Home > DAX-analysen v.2 ”DAX ser ut att vilja bryta ut uppåt…”

DAX-analysen v.2 ”DAX ser ut att vilja bryta ut uppåt…”

Tyska DAX-indexet ligger kvar i en konsolideringsfas och samlar kraft inför ett kommande utbrott. Den långa trenden är uppåtriktad och den kommande rapportperioden har förutsättningar att bli en positiv påverkan på börsläget. Därför ser möjligheterna goda ut för DAX att ta fart uppåt och få nya köpsignaler genom att etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 13 340 och 13 525. Skulle däremot mot förmodan DAX etablera sig under stödnivåerna vid ca 12 700-12 745 erhålls istället säljsignaler.

Den tyska börsen började börsåret 2018 starkt. Det tyska storbolagsindexet DAX avancerade hela 3,1 procent och slutade veckan på 13 319,64. Förra året gick indexet upp 12,5 procent. Sedan toppen i början av november, då DAX-indexet var som högst på 13 525,56, har den tyska börsen dock befunnit sig i en sidogående konsolideringsfas.

Utsikterna för Tysklands BNP-tillväxt ser emellertid bra ut för de närmaste två åren enligt EU-kommissionen. De räknar med att BNP i Tyskland de närmaste två åren stiger med minst 2 procent per år, vilket är klart över de senaste 20 årens snitt på 1,4 procent. Vilket borde vara positivt för den långsiktiga utvecklingen på DAX.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Penningpolitiken ifrån den europeiska centralbanken ECB är klart stimulerande med sikte på krisländerna inom EU. Men för Tysklands del innebär det fortsatt expansion och till och med risk för en kommande överhettning. För den tyska börsen borde emellertid detta vara klart positivt så länge som inte ECB börja strama åt inför en befarad överhettning i hela EU.

Det politiska läget i Tyskland har också lättat upp något den senaste tiden. Innan jul sa Socialdemokraterna ja med viss tvekan till samtal med Angela Merkel om ett fortsatt regeringssamarbete med kristdemokraterna. Trots det är risken för nyval dock inte helt undanröjd och en eventuell ny regering väntas också kunna tillträda tidigast om några månader.

Dollarförsvagningen har emellertid dämpat den tyska börsens humör de senaste veckorna. Troligtvis var det spekulationer i den amerikanska dollarn inför att den amerikanska centralbanken Federals Reserves besked om en räntehöjning i mitten av december och att den amerikanska kongressen skulle rösta igenom det omfattande skattesänkningsprogrammet.

Man tänkte sig då att dollarn skulle gå kraftigt uppåt efter allt detta. Men som så ofta när något väntat väl händer så är det redan indiskonterat i kurserna. Räntan höjdes som förväntat och skattereformen gick igenom och då blir kursreaktionen istället precis tvärtom. Dollarn sjönk. Allt enligt den gamla börsdevisen ”köp på ryktet, sälj på nyheten”.

Förra veckan trädde också det mycket omfattande europeiska finansregelverket MiFID II i kraft. Allt arbete inför denna omställning har troligtvis hämmat många institutionella investerares börsaktivitet de senaste månaderna. Man har helt enkelt inte haft tid att göra så mycket aktieaffärer. Nu när väl direktivet är på plats kanske deras aktiehandel kan ta fart igen.

Sedan börjar snart också börsbolagens helårsrapporter strömma in. Om inte annat så kommer nog dessa sätta fart på aktieaktiviteten. I och med att det tyska och även det internationella konjunkturläget har fortsatt att stärkas finns det goda förutsättningar för att rapportperioden ska få en positiv påverkan på börsläget.

För DAX är också den långsiktiga trenden fortsatt uppåtriktad. Indexet visar i veckodiagrammet upp ett långsiktigt mönster med både successivt allt högre och högre både bottnar och toppar. DAX ligger också över sin 40-veckors medeltalskurva, som dessutom lutar uppåt.

Analys DAX

Stochasticindikatorn i veckodiagrammet har dock tidigare givit ifrån sig svaghetsindikationer som visar på att kraften i uppgången avtagit. Vi får se om den kommande rapportperioden kommer att göra att uppgången får ny fart. Men än så länge visar i alla fall veckostochastic att den långa uppåtriktade trenden har stannat av i sin utveckling.

För att DAX ska få nya långsiktigt intressanta köpsignaler måste indexet, helst under en relativt hög handelsaktivitet, etablera sig över motståndsnivån vid ca 13 525.

Skulle istället DAX etablera sig under stödområdet kring ca 12 700 erhålls långsiktigt viktiga säljsignaler.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att DAX fått bra fart de senaste dagarna. Indexet var nere den 2 januari och kände av den fallande stödnivån som då låg vid ca 12 745. För att sedan vända upp med full fart och i stället testa av motståndsnivån vid ca 13 340.

Analys DAX

Om DAX kan etablera sig över motståndet vid ca 13 340 erhålls köpsignaler. Då siktar vi på ett test av motståndsnivån vid ca 13 525. Och bryts den under en relativt hög handelsaktivitet vet vi ifrån veckodiagrammet att DAX då även får långsiktigt intressanta köpsignaler.

På nedsidan finns stödnivån strax under ca 12 745 att bevaka. Skulle denna stödnivå brytas erhålls säljsignaler. Sker dock nedgången under en relativt låg handelsaktivitet bör emellertid stödområdet kring den uppåtriktade 200-dagars medeltalskurvan, som i skrivande stund ligger vid ca 12 642, kunna hålla emot i nedgången.

I timdiagrammet ser vi att DAX på riktigt kortsikt ligger i ett litet konsolideringsområde mellan ett motstånd vid ca 13 340 och ett stöd vid ca 13 280. Skulle DAX gå under stödet får indexet en kortsiktig säljsignal. Vi siktar i så fall på ett testa av stödnivån vid ca 13 140 och sedan till det vid ca 13 000-13 020.

Om istället DAX lyckas etablera sig över motståndet vid ca 13 340 får indexet samma typ av köpsignal vi såg i dagsdiagrammet. Ett test av motståndet vid ca 13 525 borde då vara naturligt.

Analys DAX

Kortsiktigt inriktade aktörer kan därför förslagsvis agera för uppgång om motståndet vid ca 13 340 bryts. Sikta då på en uppgång till först och främst ca 13 500. Stopp loss till exempel strax under 13 280.
Skulle stödet vid ca 13 280 brytas kan man också sikta på en nedgång till ca 13 140 i första hand och ca 13 020 i andra hand. Stopp loss förslagsvis strax över 13 340.

Flytta också i båda fallen respektive stopp loss i vinstens riktning, alltså uppåt respektive nedåt, allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

För långsiktigt inriktade placerare tycker vi det är intressant att i huvudsak fortsätta att agera i den långsiktiga trenden riktning. Om möjligt köp gärna mer vid tillfälliga nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg handelsaktivitet.

Skulle däremot DAX under en relativt hög börsaktivitet etablera sig under stödnivåerna kring ca 12 700 erhålls säljsignaler som gör att man då borde börja stoppa ut även en hel del av de mer långsiktiga tyska index- och aktieinnehaven. Men innan något sådant sker ser läget bra ut för den tyska börsen.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto