Home > DAX-analysen v.25 ”DAX konsoliderar i väntan på nya viktiga signaler…”

DAX-analysen v.25 ”DAX konsoliderar i väntan på nya viktiga signaler…”

Tyska DAX-indexet befinner sig i ett känsligt läge där köpsignaler över motståndsnivån vid ca 13 200 behövs för att bekräfta att den långsiktiga trenden är uppåtriktad. I så fall siktar vi på ett test av motståndsområdet vid ca 13 600. Skulle däremot DAX etablera sig under stödnivåerna vid ca 12 550-12 600 erhålls säljsignaler som indikerar att risken är betydande att indexet endast håller på och bygger upp en långsiktig toppformation. Skulle DAX i ett senare läge också bryta under de viktiga stödnivåerna vid ca 11 700-11 800 erhålls nya starka säljsignaler.

Den tyska börsen hade förra veckan en uppåtriktad utveckling. DAX-indexet stängde veckan på 13 010,55 efter en uppgång på +1,9 procent. I år har DAX därmed vänt på svagt plus igen med +0,7 procent.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Förra veckan började starkt på den tyska börsen efter det att Italiens nya premiärminister sagt att Italien inte ska lämna euron. Det länge emotsedda mötet mellan den amerikanske presidenten Donald Trump och den nordkoreanske diktatorn Kim Jong Un som äntligen blev av stärkte också börshumöret.

Även om inga nya konkreta förhandlingsresultat mellan dessa länders ledare verkar ha nåtts var det ändå positivt att de träffats och kunnat bibehålla en positiv atmosfär under hela mötet.

Senare under veckan kom centralbanks besked ifrån både den amerikanska centralbanken Federal Reserve och den europeiska ECB. Fed höjde som väntat sin styrränta med 25 punkter och signalerade också att ytterligare två räntehöjningar kommer senare i år.

ECB lät som väntat sin styrränta ligga kvar men kom också med det något överraskande beskedet att räntorna kommer att ligga kvar på nuvarande nivåer åtminstone till sommaren 2019. ECB sa också att de inte såg några spridningsrisker ifrån oron kring Italien och att läget där också var mindre volatilt än för några veckor sedan.

De europeiska marknadsräntorna gick ned, euron försvagades gentemot den amerikanska dollarn och den tyska börsen gick upp efter alla dessa centralbanksbesked.

Däremot så blev det mot slutet av veckan en negativ påverkan på det tyska börshumöret efter att handelskonflikten mellan USA och Kina trappades upp. Donald Trump bekräftade nämligen då att USA kommer att införa ytterligare importtullar på kinesiska varor. Vilket sedan Kina kontrade med att de då omedelbart kommer att svara med tullar av motsvarande dignitet.

I veckodiagrammet ser vi att det tyska DAX-indexet nu ligger och konsoliderar i väntan på nya signaler. Nya köpsignaler erhålls här om DAX kan etablera sig över motståndet vid ca 13 200. I så fall siktar vi på ett test av motståndet vid toppnivån på DAX vid ca 13 600.

Analys DAX

DAX ligger över sin 40-dagars medeltalskurva vilken också lutar svagt uppåt vilket gör att möjligheterna till detta än så länge ser goda ut. Däremot har stochasticindikatorn i veckodiagrammet givit ifrån sig en säljindikation vilket visar på att kraften i den uppåtriktade trenden håller på att försvagas.

Vi är därför också vaksamma på om indexet istället skulle vända nedåt och då etablera sig under det viktiga stödområdet vid ca 12 550-12 600. I så fall erhålls en stark säljsignal. Risken ökar då också att DAX det senaste året hållit på att skapa en stor toppformation. Nästa långsiktigt intressanta stödområde ligger sedan vid ca 11 700-11 800.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser emellertid bilden än så länge relativt bra ut för DAX. Indexet fick förra veckan en kortsiktig köpsignal när motståndet som låg vid ca 12 925 passerades. Nu har DAX nästa intressanta motståndsnivå även här vid ca 13 200.

Analys DAX

Skulle indexet på nytt etablera sig under 12 925 nivån får dock indexet en kortsiktig säljsignal i dagsdiagrammet. Nästa viktiga säljsignal kommer här om sedan också det viktiga stödområdet vid ca 12 550-12 600 bryts.

I det ännu kortsiktigare tidsperspektivet ser vi i timdiagrammet att DAX redan fått en kortsiktig säljsignal då stödet vid ca 13 040 bröts.

Analys DAX

I skrivande stund ligger dock DAX endast 30 punkter under denna nivå. Så skulle indexet orka vända upp med något mer än marginella 0,23 procent erhålls alltså istället en kortsiktig köpsignal.

Men lyckas inte DAX med detta siktar vi på en nedgång till först och främst stödnivån strax över 12 920 och därefter till stödnivån vid ca 12 800.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Kortsiktiga inriktade placerare kan därför förslagsvis gå in för nedgång så länge som motståndet vid ca 13 040 inte brutits. Sikta sedan på en nedgång till först och främst ca 12 900-12 940. Och därefter ned till stödområdet vid ca 12 800. Sätt förslagsvis en stopp loss om DAX går över 13 050.  Flytta också ned stopp lossen allt efter som indexet rör sig nedåt.

Skulle DAX få en köpsignal genom att tydligt etablera sig över motståndet vid ca 13 040 kan man istället handla för uppgång. Sikta först och främst på en uppgång till motståndsnivåerna vid ca 13 170-13 200. Sätt förslagsvis en stopp loss strax under 13 000 som sedan successivt flyttas uppåt allt efter som indexet rör sig uppåt.

För mer långsiktiga investerare ser läget relativt ljust ut så länge som stödet vid ca 12 550-12 600 håller. Men skulle dessa stödnivåer brytas erhålls starka säljsignaler. I så fall finns också risken för att de senaste månadernas uppgång bara är uppåtriktad rekylfas inom en långsiktig toppformation. Nedgångspotentialen kan då på lite längre sikt vara betydande.

Vill man vara försiktig köper man därför bara på nedåtriktade rekyler och sätter då också en stopp loss även för sådana här mer långsiktiga placeringar om stödet vid ca 12 550 på DAX skulle brytas.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.