Home > DAX-analysen v.18 ”DAX väljer snart väg…”

DAX-analysen v.18 ”DAX väljer snart väg…”

Tyska DAX-indexet har den senaste månaden visat på kortsiktig styrka men den kortsiktiga uppgången har nu börjat visa upp svaghetstecken. Snart väljer dock indexet väg. Ska DAX trots allt orka med att få starka köpsignaler genom att etablera sig över de starka motståndsområdena i intervallet ca 12 650-13 000? Eller ska indexet vända nedåt i den mer långsiktiga trendens riktning? Tyvärr ser fortfarande risken ut att vara störst för att DAX förr eller senare ska börja gå nedåt igen. Vid ca 11 730-11 800 finns starka stödnivåer som då kan komma att testas. Skulle sedan dessa stödnivåer brytas får DAX nya långsiktigt viktiga säljsignaler. Mer kortsiktigt sett får DAX emellertid säljsignaler redan om stödet vid ca 12 500 bryts.

Den tyska börsen hade förra veckan en oregelbunden utveckling. Det tyska storbolagsindexet DAX steg då med 0,3 procent och slutade veckan på 12 580,87. Nedgången i år har därmed reducerats till -2,6 procent.

Under veckan fortsatte bolagsrapporterna komma in utan att kunna lyfta börsaktörernas humör på något avgörande sätt. En tolkning är att vinstnivåerna är bra men att placerarna tycker att det är ungefär så här bra det kan bli. De ser inga större positiva saker som kan hända framöver och då inte heller någon större uppsida ifrån dessa nivåer.

Rapportperioden har dock tagit bort fokus ifrån eventuella handelskrig och andra geopolitiska risker. Det har under veckan till och med skett mycket hoppfulla framsteg i förhandlingarna mellan Nord- och Sydkorea med eventuellt fredsavtal i sikte. Ganska långt ifrån den krigshets som rådde tills alldeles nyligen alltså.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

DAX-indexet har därmed dock ännu inte lyckats bryta över de starka motståndsnivåerna som ligger vid ca 12 700-13 000 området. Skulle DAX lyckas med det erhålls intressanta långsiktiga köpsignaler i veckodiagrammet.

Analys DAX

Men innan något liknande skett ser den långsiktiga bilden i den teknisk analys övervägande negativ ut. DAX har tidigare brutit viktiga stödnivåer och den uppåtgående trendlinjen i veckodiagrammet. Indexet har ett mönster med sjunkande toppar och bottnar och dess 40-veckors medeltalskurva lutar nedåt.

Man kan också se det som att DAX ligger i en stor konsolideringsformation mellan stödområdet kring ca 11 730-11 800 och motståndsområdet kring ca 12 700-13 000.

Skulle DAX etablera sig under stödområdet erhålls starka säljsignaler. Och starka köpsignaler erhålls alltså om motståndsnivåerna bryts.

Det positiva i veckodiagrammet är att DAX i detta längre tidsperspektiv varit översålt och att stochasticindikatorn därefter fått en köpindikation. Men motståndsnivåerna vid ca 12 700-13 000 är väldigt starka och kan därför bli mycket svårforcerade.

I dagsdiagrammet ser vi att DAX på lite mer kort sikt tidigare fått ett antal köpsignaler men nu befinner sig alldeles under ett starkt motståndsområde redan strax under ca 12 650. Indexets viktiga 200-dagars medeltalskurva ligger också i skrivande stund vid ca 12 664 och utgör i sig självt också en viktig motståndsnivå. Kan DAX etablera sig över dessa motståndsnivåer erhålls nya kortsiktiga köpsignaler.

Analys DAX

Skulle DAX istället gå under stödnivåerna vid ca 12 300 och ca 12 150 får indexet istället kortsiktiga säljsignaler. Stochasticindikatorn har också fått en säljindikation vilket ger en ledtråd om att den tidigare uppgången tappat kraft och en nedgång kan vara på väg.

Betydligt viktigare säljsignaler skulle dock erhållas om även stödnivån vid ca 11 730 bröts.

På ännu kortare sikt ser vi i timdiagrammet att DAX får kortsiktiga säljsignaler redan om stödet vid ca 12 500-12 510 bryts. Dessa bekräftas sedan om även stödnivån vid ca 12 466 passeras.

Analys DAX

Aktörer med kortsiktiga strategier kan därför förslagsvis köpa för uppgång i närheten av stödnivån strax över 12 500. Sikta på en uppgång till först och främst ca 12 640-12 650. Sätt förslagsvis en stopp loss strax under 12 500.

Skulle stödet vid ca 12 500 brytas kan man istället agera för nedgång. Sikta på en nedgång till ca 12 300 och sedan ned till ca 12 150. Stopp loss förslagsvis om DAX går över 12 520. Flytta sedan också successivt ned stopp lossen allt eftersom indexet går ned.

För de med mer långsiktiga tidsperspektiv rekommenderar vi fortsatt försiktighet med positioner för uppgång så länge som inga starka och långsiktigt viktiga köpsignaler erhållits. För de längre trenderna har börjat vända nedåt och risknivån ser därmed hög ut.

Förslagsvis använder därför den försiktige placeraren alla uppåtriktade rekyler, som den nuvarande, till att sälja av eventuellt kvarvarande aktie- och indexinnehav. Sedan väntar man alltså helst med nya köp tills det att DAX-indexet fått långsiktigt intressanta köpsignaler under en ökande börsaktivitet.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.