Home > DAX-analysen v.21 ”DAX har fått kortsiktiga köpsignaler…”

DAX-analysen v.21 ”DAX har fått kortsiktiga köpsignaler…”

Tyska DAX-indexet fick förra veckan kortsiktiga köpsignaler. Nya köpsignaler erhålls om även motstånden vid 12 319 och ca 12 436 passeras. Indexet har tidigare i år också fått långsiktigt mycket intressanta köpsignaler och handelsvolmsambanden är positiva. Bryts dessa motstånd under en relativt hög handelsaktivet siktar vi därför på nya uppgångar som med tiden borde kunna föra upp DAX till motståndsnivåerna vid ca 13 200 och indexets all time high vid ca 13 600. Vidare betraktar vi alla nedgångar som sker under en jämförelsevis låg börsaktivitet som potentiella köptillfällen för den långsiktige placeraren. DAX får dock kortsiktiga säljsignaler om stöden vid ca 12 030 och ca 11 823-11 844 bryts. Men det är först om stöden vid ca 11 667 och ca 11 300 passeras under en relativt hög handelsaktivitet som några långsiktigt riktigt intressanta säljsignaler skulle erhållas.

Den tyska börsen hade förra veckan en något stigande tendens. DAX-indexet stängde veckan på 12 238,94 vilket innebar en uppgång på 1,5 procent. DAX har i och med det i år hittills gått upp med 15,9 procent. Indexet ligger därmed före både världsindexet Dow Jones Global Index och vårt svenska OMXS30 som hittills i år har avancerat med 11,1 procent respektive 14,1 procent.

Förra veckans börs påverkades starkt av det varierande nyhetsflödet kring handelsförhandlingarna mellan USA och Kina. Där var det ömsom vin och ömsom vatten. Däremot var beskeden ifrån Donald Trump om att han överväger att skjuta på importtullarna för europeisk bilimport till USA med 6 månader en klart positiv faktor för den tyska börsen så viktiga fordonsindustrin. Stöket kring USA och Kina gjorde dock att fordonssektorn förra veckan fick en svag avslutning.

Även industrikonglomeratet Thyssen krupps hade en fortsatt volatil utveckling förra veckan. Först övergavs planerna på ett samriskbolag med indiska Tata Steel, sedan kom bolaget med en svag delårsrapport och därefter gick DAX30-bolaget upp efter att finländska Kone övervägt ett bud på bolagets hissdivision.

DAX ser i veckodiagrammet fortsatt positivt ut efter att tidigare i år fått ett antal långsiktigt viktiga köpsignaler, etablerat sig över sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor och då dessutom handelsvolymmönstret blivit positivt.

Analys DAX

DAX får en stark köpsignal om det under en ökande handelsaktivitet kan etablera sig över motståndet vid ca 12 436. I så fall siktar vi på fortsatta uppgångar på DAX som då ser ut att ha goda möjligheter att kunna gå upp till motståndet vid ca 13 200 och kanske även upp till det vid indexets all time high vid ca 13 600.

I och för sig visar dock stochasticindikatorn på att DAX är överköpt. Men detta är ingen säljsignal i sig självt då indexet kan fortsätta att vara överköpt under lång tid om det kommit in i en stark trend.

Skulle dock DAX gå under stödnivåerna vid ca 11 726-11 850, under nivån för sin 40-veckors medeltalskurva som i skrivande stund ligger på 11 592 och under stödnivån vid ca 11 300 får indexet säljsignaler. Särskilt om detta skulle ske under en ökande handelsaktivitet blir dessa eventuella säljsignaler att viktiga att beakta. Men innan något liknande skett är vår huvudhypotes att DAX har goda möjligheter att nå upp till motståndsnivåerna vid ca 13 200 respektive ca 13 600.

I dagsdiagrammet ser vi att DAX fått en kortsiktig köpsignal inom ett konsolideringsområde. Stochastic har här också fått en köpindikation ifrån ett tidigare kortsiktigt översålt läge. Nya köpsignaler i själva indexdiagrammet erhålls om motstånden vid ca 12 319 och ca 12 436 passeras.

Analys DAX

Skulle dock stödnivåerna vid ca 12 030, 11 823-11 844, ca 11 667 och ca 11 300 passeras får indexet säljsignaler i dagsdiagrammet.

I timdiagrammet har DAX fått flera kortsiktigt intressanta köpsignaler. Nya köpsignaler erhålls här om även motstånden vid ca 12 310-12 319 och 12 436 bryts. Skulle DAX däremot gå under stöden vid ca 12 135-12 150, ca 12 021-12 030 och ca 11 844-11 862 får indexet istället säljsignaler.

Analys DAX

Strategier:

Är man främst kortsiktigt inriktad kan man därför förslagsvis ligga för uppgång så länge som stödet vid ca 12 135 håller. Flytta sedan successivt upp denna stopp loss allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle däremot DAX etablera sig under stödet vid ca 12 135-12 150 kan man istället agera för nedgång. Sikta sedan på nedgångar till först och främst stödet vid ca 12 021-12 030 och därefter ned till det vid ca 11 844-11 862. Sätt förslagsvis till en början en stopp loss strax över 12 165 som sedan snabbt flyttas med nedåt allt eftersom indexet går ned.

För långsiktiga investeringar för uppgång ser läget fortsatt bra ut. Särskilt om köp kan göras vid nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg handelsaktivitet. För har DAX tidigare fått långsiktiga köpsignaler, handelsvolymsambandet är positivt och indexet har också etablerat sig över sin 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor.

Gör man långsiktiga investeringar baserat på detta rekommenderar vi dock en stopp loss om DAX skulle etablera sig under stödområdena vid ca 11 726-11 850 alternativt under det vid ca 10 300.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto