Home > DAX-analysen v.23 ”DAX har fått säljsignaler men är nu kortsiktigt sett översålt…”

DAX-analysen v.23 ”DAX har fått säljsignaler men är nu kortsiktigt sett översålt…”

Tyska DAX-indexet har tidigare fått säljsignaler och i och med förra veckans nedgångar erhölls nya säljsignaler. Kortsiktigt sett är dock indexet nu så pass översålt att ett något mer positivt nyhetsflöde lätt skulle kunna resultera i uppåtriktade rekyler. En kortsiktigt intressant köpsignal erhålls om motståndet vid ca 12 800 bryts. Skulle däremot stödet vid ca 12 550 brytas erhålls nya säljsignaler.

Den tyska börsen hade förra veckan en fortsatt nedåtriktad utveckling. DAX-indexet stängde veckan på 12 724,27 efter en nedgång på -1,6 procent. Årets utveckling på DAX ligger därefter på -1,5 procent.

Veckan började med nedgångar påverkade av det osäkra politiska läget i Italien. Ett nyvalshot vilade över landet och de italienska statsobligationsräntorna steg kraftigt. Allt detta satte press på den tyska börsen där särskilt bankaktierna var extra utsatta.

Inte blev det så mycket bättre av att USA meddelat att den 1 juni kommer de att införa stål- och aluminiumtullar ifrån EU. Dessutom ska den amerikanske presidenten Donald Trump tydligen hålla på att överväga en importtull på 25 procent för bilar. Denna nyhet satte sedan en extra säljpress på de för DAX-indexet så indextunga fordonsaktierna.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Nyhetsflödet blev emellertid klart mer positivt i slutet av förra veckan då de italienska populistpartierna Femstjärnerörelsen och Lega kommit överens om att bilda en koalitionsregering. Nyvalshotet försvann därmed, de italienska räntorna sjönk och det europeiska börsklimatet förbättrades avsevärt.

Dessutom kom det en stark jobbrapport ifrån USA vilket ytterligare stärkte de internationella börsklimatet och därmed även stimulerade den tyska börsen till nya kursuppgångar.

Men förra veckans nedgångar förde trots allt DAX-indexet ned till det långsiktigt viktiga stödområdet vid ca 12 650-12 800. I veckodiagrammet ser vi att DAX än så länge klarat sig utan att stänga veckan under dessa viktiga stöd. Men nu gäller det att indexet snart stabiliseras och vänder uppåt.

För skulle DAX etablera sig under detta stödområde får indexet långsiktigt viktiga säljsignaler. Nästa långsiktigt riktigt intressanta stödområde ligger nämligen sedan först vid ca 11 700-11 800.

Analys DAX

Håller dock detta stödområde finns det ett ganska stort utrymme för indexet på uppsidan innan något starkare motstånd tar emot sett ur ett mer långsiktigt perspektiv. För det först vid ca 13 600 som ett sådant motståndsområde finns.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi dock att det redan vid ca 12 800 och ca 13 200 finns motstånd som tar emot. Här ser vi också att DAX förra veckan fick ett antal kortsiktiga säljsignaler. Och indexet får en ny intressant säljsignal om stödnivån strax under ca 12 550 bryts.

Analys DAX

DAX skulle då också på ett lite tydligare sätt etablera sig under sin 200-dagars medeltalskurva, som i skrivande stund ligger på 12 737, vilket skulle vara ett tydligt svaghetstecken.

Stochasticindikatorn visar i dagsdiagrammet att DAX kortsiktigt sett är översålt. Det är ingen köpsignal i sig självt, men gör att den tyska börsen lättare kan rekylera upp om nyhetsflödet blir mer positivt.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att DAX i detta tidsperspektiv ligger och samlar kraft i en kortsiktig konsolideringsfas i väntan på nya signaler.

Analys DAXKan DAX etablera sig över motståndet vid ca 12 800 erhålls en köpsignal. I så fall siktar på en uppgång till ca 13 000-13 040 där nya motståndsnivåer finns. Skulle DAX gå under stöden vid ca 12 660 och ca 12 547 erhålls istället nya kortsiktiga säljsignaler.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Kortsiktiga inriktade aktörer kan därför förslagsvis gå in för uppgång om motståndet vid ca 12 800 bryts. Sikta sedan på en uppgång till först och främst ca 13 000-13 040. Och därefter till motståndsnivån vid ca 13 200. Sätt förslagsvis en stopp loss om DAX går under 12 780. Flytta sedan också upp stopp lossen allt efter som indexet rör sig uppåt.

Skulle DAX få en säljsignal genom att gå under stödet vid ca 12 660 kan man istället handla för nedgång. Sikta först och främst på en nedgång till stödet vid ca 12 547. Skulle sedan DAX även etablera sig under denna stödnivån kan nedgången bli betydande. Börja förslagsvis med en stopp loss strax över 12 700 som sedan successivt flyttas nedåt allt efter som indexet rör sig nedåt.

Är man mer inriktad på långsiktiga placeringar manar vi till försiktighet då indexet på nytt visat upp långsiktiga svaghetstendenser.

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto