marginellt lägre än för världsindexet Dow Jones Global Index som hittills i år gått upp med 13,9 procent.

Förra veckan inleddes positivt efter att det kommit oväntat starka inköpschefsindex ifrån särskilt Kina men även ifrån USA. Det var dessutom fortsatt optimistiska tongångar ifrån handlingsförhandlingarna mellan dessa två länder. Kina gav till exempel besked om att de inte skulle höja tullarna på bilar och bildelar från USA från den 1 april, som en goodwill-gest gentemot USA som tidigare skjutit på högre tullar för kinesiska varor.

Dessa nyheter bidrog sedan till ett positivt internationellt börsklimat under hela förra veckan. De satte särskilt fart på konjunkturkänsliga aktier såsom i den för Tyskland så viktiga fordonssektorn. Veckan avslutades dessutom med en stark amerikansk jobbrapport vilket ytterligare förstärkte den positiva börstrenden.

DAX har i veckodiagrammet därmed äntligen fått en efterlängtad och långsiktigt viktig köpsignal genom att tydligt etablera sig över det starka motståndsområdet vid ca 11 600-11 850. I och med det ligger DAX nu också över sina viktiga 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor. Dessutom börjar handelsvolymmönstret ser mer och mer positivt ut.

Analys DAX

I och för sig visar stochasticindikatorn på att DAX-indexet är överköpt. Men detta är ingen säljsignal i sig självt då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om det kommit in i en stark trend.

Så att så länge som DAX kan hålla sig över sin 40-veckors medeltalskurva och över stödområdet vid ca 11 300-11 450 så ser möjligheterna goda ut för indexet att kunna gå upp och testa av motståndsområdet vid ca 13 200. Och kanske även det vid all time high vid ca 13 600.

Skulle däremot DAX, mot förmodan, under en ökande handelsaktivitet parkera sig under stödnivåerna vid ca 11 300-11 450 får indexet istället långsiktigt sett väldigt intressanta säljsignaler.

I dagsdiagrammet ser vi att DAX förra veckan även här fick köpsignaler när det bland annat gick över nivån för sin 200-dagars medeltalskurva, som i skrivande stund ligger vid ca 11 702, och motstånden vid ca 11 823 och ca 11 848.

Analys DAX

Skulle DAX nu däremot vänd ner och gå under stödnivåerna vid ca 11 848 och ca 11 300 får indexet istället säljsignaler. Men vår grundhypotes är nu att dessa stödnivåer ska hålla vid eventuella nedåtriktade rekyler.

I timdiagrammet har DAX också fått köpsignaler och ligger i en tydligt uppåtriktad trend. En ny köpsignal erhålls här om motståndet vid ca 12 029 bryts. Skulle DAX gå under den kortsiktiga stödnivån vid ca 11 968 och det mer långsiktigt viktiga stödet vid ca 11 823 får indexet istället säljsignaler. Intressanta stödnivåer finns sedan vid ca 11 726 och ca 11 700-11 706.

Analys DAX

Strategier:

Är man främst kortsiktigt inriktad kan man därför förslagsvis ligga för uppgång så länge som stödet vid ca 11 968 håller. Flytta sedan successivt upp denna stopp loss allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle däremot DAX etablera sig under stödet vid ca 11 968 kan man istället agera för nedgång. Sätt förslagsvis till en början en stopp loss strax över 12 030 som sedan flyttas med nedåt allt eftersom indexet går ned.

För mer långsiktiga investeringar ser läget betydligt bättre ut än tidigare. För DAX har nu fått en långsiktigt mycket intressant köpsignal, handelsvolymsambandet ser positivt ut och indexet har också etablerat sig över sina viktiga 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor.

Särskilt vid tillfälliga nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg handelsaktivitet tycker vi är bra tillfällen för den långsiktige investeraren att köpa för uppgång på.

Gör man långsiktiga investeringar baserat på detta rekommenderar vi dock en stopp loss om DAX skulle etablera sig under stödnivåerna vid ca 10 300-10 450.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto