Home > DAX-analysen v.22 ”DAX har fått kortsiktiga säljsignaler…”

DAX-analysen v.22 ”DAX har fått kortsiktiga säljsignaler…”

Tyska DAX-indexet fick förra veckan kortsiktiga säljsignaler. Den långa trenden pekar dock fortfarande uppåt, men det är viktigt att stödnivåerna vid ca 12 650 håller. För annars får DAX även mer långsiktigt intressanta säljsignaler. Nedsidan skulle i så fall kunna vara ganska betydande. Men om DAX istället går över motståndsnivån vid ca 13 200 erhålls nya köpsignaler. I så fall siktar vi på ett test av toppnivåerna vid ca 13 600.

Den tyska börsen hade förra veckan en nedåtriktad tendens. Det tyska storbolagsindexet DAX gick ned med -1,1 procent och avslutade veckan på 12 938,01, alldeles under den jämna och börspsykologiska viktiga nivån 13 000. DAX utveckling i år ligger därmed på +0,2 procent.

Förra veckan började optimistiskt efter en helg där det skett en uppgörelse mellan Kina och USA och som skulle kunna innebära att länderna undviker ett handelskrig. Senare under veckan dämpades emellertid dessa förhoppningar något och i kombination med en hel del andra negativa nyheter vände istället den tyska börsen sedan nedåt.

I Sydeuropa, främst i Italien och Spanien, ökade den politiska oron och pressade ned inte minst banksektorn. Den turkiska valutan rasade vilket också ökade oron. Sedan publicerades det också svag europeisk makrostatistik följt av ett ECB-protokoll som sa att tillväxten i Euroområdet kan komma att bromsas in ytterligare.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Det som framför allt fick börsen på fall var dock beskedet ifrån den amerikanske presidenten Donald Trump om att han för tillfället vill ställa in mötet med den nordkoreanska ledaren Kim Jong-Un .

I veckodiagrammet ser vi emellertid att DAX-indexet fortfarande håller sig över de viktiga stödnivåerna kring ca 12 600-12 800. Den senaste signalen är här en köpsignal och siktet är inställt på ett test av toppnivåerna kring ca 13 600. Kan sedan indexet även etablera sig över detta motstånd erhålls nya långsiktigt intressanta köpsignaler.

Analys DAX

Men det gäller dock att DAX håller sig över dessa stödnivåer. För annars får indexet säljsignaler. Skulle sådana erhållas ligger nästa starka stödområde först vid ca 11 700-11 800.

Stochasticindikatorn börjar i veckodiagrammet också komma upp i höga och överköpta nivåer. Detta är dock ingen säljsignal i sig själv då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend. Man kan då däremot öka beredskapen på att indexet lättare kan göra en nedåtriktad rekyl inom den uppåtgående trenden.

I dagsdiagrammet ser vi att DAX i ett kortare tidsperspektiv dock redan fått flera kortsiktiga säljsignaler. Även stochasticindikatorn har här givit en säljindikation.

Analys DAX

Vid ca 12 650 finns nu en viktig stödnivå. Bryts denna erhålls en ny viktig säljsignal. Även nivån för indexets 200-dagars medeltalskurva, som i skrivande stund ligger på 12 719, bildar dessförinnan också ett intressant stödområde att bevaka.

Skulle DAX etablera sig över motståndsnivån vid ca 13 200 erhålls istället en köpsignal. I så fall siktar vi på ett test av toppnivåerna vid ca 13 600.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi också att DAX förra veckan fick ett antal säljsignaler.

Analys DAX

Nya säljsignaler erhålls här om även stödnivåerna vid ca 12 800 och vid ca 12 650 bryts.

Skulle istället DAX etablera sig över motståndsnivån som ligger vid det jämna och därmed psykologiskt viktiga 13 000 erhålls istället en kortsiktigt intressant köpsignal. Därefter finns det i och för sig en motståndsnivå redan vid ca 13 050 men vi siktar i så fall trots det på uppgångar till motståndsnivåerna vid ca 13 130 och ca 13 204.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Agerar man främst kortsiktiga strategier kan man därför förslagsvis köpa för uppgång i närheten av stödområdet vid ca 12 800 och sälja för nedgång vid motståndsnivån vid ca 13 000. Placera sedan stoppar strax utanför detta tradingintervall.

Går DAX över 13 000 kan man sedan också agera för uppgång och sikta på motstånden vid ca 13 130 och ca 13 200. Stop loss förslagsvis först strax under 12 980. Flytta sedan upp stopp lossen allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle istället DAX gå under stödet vid ca 12 800 kan man agera för nedgång. Sikta på en nedgång till i första hand ca 12 650. Och i andra hand ned till stödområdet strax över 12 300. Stopp loss förslagsvis strax över 12 850 som sedan flyttas nedåt allt eftersom indexet rör sig nedåt.

För mer långsiktiga placerare pekar trenderna fortfarande uppåt. Indexet borde kunna gå upp till området för sin gamla topp vid ca 13 600. Men risken är dock fortfarande stor för att DAX nu bara håller på med en konsolidering inom en större nedgångsfas. Köp därför helst på nedåtriktade rekyler som den nuvarande och sätt relativt tajta stoppar. Till exempel om DAX skulle etablera sig under stödnivån vid ca 12 650. För då får indexet en viktig säljsignal.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto