Home > DAX-analysen v.16 ”DAX ser ut att samla kraft inför nya uppgångar…”

DAX-analysen v.16 ”DAX ser ut att samla kraft inför nya uppgångar…”

Tyska DAX-indexet ligger nu i en kortsiktig återhämtningsfas och laddar för nya rörelser. Förutsättningarna ser goda ut för ett utbrott uppåt över motståndet vid ca 12 031 och nya köpsignaler. För DAX har tidigare fått långsiktigt viktiga köpsignaler, ligger över nivån för sin viktiga 200-dagars medeltalskurva, handelsvolymsambanden är positiva och trenderna börjar peka mer och mer uppåt. Kortsiktiga säljsignaler erhålls dock om stöden vid ca 11 963, ca 11 823-11 848 och ca 11 690 bryts. Men nedgångar som sker under en relativt låg handelsaktivitet, och som håller sig över stödområdet vid ca 11 300-11 450, ser vi främst som potentiella köptillfällen för den långsiktige placeraren.

Den tyska börsen hade förra veckan efter en oregelbunden tendens. DAX-indexet stängde veckan på 11 999,93 vilket innebar en marginell nedgång på -0,1 procent. DAX har därmed hittills i år gått upp med 13,6 procent. Det tyska börsindexet ligger därmed fortfarande något efter världsindexet Dow Jones Global Index som hittills i år har avancerat med 14,4 procent.

Börsklimatet dämpades förra veckan till en början av att USA:s president Donald Trump kommit med nya tullhot mot Europa och då den Internationella valutafonden IMF sänkt sina tillväxtprognoser. Särskilt överraskad var IMF över en dämpad utveckling i Tyskland och Italien. Inte heller ECB-chefen Mario Draghi höjde börstemperaturen när han i samband med att ECB lämnade sina styrräntor oförändrade, kom med uttalanden om att riskerna inom euroområdet fortsätter att luta över mot nedsidan.

Börsklimatet blev dock bättre mot slutet av förra veckan då kinesisk utrikeshandelsstatistik visade på en ökning av Kinas export med drygt 14 procent i mars, nästan dubbelt så mycket som väntat. Tidigare har kinesisk inköpschefsindex överraskat positivt och då bidragit till att den fordonsindustritunga tyska börsen fått lite mer rejäl fart uppåt. Dessutom kom det under fredagen bättre än förväntad europeisk industriproduktionsdata som även det höjde börshumöret.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

I det långsiktiga veckodiagrammet ser vi att DAX-indexet tidigare fått en långsiktigt sett mycket intressant köpsignal när det etablerade sig även motståndsområdet vid ca 11 600-11 850 och över nivån för sina 40-veckors medeltalskurva. Indexets mönster med successivt allt lägre och lägre toppar och bottnarna har brutits och handelsvolymsambanden har också börjar se mer positiva ut.

Analys DAX

Nu ser möjligheterna goda ut för DAX ska kunna gå upp och testa av motståndsområdet vid ca 13 200 och kanske även det vid all time high vid ca 13 600.

Stochasticindikatorn varnar dock för att DAX-indexet är överköpt. Men detta är ingen säljsignal i sig självt då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om det kommit in i en stark trend.

Eventuella nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg handelsaktivitet betraktar vi nu först och främst som potentiella köptillfällen för den långsiktige placeraren. Men skulle DAX under en ökande börsaktivitet etablera sig under sin 40-veckors medeltalskurva och under stödområdet vid ca 11 300-11 450 erhålls viktiga säljsignaler och då rekommenderar vi en stopp loss för sådana investeringar.

Men innan något liknande skett ser emellertid den långsiktiga bilden positiv ut för DAX-indexet.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att DAX, efter att tidigare fått en stark köpsignal, nu kommit in i en kraftsamlande konsolideringsfas i väntan på nya signaler. Men indexets kortsiktiga trend, som vi definierar efter lutningen på indexets 20-dagars medeltalskurva, är uppåtriktad, volymmönstret är positivt och indexet har också etablerat sig över sin viktiga 200-dagars medeltalskurva, som i skrivande stund ligger på ca 11 692. Så förutsättningarna är goda för ett brott av motståndsnivån vid ca 12 031 och en ny köpsignal.

Analys DAX

Även i dagsdiagrammet ligger dock stochasticindikatorn på höga och överköpta nivåer. Men så länge som ingen säljsignal erhållits i själva indexdiagrammet är detta alltså mest att se som en varningsindikation. Skulle dock DAX gå under stöden vid ca 11 848 och ca 11 690 erhålls dock kortsiktigt intressanta säljsignaler vars signalvärde i så fall förstärks av stochasticindikatorn.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att DAX tidigare fått köpsignaler men nu ligger i en kraftsamlande konsolidering och inväntar energi för nya rörelser. Kan DAX orka bryta över motståndet vid ca 12 031 erhålls en ny köpsignal. Skulle däremot stöden vid ca 11 963 och ca 11 823-11 846 passeras får indexet istället kortsiktiga säljsignaler.

Analys DAX

Strategier:

Kortsiktiga inriktade placerare kan därför vilja agera för uppgång om motståndet vid ca 12 031 bryts. Förslagsvis kan man då använda sig av en stopp loss om indexet efter det skulle gå under 11 960. Flytta också successivt upp denna stopp loss allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle DAX få säljsignaler genom att etablera sig under stödet vid ca 11 960 kan man istället handla för nedgång.  Sätt då förslagsvis till en början en stopp loss strax över 11 990 som sedan flyttas med ned allt eftersom indexet rör sig nedåt.

För långsiktiga placeringar för uppgång ser läget mycket intressant ut. Detta då DAX fått en långsiktigt sett stark köpsignal, har etablerat sig över sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor och då dessutom handelsvolymmönstret ser positivt ut.

Särskilt om det skulle ske tillfälliga nedåtriktade rekyler under en relativt låg börsaktivitet tycker vi det är extra bra tillfällen för den långsiktige investeraren att köpa för uppgång på.

Gör man långsiktiga placeringar baserat på detta rekommenderar vi dock en stopp loss om DAX mot förmodan skulle etablera sig under stödnivåerna vid ca 10 300-10 450.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto