Home > DAX-analysen v.20 ”DAX har fått kortsiktiga säljsignaler, men de långa trenderna pekar uppåt och indexet är översålt…”

DAX-analysen v.20 ”DAX har fått kortsiktiga säljsignaler, men de långa trenderna pekar uppåt och indexet är översålt…”

Tyska DAX-indexet fick förra veckan kortsiktiga säljsignaler. Nya säljsignaler erhålls om stöden vid ca 11 957, ca 11 823-11 850, 11 677 och ca 11 300 bryts. Den mer långsiktiga bilden ser dock fortfarande övervägande positiv ut. Indexet har nämligen tidigare fått långsiktigt starka köpsignaler, etablerat sig över sin 200-dagars medeltalskurva och handelsvolymmönstret är positivt. Nedgångar som sker under en relativt låg börsaktivitet, som till exempel den förra veckan, ser vi därför främst som potentiella köptillfällen för den långsiktige investeraren. Nu har dessutom indexet blivit kortsiktigt översålt så förutsättningarna för en studs uppåt ser goda ut. Skulle motstånden vid ca 12 319 och 12 436 passeras under en relativt hög handelsaktivitet erhålls mycket intressanta köpsignaler.  

Den tyska börsen hade förra veckan en fallande utveckling. Det tyska storbolagsindexet DAX gick då ned med 2,8 procent och slutade veckan på 12 059,83. Årets uppgång har därmed reducerats till 14,2 procent. Fortfarande ligger dock DAX i år bättre till än världsindexet Dow Jones Global Index som under samma period gått upp 12,1 procent.

Förra veckans börsutveckling präglades av oro kring handelskonflikten mellan USA och Kina och den amerikanske presidentens hot om att kraftigt höja tullar på kinesiska importvaror. Höjningarna trädde sedan i kraft under fredagen men då svarade den tyska börsen, och de flesta andra börser också, med att istället gå upp. Det blev alltså ett klassiskt exempel på det gamla börsordspråket ”sälj på ryktet och köp på nyheten”.

Nu verkar det alltså som att börsaktörerna trots allt gör en positiv tolkning av läget kring handelsförhandlingarna. Man ser dessa stridsåtgärder mest som en del i förhandlingstaktiken och att ett handelsavtal troligen kommer att kunna slutas inom rimlig tid. Dessutom om handelskriget skulle fortsätta så kommer bara centralbankerna i USA och Kina öka på sina penningpolitiska stimulanser. Vilket med god marginal kan kompensera, eller kanske till och med överkompensera, för handelskrigets effekter.

Denna positiva tolkning av en annars klart negativ nyhetshändelse ser vi som ett tydligt och positivt tecken på de internationella aktiemarknadernas underliggande och långsiktiga styrkeförhållande. Skulle det underliggande börsklimatet istället vara svagt skulle en sådan här nyhet troligen fått en betydligt mer negativ börspåverkan.

Förutsättningarna ser därmed goda ut för att en långsiktigt positiv börsutvecklingen för den tyska börsen.

Bland DAX-bolagen gick förra veckan fintechbolaget Wirecard och Siemens upp efter starka delårsrapporter. Mest gick dock stålkoncernen Thyssen Krupp upp, med 17,4 procent, efter att ha meddelat att de istället för att dela upp bolaget ska knoppa av och börsnotera sin hisstillverkningsenhet.

Däremot gick bland annat fordonsunderleverantören Continental ned efter sin rapport och flygbolaget Lufthansa föll hela 12,4 procent efter att ha flaggat upp för ett bud på det tyska flygbolaget Condor.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

I veckodiagrammet ser den långsiktiga bilden för DAX-indexet fortsatt positiv ut. Trots förra veckans nedgångar. För indexet har tidigare fått långsiktigt intressanta köpsignaler, brutit det tidigare så dominerande mönstret med successivt fallande bottnar och toppar, handelsvolymmönstret börjar bli positivt och indexet ligger också över sin viktiga 40-veckors medeltalskurva.

Analys DAX

Kan DAX etablera sig över motståndet vid ca 12 436 erhålls en ny stark köpsignal. I så fall siktar vi på fortsatta uppgångar på DAX som har goda möjligheter att ta indexet upp till motståndet vid ca 13 200 och kanske även upp till det vid all time high på ca 13 600.

Stochasticindikatorn ligger dock på höga och överköpta nivåer. Men detta är ingen säljsignal i sig självt då DAX kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om indexet har kommit in i en stark trend.

Skulle DAX emellertid under en ökande börsaktivitet på ett tydligt sätt etablera sig under stödet vid ca 11 726-11 850, under nivån för sin 40-veckors medeltalskurva som i skrivande stund ligger vid ca 11 596 och under stödområdet vid ca 11 300 får indexet starka säljsignaler.

Men innan något liknande har inträffat är vårt huvudscenario att den långsiktiga trenden ska bli mer och mer uppåtriktad. Dessutom ser vi alla eventuella nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg handelsaktivitet först och främst som potentiella köptillfällen för den något mer långsiktige investeraren.

I dagsdiagrammet har dock DAX fått en kortsiktig säljsignal när den uppåtriktade trendlinjen bröts vid ca 12 300. Nya säljsignaler erhålls om stöden vid ca 11 957, ca 11 823-11 850, 11 677 och ca 11 300 bryts.

Analys DAX

Stochasticindikatorn är emellertid i dagsdiagrammet nere på låga och översålda nivåer. Vilket gör att indexet nu har lätt att studsa uppåt om nyhetsläget skulle bli lite mer positivt.

Skulle DAX under en ökande handelsaktivitet etablera sig över motstånden vid ca 12 319 och 12 436 erhålls mycket intressanta köpsignaler i dagsdiagrammet.

I timdiagrammet ser vi att DAX fått flera kortsiktiga säljsignaler och trenden här lutar nedåt. Men också att indexet nu börjat tveka i sin nedåtriktade trendriktning. Nya säljsignaler erhålls dock om stöden vid ca 12 008 och ca 11 895 bryts. DAX får däremot köpsignaler om motstånden vid ca 12 141, ca 12 210 och ca 12 236-12 240 passeras.

Analys DAX

Strategier:

Kortsiktigt inriktade aktörer kan man därför förslagsvis handla för nedgång så länge som motståndet vid ca 12 141 håller. Flytta sedan successivt ned denna stopp loss allt eftersom indexet rör sig nedåt.

Skulle emellertid DAX bryta upp över motståndet vid ca 12 141 kan man istället agera för uppgång. Placera i så fall en stopp loss förslagsvis strax under 12 050 som sedan flyttas med uppåt allt eftersom indexet går upp.

För långsiktiga aktörer ser det fortsatt gynnsamt ut agera för uppgång. För DAX har tidigare fått långsiktigt intressanta köpsignaler, etablerat sig över sina viktiga 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor och handelsvolymsambandet ser positivt ut. Förslagsvis köper man för uppgång särskilt vid eventuella nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg handelsaktivitet, som till exempel den förra veckan.

Agera man för uppgång så föreslår vi emellertid en stopp loss om DAX under en relativt hög börsaktivitet skulle etablera sig under stödnivåerna vid ca 11 726-11 850 alternativt under de vid ca 10 300.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto