Home > DAX-analysen v.19 ”DAX ligger kvar i en stark och uppåtriktad trend …”

DAX-analysen v.19 ”DAX ligger kvar i en stark och uppåtriktad trend …”

Tyska DAX-indexet ligger i en uppåtriktad trend och ser ut att ha goda möjligheter att gå upp till motstånden vid ca 13 200 och kanske även upp till sitt all time high vid ca 13 600. Handelsvolymsambandet fortsätter också att vara positivt vilket ytterligare förstärker det långsiktiga börsscenariot. DAX är dock överköpt vilket emellertid inte är en säljsignal i sig självt då indexet kan fortsätta var så en längre period om trenden är stark. Kortsiktigt intressanta säljsignaler erhålls däremot om stödnivåerna vid ca 12 030, ca 11 823-11 850, ca 11 667-11 690 bryts. Men nedgångar som sker under en relativt låg handelsaktivitet betraktar vi dock först och främst som potentiella köptillfällen för den långsiktige placeraren.

Den tyska börsen hade förra veckan efter en svagt uppåtriktad tendens. Det tyska storbolagsindexet DAX gick upp med 0,8 procent och slutade veckan på 12 412,75. Årets uppgång ligger därmed på 17,6 procent. Detta kan jämföras med världsindexet Dow Jones Global Index som hittills i år gått upp med 15,1 procent.

Den tyska börsen stimulerades i veckan av starka rapporter ifrån bland annat sportmodebolaget Adidas och biltillverkaren Volkswagen. Däremot var kursreaktionerna efter flygbolaget Lufthansas rapport mer negativa.

Börsveckan fick också en positiv avslutning tack vare en amerikansk stark jobbrapport som visade på högre sysselsättningsökning än väntat i april samtidigt som löneökningarna då var dämpade.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

I det långsiktiga veckodiagrammet ser vi att DAX-indexet tidigare fått långsiktigt sett mycket intressanta köpsignaler när det etablerade sig även motståndsområdet vid ca 11 600-11 850 och över nivån för sina 40-veckors medeltalskurva. Indexets tidigare mönster med successivt allt lägre och lägre toppar och bottnarna har brutits och handelsvolymsambanden har också börjat se mer positiva ut. Nu har dessutom ett nedåtriktat trendlinjemotstånd mer definitivt brutits vilket stärker det positiva intrycket.

Analys DAX

Därför ser möjligheterna goda ut för DAX ska kunna gå upp och testa av motståndsområdet vid ca 13 200. Skulle även detta motstånd passeras siktar vi sedan på nivåerna för indexets all time high vid ca 13 600.

Stochasticindikatorn varnar emellertid för att DAX-indexet är tydligt överköpt. Men detta är ingen säljsignal i sig självt då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid, vilket det nu också har varit, om det kommit in i en stark trend.

Eventuella nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg börsaktivitet betraktar vi i och med detta först och främst som potentiella köptillfällen för den mer långsiktige placeraren. Men skulle DAX under en klart ökande handelsaktivitet etablera sig under stödet vid ca 11 726-11 850, under nivån för sin 40-veckors medeltalskurva som i skrivande stund ligger vid ca 11 610 och under stödområdet vid ca 11 300 erhålls viktiga säljsignaler. Då rekommenderar vi en stopp loss även för denna typ av investeringar.

Men innan något liknande skett ser den långsiktiga bilden positiv ut för DAX-indexet.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att DAX även här tidigare fått ett antal köpsignaler och ligger i en uppåtriktad trend. Indexets 20-dagars medeltalskurva är också uppåtriktad, volymmönstret är positivt och indexet har även med god marginal etablerat sig över sin viktiga 200-dagars medeltalskurva.

Analys DAX

Även i dagsdiagrammet ligger emellertid stochasticindikatorn på höga och överköpta nivåer. Men så länge som ingen säljsignal erhållits i själva indexdiagrammet är detta alltså mest att se som en varningsindikation. Skulle DAX gå under stöden vid ca 12 030, ca 11 823-11 850, ca 11 667-11 690 erhålls dock kortsiktiga säljsignaler vars signalvärde i så fall förstärks av att även stochasticindikatorn i så fall troligen vänder nedåt.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ligger DAX också i en uppåtriktad trend. En ny köpsignal erhålls här om motståndet vid ca 12 436 bryts. Skulle däremot stöden vid ca 12 367, ca 12 333, ca 12 236 och ca 12 183 passeras får indexet istället kortsiktiga säljsignaler.

Analys DAX

Strategier:

Kortsiktiga inriktade placerare kan därför förslagsvis agera för uppgång så länge som DAX håller sig över den uppåtriktade trendlinjen i timdiagrammet. Som alternativ kan man använda sig av en stopp loss strax under något av stöden vid ca 12 367 eller ca 12 333. Flytta dock successivt upp denna stopp loss allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle DAX få säljsignaler genom att etablera sig under stöden vid ca 12 367 eller ca 12 333 kan man istället handla för nedgång.  Sätt då till en början en stopp loss förslagsvis strax över 12 380 som sedan flyttas med ned allt eftersom indexet rör sig nedåt.

För långsiktiga placeringar för uppgång ser läget fortsatt mycket intressant ut. Detta då DAX fått långsiktigt sett starka köpsignaler, har etablerat sig över sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor och då även handelsvolymmönstret ser positivt ut.

Särskilt vid eventuella tillfälliga nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg börsaktivitet tycker vi det är extra gynnsamma tillfällen för den långsiktige placeraren att köpa för uppgång på.

Gör man långsiktiga investeringar baserat på detta rekommenderar vi dock en stopp loss om DAX under en ökad handelsaktivitet skulle etablera sig under stödnivåerna vid ca 11 726-11 850 alternativt under de vid ca 10 300.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto