Home > DAX-analysen v.15 ”DAX visar kortsiktig styrka men ligger långsiktigt i en nedåtriktad trend…”

DAX-analysen v.15 ”DAX visar kortsiktig styrka men ligger långsiktigt i en nedåtriktad trend…”

Tyska DAX-indexet fick förra veckan en ny kortsiktig köpsignal. Vi får nu se om indexet även orkar med att få nya kortsiktiga köpsignaler genom att passera motståndsnivåerna vid ca 12 330, ca 12 450 och ca 12 600. DAX befinner sig dock mer långsiktigt sett i en nedåtriktad längre trend som bryts först om indexet på ett tydligt kan etablera sig över de starka motståndsnivåerna vid ca 12 700-13 000. Men skulle DAX parkera sig under viktiga stödnivåerna vid ca 11 700-11 800 erhålls i stället nya långsiktiga säljsignaler.

Den tyska börsen hade förra veckan en något stigande utveckling. DAX-indexet avslutade veckan på 12 241,27 efter en uppgång på 1,2 procent. Årets nedgång på DAX har därmed reducerats till -5,2 procent.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Börsveckan dominerades nyhetsmässigt av turerna kring det hotande handelskriget mellan USA och Kina. Ömsom var det uppgifter genombrott i förhandlingarna, ömsom var det nya hot om utökade handelstullar.

Det internationella börsklimatet åkte då berg och dalbana upp och ned allt eftersom nyhetsflödet varierade vilket sedan påverkade även den tyska börsens utveckling. Den tyska ekonomin är väldigt exportinriktad vilket gör att internationella handelskrig är klart störande inslag för de tyska börsaktörernas framtidstro.

Det senaste utspelet ifrån den amerikanske presidenten Donald Trump var som bekant en utökning på 100 miljarder dollar för de varor ifrån Kina som ska få högre tullar. De flesta utgår nog i och för sig ifrån att denna typ av utspel och hot mest är förhandlingsutspel som inte kommer att förverkligas. Men helt säker kan man inte vara. Och tycker kineserna att de inte behandlas med respekt kanske förhandlingarna låser sig helt och hållet?

Går vi sedan över till den tekniska analysen för DAX-indexet och då börjar med den långsiktiga bilden i veckodiagrammet nedan ser vi att indexet de senaste månaderna visat upp en hel del svaghetstecken.

Analys DAX

DAX har i början av året fått långsiktiga säljsignaler när den uppåtgående trendlinjen och andra viktiga stödnivåer har brutits, indexet har kommit in i ett långsiktigt mönster med toppar och bottnar på allt lägre och lägre nivåer. Indexet har också tydligt parkerat sig under sin viktiga 40-veckors medeltalskurva som dessutom börjat att luta nedåt.

Skulle nu DAX också tydligt etablera sig under de viktiga stödnivåerna vid ca 11 730-11 800 får indexet nya starka säljsignaler.

Vår huvudhypotes har dock de senaste veckorna varit att i och med att DAX varit så översålt, vilket man kan se på att stochasticindikatorn varit nere på så låga nivåer, så ska indexet ha goda förutsättningar att kunna göra ganska kraftiga uppåtriktade rekyler inom den nedåtriktade trenden.

Men då utgår vi dock också ifrån att DAX kommer att ha väldigt svårt att gå över det starka motståndsområdet vid ca 12 700-13 000. Skulle emellertid DAX etablera sig över detta motståndsområde erhålls långsiktigt intressanta köpsignaler. Men vi tycker alltså i dagsläget att detta ser mindre troligt ut.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att DAX förra veckan fick en kortsiktig köpsignal. Men sedan stannade indexet av kring motståndet strax över ca 12 300.

Analys DAX

Skulle indexet lyckas forcera detta motstånd erhålls en ny kortsiktig köpsignal. I så fall siktar vi på ett test av motståndsnivån vid ca 12 500 och sedan av den vid ca 12 600. Om istället DAX vänder nedåt erhålls säljsignaler i dagsdiagrammet om stödnivåerna vid ca 12 150 och ca 11 730 bryts.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet får DAX köpsignaler om indexet kan gå över motstånden vid ca 12 322 och ca 12 450. Skulle och andra sidan stöden vid ca 12 200 och ca 12 136 brytas erhålls kortsiktiga säljsignaler.

Analys DAX

Agerar man främst kortsiktigt kan man nu därför förslagsvis bevaka om DAX går över motståndet vid ca 12 322, och då köpa för uppgång, eller om stödet vid ca 12 200 bryts, för att då agera för nedgång.

Vid köpsignalen, sikta då på uppgång till först och främst motståndsnivån vid ca 12 450. Stopp loss förslagsvis om DAX går under 12 290.

Vid säljsignalen, sikta på en nedgång till först stödnivån vid ca 12 136 och sedan ned till stödområdet vid ca 11 730-11 800. Stopp loss förslagsvis om indexet på nytt etablerar sig över 12 200. Flytta sedan ned stopp lossen allt eftersom indexet rör sig nedåt.

Är man mer inriktad på långsiktiga placeringar rekommenderar vi liksom i tidigare DAX-analyser stor försiktighet. DAX ser i det längre perspektivet än så länge ut att främst hålla på med en konsolidering inom en större nedåtriktad trend.

Vill man vara försiktig använder man förslagsvis därför alla uppåtriktade rekyler till att sälja av eventuellt kvarvarande uppgångspositioner i DAX-indexet eller i tyska aktier. Sedan avvaktar man med köp tills det att DAX visat upp tydliga och starka köpsignaler som erhållits under en relativt hög handelsaktivitet.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto