Home > DAX-analysen v.16 ”DAX visar kortsiktig styrka inom en nedåtriktad trend…”

DAX-analysen v.16 ”DAX visar kortsiktig styrka inom en nedåtriktad trend…”

Tyska DAX-indexet fick förra veckan kortsiktiga köpsignaler och den korta trenden pekar också uppåt. Indexet ligger dock mer långsiktigt sett kvar i en nedåtriktad trend och det finns starka motståndsnivåer redan vid ca 12 600-12 660 och i intervallet ca 12 700-13 000. Därför är risken betydande att denna uppgång tyvärr bara är en kortsiktig uppåtriktad rekyl som snart kommer att ebba ut. Skulle DAX i ett senare läge också etablera sig under de viktiga stödnivåerna vid ca 11 730-11 800 erhålls nya starka säljsignaler. 

Den tyska börsen hade förra veckan en uppåtriktad tendens. Det tyska storbolagsindexet DAX gick då upp 1,6 procent och slutade veckan på 12 442,40. Nedgången i år har därmed krympt till -3,7 procent.

Under veckan kom det olika besked kring handelskonflikten mellan USA och Kina som påverkade det internationella börsklimatet och därmed också det tyska. Även spänningarna kring konflikten i Syrien skapade viss oro. Men på marginalen var övervikten i nyhetsflödet denna vecka åt det positiva hållet.

Det kom nämligen uppmuntrande signaler ifrån Kina angående handelskonflikten och ifrån USA angående ett permanent europeiskt undantag från de nya amerikanska stål- och aluminiumtullarna.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Men det finns också en avvaktande hållning på den tyska börsen inför rapportperioden som snart drar igång på allvar. Konjunkturläget ser starkt ut och företagens vinster borde vara stigande. Men kommer börsbolagen kunna svara upp emot placerarnas förväntningar? Och vad vågar företagsledningarna säga om framtiden?

Den långa trenden för DAX-indexet är dock, trots förra veckans uppgång, fortfarande nedåtriktad. Indexets viktiga 40-veckors medeltalskurva lutar nedåt, indexet ligger också väl under densamma och har dessutom börjat visa upp ett långsiktigt mönster med successivt allt lägre och lägre toppar och bottnar.

Analys DAX

DAX-indexet har emellertid de senaste två månaderna enligt veckodiagrammets stochasticindikator varit översålt. Nu har denna indikator börjat vända uppåt vilket indikerar att den kan vara dags för en lite större uppåtriktad rekyl inom den nedåtriktade trenden. Vi får dock se om denna uppgång kommer att ha kraft att på allvar utmana de starka motståndsnivåerna vid ca 12 700-13 000.

Skulle dock DAX under en relativt hög börsaktivitet lyckas etablera sig över dessa motståndsnivåer erhålls långsiktigt intressanta köpsignaler. Men det ligger tyvärr i farans riktning att denna uppgångsfas inte riktigt kommer att lyckas med det.

Vår huvudhypotes är snarast att DAX när denna uppåtriktade rekyl väl tagit slut, för eller senare på nytt kommer att följa den långsiktiga trenden nedåt och då även riskera att etablera sig under det starka stödområdet vid ca 11 730-11 800.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi dock att DAX fått kortsiktiga köpsignaler, men även att i detta tidsperspektiv indexets stochasticindikator redan har hunnit att bli överköpt. Så det kan bli en utmaning för DAX redan att ta sig förbi de starka motståndsområden som ligger vid ca 12 600-12 660.

Analys DAX

Om DAX skulle vända nedåt erhålls i dagsdiagrammet kortsiktiga säljsignaler om stödnivån vid ca 12 150 bryts.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ligger DAX-indexet i en uppåtriktad trend. Nya kortsiktiga köpsignaler erhålls om motståndet vid ca 12 524 passeras.

Trenden bryts dock och indexet får en kortsiktig säljsignal om stödet strax över 12 400 bryts. Därunder finns det sedan intressanta stödnivåer vid ca 12 250 och ca 12 200.

Analys DAX

Kortsiktigt inriktade aktörer kan därför förslagsvis köpa för uppgång i närheten av stödnivån strax över 12 400. Sikta på en uppgång till först och främst ca 12 520 sedan till ca 12 600-12 660. Stopp loss strax under 12 400.

Skulle stödet vid ca 12 400 brytas kan man istället sikta på en nedgång till ca 12 200-12 250 och sedan till ca 11 800. Stopp loss förslagsvis om DAX går över 12 450. Flytta sedan också ned stopp lossen allt eftersom indexet går ned.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

För mer långsiktigt inriktade placerare rekommenderar vi stor försiktighet med positioner för uppgång så länge som inga nya långsiktigt starka köpsignaler erhållits. För innan dess ser risknivån nämligen hög ut. Detta då DAX tidigare i år har fått långsiktiga säljsignaler och då de längre trenderna på ett tydligt sätt tyvärr har börjat vända nedåt.

Förslagsvis använder man därför alla uppåtriktade rekyler till att sälja av eventuellt kvarvarande aktie- och indexinnehav. Avvakta sedan också helst med nya köp tills det att DAX-indexet under en relativt hög börsomsättning fått starka och tydliga köpsignaler.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto