Home > DAX-analysen v.17 ”DAX har fått en ny köpsignal och trenden pekar uppåt…”

DAX-analysen v.17 ”DAX har fått en ny köpsignal och trenden pekar uppåt…”

Tyska DAX-indexet fick förra veckan en ny köpsignal och trenden uppåt växer sig allt starkare. Indexet är dock överköpt vilket ökar risken för en kortsiktig vinsthemtagningsrekyl. Kortsiktigt intressanta säljsignaler erhålls också redan om stöden vid ca 12 185, ca 12 079, ca 12 030 passeras. Men DAX har fått så pass starka långsiktiga köpsignaler att vi betraktar alla eventuella nedgångar som sker under en relativt låg handelsaktivitet främst som potentiella köptillfällen för den något mer långsiktige placeraren. För det är först om stödområdet vid ca 11 300-11 450 bryts som DAX får långsiktigt intressanta säljsignaler. Innan något liknande skett är vår huvudhypotes att indexet har goda förutsättningar att gå upp till motståndsområdet vid ca 13 200 och kanske också upp till indexets all time high vid ca 13 600.

Den tyska börsen hade under alla dagarna förra veckan en uppåtriktad tendens. Det tyska storbolagsindexet DAX gick till slut upp med 1,9 procent och slutade veckan på 12 222,39. Årets uppgång ligger i och med det på 15,8 procent. Detta kan jämföras med världsindexet Dow Jones Global Index som gått upp med 14,4 procent under samma period. Intressant här är att DAX alltså för första gången nu ligger klart före världsindexet i årets börsrally.

Under förra veckan kom det på makrofronten bättre än förväntade siffror ifrån Tyskland gällande ZEW-index, vilket mäter tyska investerares och analytikers förväntningar på ekonomin, men sämre gällande det preliminära industri-PMI. Däremot så gynnandes den för Tyskland så viktiga fordonssektorn av positiva kinesiska makrodata och spekulationer om att myndigheter där kan lätta på kontrollen av antalet billicenser som tillåts i de stora städerna.

Vi ser den senaste tidens positiva konjunktursignaler ifrån Kina som en viktig katalysator för de senaste veckornas kraftiga börsuppgång för den tyska fordonsindustrin är därmed också för DAX-indexet.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

I veckodiagrammet ser den långsiktiga bilden för DAX-indexet nu betydligt bättre ut än för några månader sedan. För indexet har fått en långsiktigt intressant köpsignal, brutit det tidigare så dominerande mönstret med successivt fallande bottnar och toppar, och ligger nu också klart över 40-veckors medeltalskurvan. Dessutom har handelsvolymmönstret börjat bli mer positivt. Analys DAX

Vi siktar därför på fortsatta uppgångar på DAX som vi bedömer har goda möjligheter att ta indexet upp till motståndet vid ca 13 200 och kanske även upp till det vid all time high på ca 13 600.

Stochasticindikatorn ligger dock på höga och överköpta nivåer. Men detta är ingen säljsignal i sig självt då DAX kan fortsätta att vara överköpt en lång period om indexet har kommit in i en stark trend.

Skulle DAX emellertid under en ökande börsaktivitet på ett tydligt sätt etablera sig under sin 40-veckors medeltalskurva och under stödområdet vid ca 11 300-11 450 erhålls däremot starka säljsignaler.

Men innan något liknande skett är vår huvudhypotes att den långsiktiga trenden ska bli mer och mer uppåtriktad. Dessutom ser vi alla eventuella nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg handelsaktivitet först och främst som potentiella köptillfällen för den långsiktige placeraren.

I dagsdiagrammet ser vi att DAX har fått ett antal köpsignaler. Senast förra veckan när motståndet vid ca 12 031 bröts. Indexet ligger också kortsiktigt sett i en uppåtriktad trend, vilket vi definierar efter lutningen på indexets 20-dagars medeltalskurva, och har dessutom etablerat sig över sin viktiga 200-dagars medeltalskurva.

Analys DAX

Även här är stochasticindikatorn uppe på höga och överköpta nivåer. Men det kan den som sagt vara under en längre tid om trenden är stark.

I dagsdiagrammet får dock DAX en kortsiktig säljsignal redan om stödet vid ca 12 030 bryts. Sedan finns det intressanta stödområden vid ca 11 823-11 850 och ca 11 690 att bevaka. Vid det senare stödet ligger i skrivande stund även indexets 200-dagars medeltalskurva, vilket gör denna nivå lite extra viktig som stödområde.

I timdiagrammet ser vi att DAX även här ligger i en tydligt uppåtriktad trend. En ny köpsignal erhålls här om det kortsiktigt intressanta motståndet vid ca 12 244 bryts. DAX får emellertid en kortsiktig säljsignal om stödet vid ca 12 185 passeras. Nya säljsignaler erhålls sedan om även stöden vid ca 12 079, ca 12 029-12 031, ca 11 963 och ca 11 823-11 847 bryts.

Analys DAX

Strategier:

Kortsiktigt inriktade aktörer kan man därför förslagsvis handla för uppgång så länge som stödet vid ca 12 185 alternativt det vid ca 12 079 håller. Allt efter var och ens syn på lämplig risknivå. Flytta sedan successivt upp dessa stopp losser allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle emellertid DAX bryta ned under stöden vid ca 12 185 och ca 12 079 kan man istället agera för nedgång. Placera i så fall en stopp loss förslagsvis strax över 12 200 som sedan raskt flyttas med nedåt allt eftersom indexet går ned.

För mer långsiktiga aktörer ser det gynnsamt ut agera för uppgång. För DAX har fått en långsiktigt intressant köpsignal, har etablerat sig över sina viktiga 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor och handelsvolymsambandet ser positivt ut. Gör detta i så fall särskilt vid eventuella nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg handelsaktivitet.

Agera man för uppgång så föreslår vi emellertid en stopp loss om DAX skulle etablera sig under stödområdet vid ca 10 300-10 450.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.