Home > DAX-analysen v.26 ”DAX har fått kortsiktiga säljsignaler…”

DAX-analysen v.26 ”DAX har fått kortsiktiga säljsignaler…”

Tyska DAX-indexet fick förra veckan ett antal kortsiktiga säljsignaler. Frågan är nu om indexet håller på att bottna ut vid det viktiga stödområdet vid ca 12 550-12 600 eller inte? Bryts dessa stödnivåer på ett tydligt sätt erhålls nämligen även mer långsiktigt intressanta säljsignaler. Nästa långsiktigt viktiga stödområde ligger sedan först nere vid ca 11 600-11 700. Skulle det nuvarande stödområdet dock hålla finns det goda möjligheter att DAX sedan vänder uppåt. I så fall siktar vi på ett test av den viktiga motståndsnivån vid ca 13 200.

Den tyska börsen hade förra veckan en klart nedåtriktad utveckling. Det tyska storbolagsindexet DAX föll hela -3,3 procent och slutade veckan på 12 579,72. DAX har därmed gått ned med -2,6 procent hittills i år.

Under veckan tyngdes den tyska börsen av allvarlig kris i den tyska regeringen. Förbundskansler Angela Merkels kristdemokratiska parti har svårt att enas med sin sydtyska gren CSU gällande migrationspolitiken. Nu försöker Merkel få till en uppgörelse mellan EU-länderna om migrationspolitiken innan den 1 juli.

För CSU har givit Merkel en tidsfrist att hitta en sådan europeisk lösning till dess, annars fattar hennes egen inrikesminister ifrån CSU beslut om att Tyskland ska börja direktavvisa flyktingar vid den tyska gränsen, om de redan registrerats i ett annat EU-land. Vilket Merkel vill undvika då detta kan leda till negativa dominoeffekter för andra länder.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Förutom regeringskrisen orsakade även upptrappningen av handelskonflikten mellan USA och Kina nedgångar på den tyska börsen.

Daimler gick också ut med en vinstvarning direkt kopplat till detta handelskrig vilket försämrade börsklimatet ytterligare. Den tyska fordonsjätten har nämligen ett flertal fabriker i USA som exporterar bland att SUV:ar till Kina och där produktionen inte kan styras om till andra marknader.

För DAX-indexet ser den mer långsiktiga diagrambilden nu mer osäker ut än tidigare. Förra veckan gjorde nämligen indexet ett test av det viktiga stödområdet vid ca 12 550-12 600 som emellertid än så länge ser ut att hålla. Men det är inte med någon större marginal. DAX ligger nu dessutom under sin viktiga 40-veckors medeltalskurva vilket är ett svaghetstecken.

Analys DAX

Stochasticindikatorn i veckodiagrammet har också fått en säljindikation vilket visar att kraften i den tidigare så uppåtriktade trenden har försvagats.

Skulle DAX på ett tydligt sätt etablera sig under stödområdet vid ca 12 550-12 600 erhålls en säljsignal. I så fall siktar vi på en nedgång till de viktiga stödnivåerna vid ca 11 700-11 800.

Om däremot DAX finner ny kraft och etablerar sig över motståndsnivån vid ca 13 200 får indexet istället en intressant köpsignal. I så fall siktar vi på en uppgång till först och främst indexets toppnivå vid ca 13 600.

I dagsdiagrammet ser vi att DAX-indexet förra veckan fick flera kortsiktiga säljsignaler. Indexet får här nya säljsignaler om stöden vid ca 12 473, ca 12 300, ca 12 140 och ca 11 727 bryts.

Analys DAX

För att bryta denna negativa trend och få en intressant köpsignal i dagsdiagrammet behöver DAX etablera sig över sin 200-dagars medeltalskurva och det motstånd och som ligger vid ca 12 780. En annan mycket intressant köpsignal skulle även i dagsdiagrammet erhållas om DAX kunde bryta över motståndet vid ca 13 200.

I timdiagrammet ännu kortsiktigare tidsperspektiv finner vi dock att DAX får en köpsignal redan om motståndet vid ca 12 610 bryts. Efter det erhålls nästa köpsignal om 12 760-nivån passeras.

Analys DAX

Senaste signalerna i timdiagrammet är dock säljsignaler och den kortsiktiga trenden är också nedåtriktad. Skulle trenden fortsätta nedåt erhålls också här en ny säljsignal om stödnivån vid ca 12 473 bryts.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Handlar man främst kortsiktigt ligger man kanske redan för nedgång med tanke på de tidigare erhållna säljsignalerna. Om inte kan man nu i alla fall välja att göra det. Placera dock förslagsvis en stopp loss strax över motståndet vid ca 12 610. Flytta sedan ned stopp lossen allt eftersom indexet rör sig nedåt.

För går DAX över motståndet vid ca 12 610 erhålls en kortsiktig köpsignal. I så fall siktar vi på en uppgång till först och främst ca 12 750-12 800. Agerar man då för uppgång kan man förslagsvis sätta en stopp loss strax under 12 590. Flytta sedan upp stopp lossen allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Agerar man mer långsiktigt pekar trenden fortfarande mestadels uppåt så länge som DAX inte på ett tydligt sätt etablerat sig under stödområdet vid ca 12 550-12 600. Men skulle så ske erhålls starka säljsignaler och risken är då också stor att indexet håller på att toppa av i det längre tidsperspektivet. I så fall kan den långsiktiga nedgångspotentialen tyvärr vara ganska betydande.

Vill man vara försiktig köper man därför endast på nedåtriktade rekyler och sätter då också en relativt tajt stopp loss, förslagsvis om DAX på ett tydligt sätt etablerar sig under 12 550, även för mer långsiktiga placeringar.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.