Home > DAX-analysen v.18 ”DAX är överköpt men trenden fortsätter att peka uppåt…”

DAX-analysen v.18 ”DAX är överköpt men trenden fortsätter att peka uppåt…”

Tyska DAX-indexet har tidigare fått starka köpsignaler och ser ut att ha goda förutsättningar att kunna gå upp till motståndsområdet vid ca 13 200 eller kanske till och med upp till sitt all time high vid ca 13 600. DAX är dock rejält överköpt, med det är ingen säljsignal i sig självt då indexet kan fortsätta var det en längre tid om trenden är stark. Och än så länge så ser den uppåtriktade trenden bara ut att öka på sin styrka. Handelsvolymsambanden är dessutom positiva vilket ytterligare stärker uppgångshypotesen. Skulle däremot stödnivåerna vid ca 11 726-11 850 och ca 11 300 brytas under en ökande handelsaktivitet erhålls starka säljsignaler. Men nedgångar som sker under en relativt låg börsaktivitet ser vi främst som potentiella köptillfällen för den långsiktige investeraren.

Den tyska börsen hade förra veckan en något stigande utveckling. DAX-indexet stängde veckan på 12 315,18 vilket innebar en uppgång på 0,8 procent. DAX har i och med det hittills i år gått upp med 16,6 procent. Indexet ligger därmed fortfarande bättre till än världsindexet Dow Jones Global Index som hittills i år har avancerat med 14,8 procent.

Under förra veckan började delårsrapporter strömma in ifrån de tyska börsföretagen där särskilt affärssystembolaget SAP fick ett positivt mottagande efter att bolaget höjt sina vinstprognoser för de kommande två åren. Även det tidigare så skandalomsusade fintechbolaget Wirecard avancerade kraftigt efter att japanska konglomeratet Softbank aviserat en investering på 1 miljard dollar i företaget.

Däremot gick Deutsche Banks aktie ned efter att de meddelat att den tilltänkta fusionen med Commerzbank inte kommer att bli av.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

DAX ser i veckodiagrammet fortsatt positivt ut efter att tidigare fått en långsiktigt viktig köpsignal genom att etablera sig över det starka motståndsområdet vid ca 11 600-11 850. I och med det ligger DAX nu också över sina viktiga 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor och dessutom börjar handelsvolymmönstret bli mer och mer positivt.

Analys DAX

Nu ser därför förutsättningarna goda ut för DAX ska kunna fortsätta att gå upp och då kunna testa av motståndsområdet vid ca 13 200. Passeras även det motståndet siktar vi sedan på en uppgång till indexets all time high vid ca 13 600.

I och för sig visar dock stochasticindikatorn på att DAX är rejält överköpt. Men detta är ingen säljsignal i sig självt då indexet kan fortsätta att vara överköpt under en längre tid om det kommit in i en stark trend.

Skulle dock DAX gå under stödnivåerna vid ca 11 726-11 850, under nivån för sin 40-veckors medeltalskurva som i skrivande stund ligger på 11 621 och under stödnivån vid ca 11 300 får indexet säljsignaler. Särskilt om detta skulle ske under en ökande handelsaktivitet blir dessa eventuella sälsignaler viktiga att ta hänsyn till. Men innan något liknande skett är vår huvudhypotes att DAX har goda möjligheter att nå upp till motståndsnivåerna vid ca 13 200 respektive ca 13 600.

I dagsdiagrammet ser vi också att DAX är överköpt. Men att indexet trots det mest får nya köpsignaler och fortsätter att färdas i en uppåtriktad trend. Handelsvolymmönstret är här också i huvudsak positivt. Skulle dock stödnivåerna vid ca 12 030, 11 823-11 850, ca 11 667-11 690 passeras får indexet kortsiktiga säljsignaler.

Analys DAX

I timdiagrammet ligger DAX också i en tydligt uppåtriktad trend. En ny köpsignal erhålls här om motståndet vid ca 12 350 bryts. Skulle DAX bryta den uppåtriktade trendlinjen och även gå under de kortsiktiga stödnivåerna vid ca 12 281, ca 12 236 och ca 12 183 får indexet istället säljsignaler. Intressanta stödnivåer finns sedan vid ca 12 080 och ca 12 031.

Analys DAX

Strategier:

Är man främst kortsiktigt inriktad kan man därför förslagsvis ligga för uppgång så länge som den uppåtriktade trendlinjen i timdiagrammet, alternativt stödet vid ca 12 281 eller det vid ca 12 236 håller. Allt efter var och ens syn på lämplig risknivå. Flytta sedan successivt upp stopp lossen allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle däremot DAX etablera sig under dessa stöd kan man istället agera för nedgång. Sätt förslagsvis till en början en stopp loss strax över 12 350 som sedan snabbt flyttas med nedåt allt eftersom indexet går ned.

För mer långsiktiga uppgångsinvesteringar ser läget gynnsamt ut. Särskilt om köp kan göras vid eventuella nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg handelsaktivitet. För har DAX fått en långsiktigt sett stark köpsignal, handelsvolymsambandet ser positivt ut och indexet har också etablerat sig över sina viktiga 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor.

Gör man långsiktiga investeringar baserat på detta rekommenderar vi dock en stopp loss om DAX skulle etablera sig under stödnivåerna vid ca 11 726-11 850 alternativt under de vid ca 10 300.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.