Home > DAX-analysen v.17 ”DAX ligger strax under ett starkt motståndsområde…”

DAX-analysen v.17 ”DAX ligger strax under ett starkt motståndsområde…”

Tyska DAX-indexet ligger kortsiktigt sett i en uppåtriktad trend men mer långsiktigt sett strax under ett mycket starkt motståndsområde kring ca 12 700- 13 000. I och med att DAX tidigare har visat upp så många långsiktiga svaghetstecken ser det tyvärr svårt ut för indexet att kunna etablera sig över detta tuffa motståndsområde. Skulle dock detta ske under en ökande handelsaktivitet får emellertid indexet mycket intressanta långsiktiga köpsignaler. Risken är dock stor att DAX förr eller senare fortsätter ned i den långa trendens riktning och då kommer att testa av de viktiga stödnivåerna vid ca 12 730-12 800. Men mer kortsiktigt sett får DAX kortsiktiga köpsignaler om motståndet vid ca 12 640 passeras och säljsignaler om stödet vid ca 12 490 bryts. 

Den tyska börsen hade förra veckan en svagt uppgående utveckling. DAX-indexet stängde veckan på 12 540,50 efter en uppgång på 0,8 procent. Årets nedgång på DAX ligger därefter på -2,9 procent.

Under veckan skedde ett gradvis skifte ifrån den geopolitiska arenan och oron över ett kommande handelskrig mellan USA och Kina till en något uppmuntrande start på börsbolagens rapportperiod.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Veckan började dock även med en viss lättnad då de befarade USA-ledda attackerna på Syrien blev av men utan att det blev en direkt konfrontation med Ryssland eller någon annan typ av upptrappning. Det skapades också en ökad tillväxtoptimism på finansmarknaderna efter det att IMF, den Internationella valutafonden, gått ut och höjt sina prognoser för världsekonomins kommande utveckling.

I den tekniska analysen för DAX-indexets mer långsiktiga scenario ser det dock fortfarande ganska tveksamt ut. DAX har tidigare fått långsiktigt viktiga säljsignaler och den långa trenden pekar i huvudsak nedåt. Det långsiktiga mönstret med successivt lägre och lägre toppar och bottnar är intakt och indexets 40-veckors medeltalskurva lutar nedåt.

Analys DAX

DAX ligger nu också alldeles under det starka motståndsområdet vid ca 12 700-13 000 som kan bli väldigt svårt att passera. Skulle så ske får dock indexet mycket intressanta långsiktiga köpsignaler. Särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet. Men innan något liknande skett är vår huvudhypotes att DAX snarare med tiden kommer gå ned och testa av de viktiga stödnivåerna vid ca 11 730-11 800. Skulle sedan också indexet parkera sig under dessa erhålls nya starka säljsignaler.

I det kortsiktigare tidsperspektivet ser vi i dagsdiagrammet att DAX de senaste veckorna fått ett antal kortsiktiga köpsignaler. Men också att indexet nu är överköpt och ligger strax under en stark motståndsnivå vid ca 12 650. Indexets 200-dagars medeltalskurva ligger vid ca 12 662 och utgör även det ett viktigt motståndsområde.

Analys DAX

Skulle DAX etablera sig under stödnivåerna vid ca 12 500 och ca 12 180 får indexet istället kortsiktiga säljsignaler. En betydligt starkare säljsignal skulle dock erhållas om även stödet vid ca 11 726 skulle brytas.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att DAX-indexet kraftsamlar och konsoliderar inom en uppåtriktad trend. Tar DAX ny fart uppåt och etablera sig över 12 640 får indexet här en ny kortsiktig köpsignal.

Om DAX istället går under stöden vid ca 12 490, ca 12 375, ca 12 256, ca 12 200 och ca 12 150 får indexet kortsiktiga säljsignaler.

Analys DAX

Agerar man främst inom kortsiktiga tidsramar kan man därför förslagsvis köpa för uppgång i närheten av stödet vid ca 12 500. Alternativt om motståndet vid ca 12 640 passeras. Förslagsvis då med en stopp loss strax under 12 470, som sedan successivt flyttas uppåt ganska tajt allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle DAX få en säljsignal genom att etablera sig under stödet vid ca 12 490 kan man istället agera för nedgång. Sikta först och främst på en nedgång och test av stödnivåerna vid ca 12 375 och sedan ned till de vid ca 12 150-12 250 området. Stopp loss förslagsvis initialt om DAX går över 12 500. Men flytta sedan ned stopp lossen allt eftersom indexet går ned. Till exempel ned till strax över närmaste tydliga motståndsnivå.

Långsiktigt inriktade investerare fortsätter vi att rekommendera stor försiktighet. För DAX ser i ett längre perspektiv framför allt ut att nu bara hålla på med en konsolidering inom en större nedåtriktad trend. Tar nedgången i ett senare läge fart kan tyvärr nedgången då bli ganska stor.

Så att så länge som inga starka och långsiktigt tydliga starka köpsignaler erhållits ser risknivån relativt hög ut på DAX-indexet. Vill man vara försiktig så säljer man därför av eventuellt kvarvarande uppgångspositioner under de nuvarande uppgångarna.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto