Home > DAX-analysen v.2 ”DAX har fått kortsiktiga köpsignaler men den långa trenden pekar fortfarande nedåt…”

DAX-analysen v.2 ”DAX har fått kortsiktiga köpsignaler men den långa trenden pekar fortfarande nedåt…”

Tyska DAX-indexet har tidigare fått starka säljsignaler och ligger långsiktigt sett i en nedåtriktad trend. I det kortsiktiga tidsperspektivet har dock det kraftigt översålda indexet fått köpsignaler. Nya kortsiktiga köpsignaler erhålls om även motstånden vid ca 11 000 och ca 10 567 bryts. Det är dock först om DAX skulle orka etablera sig över motstånden vid ca 11 800 som lite mer långsiktigt intressanta köpsignaler skulle erhållas. I och med att de längre trenderna pekar nedåt och att börsen är inne i en mycket volatil marknadsfas är dessutom uthålligheten i de senaste styrketecknen högst osäker. Nya starka säljsignaler erhålls om stödet vid ca 10 279 bryts.

Den tyska börsen hade under förra veckan först en tveksam start men avslutade den förkortade handelsveckan mycket starkt. Det tyska storbolagsindexet DAX gick till slut upp med 2,0 procent och stängde veckan på 10 767,69.

Oron för ett accelererande handelskrig och en konjunkturavmattning samtidigt som centralbankerna höjer sina räntor och drar tillbaka sina återköpsprogram har skapat en känsla av allmän tillväxtpessimism som under de senaste månaderna har påverkat den så export- och konjunkturkänsliga tyska börsen starkt negativt.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Mot slutet av förra veckan kom dock positiva nyheter gällande nya handelsförhandlingar mellan Kina och USA, konjunkturstimulanser i Kina, uttalanden ifrån Fed att de lyssnar och påverkas av finansmarknadernas reaktioner på centralbankspolitiken samt starka amerikanska jobbsiffror.

DAX-indexet fick därför under fredagen, liksom de flesta andra börser, en mycket kraftig uppgång på hela 3,4 procent. Tyvärr är risken överhängande att börsen reagerar lika kraftigt nedåt om det kommer ett mer negativt nyhetsflöde. Sådana här kraftiga och tvära kast både uppåt och nedåt är nämligen ganska typiska rörelser i stora nedåtriktade trender som den nuvarande.

I veckodiagrammet ser den långsiktiga bilden för DAX-indexet också fortsatt klart negativ ut. Trenden är fallande, indexet har fått flera starka säljsignaler och ligger också en bra bit under sin viktiga 40-veckors medeltalskurva som dessutom lutar tydligt nedåt.

Analys DAX

DAX har också tidigare brutit ut ur en huvudskuldraformation som indikerar en nedgångspotential till ca 9 800. På vägen dit finns dock en stödnivå strax över ca 10 000 som kan hejda fallet.

Stochastic i veckodiagrammet är emellertid kraftigt översålt vilket borde kunna underlätta för en rekyl uppåt inom den fallande trenden. Skulle så ske finns det i så fall en motståndsnivå vid ca 11 000, ifrån en gammal uppåtriktad trendlinje som i så fall testas underifrån, och sedan även motståndsnivåer vid ca 11 600-11 800 som tar emot i uppgången.

Skulle emellertid DAX orka etablera sig över ca 11 800 erhålls en långsiktigt mycket intressant köpsignal som i så fall indikerar att den nedåtriktade trenden kan ha vänts till sin motsats.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser läget emellertid bättre ut. Indexets 20-dagars medeltalskurva lutar liksom de flesta andra trender dock nedåt men DAX fick förra veckan här en kortsiktigt intressant köpsignal när motståndet vid ca 10 600 bröts. Dessutom gav stochastic ifrån sig en köpindikation när det vände upp ifrån tidigare översålda nivåer.

Analys DAX

Kan indexet etablera sig över nivån för sin 20-dagars medeltalskurva samt över motstånden vid ca 11 000, ca 11 567 och ca 11 848 erhålls här nya mycket intressanta köpsignaler.

Skulle däremot DAX bryta under stödet vid ca 10 279 får indexet stället en ny säljsignal.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet fick DAX köpsignaler när både motstånden vid ca 10 600 samt vid ca 10 700 bröts under fredagens starka börsuppgång. Passeras även motstånden vid ca 10 989 och ca 11 200 får indexet nya kortsiktiga köpsignaler.

Skulle dock DAX bryta under stöden vid ca 11 700, ca 11 600, ca 10 540, ca 10 387-10 400 och ca 10 279 får indexet istället säljsignaler.

Analys DAX

Kortsiktigt inriktade aktörer kan man därför förslagsvis agera för uppgång så länge som stödet vid ca 10 700 håller. Flytta dock successivt upp denna stopp loss allt eftersom indexet går upp. Sikta först och främst på uppgångar till motståndet strax under ca 11 000 och sedan upp till det vid ca 11 200.

Skulle emellertid DAX bryta ned under stödet vid ca 10 700 kan man istället agera för nedgång. Sikta först och främst på nedgångar till stöden vid ca 10 600 och ca 10 540. Därefter ned till de vid ca 10 400 och ca 10 279. Sätt förslagsvis först en stopp loss strax över 10 700 som sedan flyttas med ned allt eftersom indexet rör sig nedåt.

För långsiktiga placeringar ser läget fortsatt högst osäkert ut då DAX både fått flera långsiktiga säljsignaler, ligger i nedåtriktade trender samt befinner sig långt under sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor. Så den försiktige placeraren avvaktar därför förslagsvis att en större reversal eller någon annan typ av kraftig köpsignal först har erhållits innan några köp görs.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto