Home > DAX-analysen v.25 ”DAX har fått kortsiktiga köpsignaler men är nu överköpt…”

DAX-analysen v.25 ”DAX har fått kortsiktiga köpsignaler men är nu överköpt…”

Tyska DAX-indexet har de senaste veckorna fått ett antal kortsiktiga köpsignaler men har nu blivit överköpt. Därför är indexet nu känsligt för vinsthemtagningar om nyhetsflödet skulle bli mer negativt.

Kortsiktiga säljsignaler erhålls om stöden vid ca 12 049, 11 987-11 993 bryts. Långsiktigt intressanta säljsignaler erhålls dock först om indexet etablerar sig under stöden vid ca 11 823-11 844, ca 11 620 och ca 11 300.

Men skulle DAX trots allt orka fortsätta uppåt erhålls kortsiktiga köpsignaler om motstånden vid ca 12 227, ca 12 303-12 319 och ca 12 436 passeras. Mer långsiktigt intressant vore det emellertid om DAX under en relativt hög handelsaktivitet även kunde etablera sig över motståndet vid ca 12 436.

Den tyska börsen hade förra veckan en oregelbunden tendens. DAX-indexet stängde veckan på 12 096,40 vilket innebar en uppgång på blygsamma 0,4 procent. DAX har i år i och med det gått upp med 14,6 procent. Indexet ligger därmed något före både svenska OMXS30 som världsindexet Dow Jones Global Index som hittills i år har avancerat med 12,8 respektive 12,0 procent.

Börsen började förra veckan starkt efter beskedet att USA och Mexiko hade kommit överens om ett avtal undanröjde risken för amerikanska tullar på mexikanska varor. I alla fall för tillfället… Positivt, särskilt för fordonssektorn, var även att Kina flaggade upp för nya stimulansåtgärder. Däremot så dämpades börshumöret av nya attacker på tankfartyg i Omanbukten samt av sämre än förväntad industristatistik ifrån Kina.

Bland DAX30-bolagen fick halvledarbolaget Infineon den sämsta utvecklingen förra veckan. Aktien gick ned 3,6 procent efter det att amerikanska Broadcom vinstvarnat på grund restriktionerna mot bolagets storkund, kinesiska Huawei.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

I det långsiktiga veckodiagrammet ser läget fortfarande övervägande positivt ut för DAX. Indexet har tidigare fått långsiktigt intressanta köpsignaler, etablerat sig över sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor och handelsvolymsambanden har dessutom börjat se mer positiva ut. Däremot har en del tveksamheter dykt upp i veckodiagrammet den senaste månaden. DAX har nämligen brutit en uppåtriktad trendlinje och stochasticindikatorn har där också givit ifrån sig en säljindikation ifrån ett tidigare överköpt läge.

Analys DAX

DAX skulle bekräfta dessa svaghetsindikationer om indexet under en relativt hög handelsaktivitet skulle etablera sig under juni månads lägsta nivå på 11 620. I så fall erhålls en stark säljsignal. Nästa viktiga stödnivå ligger sedan vid ca 11 300.

Skulle DAX däremot under en ökad handelsaktivitet på ett tydligt sätt skulle etablera sig över motståndet vid ca 12 436 erhålls istället en stark köpsignal. I så fall ser möjligheterna goda ut för DAX även ska kunna gå upp till motståndsområdet vid ca 13 200. Skulle även detta motstånd passeras siktar vi sedan på nivåerna för indexets all time high vid ca 13 600.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att DAX har fått ett antal köpsignaler den senaste tiden men även att indexet nu är överköpt.  För stochasticindikatorn är uppe på höga nivåer. Detta är emellertid ingen säljsignal i sig självt, men det ökar känsligheten för vinsthemtagningar om nyhetsflödet skulle bli mer negativt.

Analys DAX

DAX får här nya köpsignaler om indexet kan etablera sig över motstånden vid ca 12 319 och ca 12 436. Särskilt intressant vore det om 12 436 passerades under en jämförelsevis hög handelsaktivitet. För då ser det ut som att DAX kan lämna det nuvarande konsolideringsområdet indexet legat i sedan i början av april.

Skulle däremot DAX gå under stöden vid ca 11 823-11 844, ca 11 620 och ca 11 300 erhålls istället nya säljsignaler.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet har DAX brutit sin uppåtriktade trend och ligger nu istället i en konsolideringsfas. Nya köpsignaler erhålls här om motstånden vid ca 12 227 och ca 12 303-12 319 bryts. Skulle däremot stöden vid ca 12 049, 11 987-11 993 passeras får DAX istället kortsiktiga säljsignaler.

Analys DAX

Strategier:

Kortsiktiga inriktade placerare kan därför förslagsvis handla för uppgång om motståndet vid ca 12 227 bryts. Sikta sedan på uppgångar till först och främst motståndet vid ca 12 300. Därefter till de vid ca 12 303-12 319 och det vid ca 12 436. Starta förslagsvis med en stopp loss strax under 11 990 som sedan flyttas med uppåt allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle däremot DAX få säljsignaler genom att etablera sig under stöden vid ca 12 049 och ca 11 987-11 993 kan man istället agera för nedgång. Sätt då till en början en stopp loss förslagsvis strax över 12 110 som sedan succesivt flyttas med nedåt allt eftersom indexet rör sig nedåt.

För långsiktiga placeringar för uppgång ser läget fortsatt intressant men tyvärr också mer riskfyllt ut än tidigare. För DAX har börjat ge ifrån sig svaghetssignaler då indexet brutit en uppåtriktad trendlinje i veckodiagrammet och då stochastic där också givit ifrån sig en säljindikation. Positivt är dock att indexet än så länge ligger över sina viktiga 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor.

Agerar man främst långsiktigt ser det intressant ut att köpa för uppgång vid tillfälliga nedåtriktade rekyler som sker under en jämförelsevis låg handelsaktivitet. Investerar man på detta sätt föreslår vi emellertid en stopp loss om DAX under en relativt hög börsaktivitet och på ett tydligt sätt skulle etablera sig under stödnivån vid ca 11 620 och nivån för sin 200-dagars medeltalskurva.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto