Home > DAX-analysen v.22 ”DAX samlar kraft inför nya större rörelser…”

DAX-analysen v.22 ”DAX samlar kraft inför nya större rörelser…”

Tyska DAX-indexet ligger i en konsolideringsfas och samlar kraft inför nya större rörelser. Om DAX under en jämförelsevis hög handelsaktivitet kan etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 12 319 och ca 12 436 får indexet därför mycket intressanta köpsignaler. I så fall siktar vi på en uppgång som kan ta DAX upp motstånden vid ca 13 200 och eventuellt också till indexet all time high vid ca 13 600. Skulle däremot DAX parkera sig under stödområdet vid ca 11 823-11 844 får indexet istället säljsignaler. För att DAX ska få långsiktigt riktigt intressanta säljsignaler måste dock stöden vid ca 11 667 och ca 11 300 brytas under en relativt hög handelsaktivitet.

Den tyska börsen hade förra veckan efter en nedåtriktad utveckling. Det tyska storbolagsindexet DAX gick ned med 1,9 procent och slutade veckan på 12 011,04. Årets uppgång har därmed reducerats till 13,8 procent. Detta kan jämföras med världsindexet Dow Jones Global Index som hittills i år stigit med 10,1 procent.

Börsen påverkades förra veckan av försämringen i internationella börsklimatet på grund av den ökade oron kring handelsförhandlingarna mellan USA och Kina och den uppblossade Irankonflikten.

Förra veckans vinnare bland DAX30-bolagen var fintechbolaget Wirecard som steg efter höjda rekommendationer. Sämst gick det för fordonstillverkaren Daimler, där svensken Ola Källenius under veckan tog över som vd, som pressades av den globala handelsoron.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

I det långsiktiga veckodiagrammet ser läget fortfarande övervägande positivt ut för DAX. Indexet har tidigare fått långsiktigt sett mycket intressanta köpsignaler när det etablerade sig även motståndsområdet vid ca 11 600-11 850 och över nivån för sina 40-veckors medeltalskurva. DAX har också brutit det tidigare mönster med successivt allt lägre och lägre toppar och bottnarna och handelsvolymsambanden har dessutom börjat se mer positiva ut.

Analys DAX

Stochasticindikatorn i veckodiagrammet varnar emellertid för att DAX i detta tidsperspektivet är överköpt. Detta har också bidragit till att indexet nu stannat av i en konsolideringsfas mellan stödnivåer vid ca 11726-11 850 och motstånd vid ca 12 436.

Skulle DAX under en ökande handelsaktivitet på ett tydligt sätt etablera sig över 12 436 erhålls nya starka köpsignaler. I så fall ser möjligheterna goda ut för DAX ska kunna gå upp till först och främst motståndsområdet vid ca 13 200. Skulle även detta motstånd passeras siktar vi sedan på nivåerna för indexets all time high vid ca 13 600.

Skulle emellertid DAX bryta under stödnivåerna vid ca 11 726-11 850, under nivån för sin 40-veckors medeltalskurva som i skrivande stund ligger på 11 587 och under stödnivån vid ca 11 300 får indexet säljsignaler. Särskilt om nedgångarna skulle ske under en relativt hög börsaktivitet blir sådana eventuella säljsignaler viktiga att ta hänsyn till.

Men innan något liknande skett ser dock den långsiktiga bilden klart positiv ut för DAX-indexet.

Även i det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att DAX ligger i en kraftsamlande konsolideringsfas. Skulle indexet bryta ut uppåt över motstånden vid ca 12 319 och ca 12 436 under en relativt hög börshandel får indexet mycket intressanta köpsignaler.

Analys DAX

Skulle däremot DAX gå under stöden vid ca 11 823-11 844, ca 11 667 och ca 11 300 erhålls istället säljsignaler.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ligger DAX också i konsolidering där indexet omväxlande får kortsiktiga köp- och säljsignaler. Nya köpsignaler erhålls här om motstånden vid ca 12 083, ca 12 211, 12 303-12 319 och ca 12 436 bryts. Skulle däremot stöden vid ca 11 991-11 993, 11 926 och ca 11 844 passeras får DAX istället kortsiktiga säljsignaler.

Analys DAX

Strategier:

Kortsiktiga inriktade placerare kan därför förslagsvis agera för uppgång om motståndet vid ca 12 083 bryts. Sikta sedan på uppgångar till först och främst motståndet vid ca 12 211. Därefter till de vid ca 12 303-12 319 och det vid ca 12 436. Starta förslagsvis med en stopp loss strax under 11 990 som sedan flyttas med uppåt allt efter som indexet går upp.

Skulle DAX få säljsignaler genom att etablera sig under stödet vid ca 11 991 kan man istället handla för nedgång. Sätt då till en början en stopp loss förslagsvis strax över 12 030 som sedan flyttas raskt med nedåt allt eftersom indexet rör sig nedåt.

För långsiktiga placeringar för uppgång ser läget fortsatt intressant ut. Detta då DAX tidigare fått långsiktigt sett starka köpsignaler, har etablerat sig över sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor och då även handelsvolymmönstret ser övervägande positivt ut.

Särskilt vid tillfälliga nedåtriktade rekyler som sker under en jämförelsevis låg handelsaktivitet tycker vi det är extra intressanta tillfällen för den långsiktige placeraren att köpa för uppgång på.

Gör man långsiktiga investeringar baserat på detta rekommenderar vi dock en stopp loss om DAX under en relativt hög handelsaktivitet skulle etablera sig under stödnivåerna vid ca 11 726-11 850 alternativt under det vid ca 10 300.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.