Home > DAX-analysen v.21 ”DAX är överköpt och har stött på ett kortsiktigt motståndsområde…”

DAX-analysen v.21 ”DAX är överköpt och har stött på ett kortsiktigt motståndsområde…”

Tyska DAX-indexet ligger i en kortsiktig uppåtriktad trend men är överköpt och ligger nu strax under ett kortsiktigt motståndsområde vid ca 13 150. Därför vore det naturligt om den tyska börsen nu stannade upp i en konsolidering och kanske också skulle göra en del nedåtriktade rekyler. Skulle dock DAX etablera sig över motståndet vid ca 13 150 erhålls nya köpsignaler och då siktar vi på en uppgång till toppnivåerna vid ca 13 600. Skulle DAX i ett senare läge också etablera sig över 13 600 erhålls långsiktigt intressanta köpsignaler. På nedsidan är stödnivån vid ca 12 650 viktig att bevaka. DAX får nämligen starka säljsignaler om detta stöd skulle brytas. I så fall ligger nästa starka stödområde först vid ca 11 700-11 800.

Den tyska börsen fortsatte förra veckan sin uppåtgående trend börsen legat i de senaste veckorna. DAX-indexet stängde veckan på 13 077,72 efter en uppgång på 0,6 procent. Årets uppgång på DAX ligger därefter på +1,2 procent.

Under veckan blev det ett visst fokus på italiensk politik där en potentiell koalitionsregering med populistpartier Femstjärnerörelsen och Lega skapade oro för det finansiella läget i Europa. Vilket i sin tur pressade ner de tyska bankaktierna. Koalitionens regeringsprogram pekar mot ökade underskott och deras politik befaras också innebära en strävan efter en mekanism för att Italien ska kunna lämna euron, att be ECB om skuldlättnader samt att vilja omförhandla Italiens EU-budget.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

De tyska börsaktörernas fokus låg också på handelssamtalen mellan USA och Kina där olika förhandlingsutspel om kinesiska eftergifter sipprade ut för att senare dementeras.

I veckodiagrammet ser vi att DAX-indexet tidigare fått en köpsignal och att nästa långsiktigt viktiga motståndsnivå ligger vid indexets toppnivå på ca 13 600.

Analys DAX

Kan DAX sedan även etablera sig över detta motståndsområde vid ca 13 600 erhålls nya långsiktigt mycket intressanta köpsignaler.

Det som nu inte får hända för att detta optimistiska scenario ska hålla är att DAX vänder ned och parkerar sig under stödnivåerna vid ca 12 650-12 800. För då får DAX säljsignaler vilket svänger om den långsiktiga analysbilden till en mer pessimistisk inriktning. I så fall kommer vi att sikta på ett test av de långsiktigt mycket viktiga stödnivåerna vid ca 11 700-11 800.

Stochasticindikatorn visar i veckodiagrammet att DAX snart börjar komma upp i överköpta nivåer. Det är ingen säljsignal i sig självt, men det gör att indexet kan få svårt att passera starka motståndsområden utan att först göra en kraftsamlande konsolidering där en hel del vinsthemtagningar kan komma att ske.

I det något kortsiktigare dagsdiagrammet visar också DAX upp köpsignaler och en uppåtriktad trend. Här ser vi dock att indexet nu redan kommit upp till ett motståndsområde som ligger vid ca 13 150.

Analys DAX

Stochasticindikatorn i dagsdiagrammet visar att indexet varit överköpt ett bra tag. Därför ska det nu bli intressant om DAX kan gå över motståndet vid ca 13 150 och få en ny köpsignal med en gång. Eller om indexet först kommer att göra en nedåtriktad vinsthemtagningsrekyl innan detta sker.

Skulle DAX vända ner och till och med gå under stödnivån vid ca 12 650 får indexet däremot en tydlig säljsignal i dagsdiagrammet. I så fall parkerar sig indexet också under sin viktiga 200-dagars medeltalkurva vilket skulle vara ytterligare allvarligt svaghetstecken.

I timdiagrammet ser vi att DAX även i detta kortsiktiga tidsperspektiv ligger i en uppåtriktad trend. Indexet får här nya köpsignaler om motståndet vid ca 13 130 bryts. Vi vet dock ifrån dagsdiagrammet att det sedan finns ett motstånd redan vid ca 13 150. DAX får i timdiagrammet säljsignaler om indexet går under stödnivåerna vid ca 13 030, ca 12 918, ca 12 850 och ca 12 650.

Analys DAX

Kortsiktiga inriktade placerare kan därför förslagsvis gå in för uppgång. Sikta på uppgångar till först och främst ca 13 130-13 150. Passeras även den nivån kan man sedan sikta på en uppgång till motståndsområdet vid ca 13 600. Börja förslagsvis med en stopp loss om DAX etablerar sig under stödet vid ca 13 030. Flytta sedan upp stopp lossen allt efter som indexet rör sig uppåt.

Skulle DAX få en säljsignal genom att parkera sig under stödet vid ca 13 030 kan man istället agera för nedgång. Sikta sedan på nedgångar till stöden vid ca 12 920, ca 12 850 och ca 12 650. Stop loss förslagsvis om DAX går över 13 050. Flytta sedan också ned stopp lossen allt efter som indexet går ned.

Agerar man mer långsiktigt så manar vi till viss försiktighet trots att trenderna börjar peka mer och mer uppåt. För risken finns att i ett längre perspektiv DAX nu bara gör en uppåtriktad rekyl inom en större nedåtriktad rörelse. Köper man för uppgång så gör det gärna i så fall helst på eventuella nedåtriktade rekyler. Det gäller bara att dessa stannar av innan stödnivåerna vid ca 12 650-12 800 bryts. Så sätt därför gärna en stopp loss om DAX skulle etablera sig under stödet vid ca 12 650.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto