Home > DAX-analysen v.20 ”DAX ligger i en uppåtriktad trend…”

DAX-analysen v.20 ”DAX ligger i en uppåtriktad trend…”

Tyska DAX-indexet har fått köpsignaler och ligger i en kortsiktigt sett i en uppåtriktad trend. Även den mer långsiktiga trenden håller nu på att vända uppåt. Men motståndsnivåer finns vid ca 13 150 och särskilt vid 13 600 som kan bli svåra att passera. Skulle DAX dock etablera sig under stödnivån vid ca 12 650 erhålls starka säljsignaler. I så fall är risken stor för att DAX förr eller senare också ska ned och testa av det långsiktigt viktiga stödområdet vid ca 11 730-11 800. 

Den tyska börsen hade förra veckan en stigande utveckling. Det tyska storbolagsindexet DAX gick då upp med 1,4 procent och avslutade veckan på 13 001,24. Alltså strax över den jämna och därmed börspsykologiska viktiga nivån 13 000. Indexet har i och med det också lyckats vända årets utveckling ifrån minussiffror till +0,7 procent.

Under veckan var det främst ett positivt internationellt börsklimat som hjälpte till att höja DAX-indexet, men även en del inhemska bolagsrapporter hjälpte till att stimulera den tyska börsens utveckling.

På det internationella geopolitiska planet var det dock viss oro inför de besked som USA:s president Donald Trump skulle lämna angående avtalet med Iran om kärnvapenbegränsningar. Beslutet blev att avtalet bryts ifrån USA:s sida och nya ekonomiska sanktioner som utlovats av Donald Trump ska bli ”hårdare än någonsin” kommer det besked om vid ett senare tillfälle.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

De internationella börserna förhöll sig dock ganska lugna efter dessa besked. Reaktionen blev till slut snarast positiv då dels beslutet var väntat och Trumps vanliga förhandlingsstrategi är att gå ut hårt i förhandlingar för att i ett senare läge backa tillbaka. Och dels då det samtidigt rapporterades om framsteg i förhandlingarna kring konflikten med Nordkorea.

För DAX-indexet innebar förra veckans uppgångar att den långsiktiga bilden ser ljusare ut i veckodiagrammet då indexet nu verkar på ett lite tydligare sätt vara på väg etablera sig över motståndsområdet kring ca 12 650-13 000. DAX ser i och med detta ut att vara på väg upp och testa av de gamla toppnivåerna vid ca 13 600. Skulle DAX även orka etablera sig över detta motståndsområde erhålls sedan nya långsiktigt intressanta köpsignaler.

Analys DAX

Skulle dock DAX inte orka med detta utan istället på nytt vända ned under stödnivåerna vid ca 12 650 och under sin 40-veckors medeltalskurva erhålls däremot starka säljsignaler. I så fall siktar vi på en nedgång till först och främst stödområdet kring ca 11 730-11 800.

Stochastic i veckodiagrammet visar på att den tyska börsen snart kommer upp i långsiktigt överköpta nivåer. Vi är dock inte riktigt i det läget ännu och dessutom är detta ingen stark säljsignal i sig självt. Däremot indikerar det att DAX kan få det svårt att passera motståndet vid ca 13 600 utan att först göra en kraftsamlande konsolidering där en hel del vinsthemtagningar kan förväntas.

I dagsdiagrammet ser vi att DAX i detta kortsiktigare perspektiv tidigare fått köpsignaler och nu ligger i en uppåtriktad trend. Vid ca 13 150 ligger ett motståndsområde som kan orsaka problem i uppgången. Klaras detta av får indexet nya köpsignaler och då siktar vi på en uppgång till motståndet vid ca 13 600.

Analys DAX

Skulle DAX i från detta läget dock vända nedåt finns det en intressant stödnivå vid ca 12 650. Skulle DAX etablera sig under 12 650 erhålls tydliga säljsignaler. I så fall har nämligen också indexet parkerats sig under sin viktiga 200-dagars medeltalskurva vilket skulle förstärka det negativa intrycket. Nya säljsignaler skulle sedan erhållas om även stöden vid ca 12 300, ca 12 150 och ca 11 730 bryts.

Stochastic i dagsdiagrammet är uppe på höga och överköpta nivåer. Även detta är ingen säljsignal i sig självt. Men det indikerar att motståndet vid ca 13 150 kan vara svårt att passera utan att en kortsiktig vinsthemtagningsrekyl först sker.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi även här att DAX fått ett antal kortsiktiga köpsignaler och ligger i en uppåtriktad trend.

Analys DAX

Kan DAX gå över motståndet vid ca 13 034 får indexet nya köpsignaler. Om indexet etablerar sig under stödnivån vid ca 12 964 får indexet istället en kortsiktig säljsignal. Nya säljsignaler erhålls sedan om även stödnivåerna vid ca 12 850 och ca 12 650 bryts.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Agerar man främst kortsiktigt kan man därför förslagsvis köpa för uppgång i närheten av stödområdet vid ca 12 964-12 980. Sikta sedan på uppgångar till först och främst ca 13 030, därefter till ca 13 150 och sedan till det viktiga motståndet vid ca 13 600. Börja förslagsvis med en stopp loss om DAX går under 12 960 eller under 12 920 och flytta sedan upp stopp lossen allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle DAX på ett tydligt sätt etablera sig under stödet strax över 12 960 kan man istället agera för nedgång. Sikta på en nedgång i första hand ned till stödnivån vid ca 12 850. Och därefter till stödnivån vid ca 12 650. Stopp loss förslagsvis om DAX går över 12 970. Flytta också ned stopp lossen allt eftersom indexet går nedåt.

För mer långsiktiga investerare börjar trenderna nu peka mer uppåt. Risken är dock fortfarande stor för att DAX nu bara håller på med en konsolidering inom en större nedgångsfas. Därför rekommenderar vi för den försiktige placeraren, trots den senaste tidens köpsignaler, en viss återhållsamhet med allt för stora positioner för uppgång.

Agerar man dock för uppgång ha förslagsvis en stopp loss om DAX skulle etablera sig under stödnivån vid ca 12 650 även för sådana här mer långsiktiga investeringar.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto