Home > DAX-analysen v.26 ”DAX har fått nya kortsiktiga köpsignaler. Men är överköpt och ligger strax under ett starkt motstånd…”

DAX-analysen v.26 ”DAX har fått nya kortsiktiga köpsignaler. Men är överköpt och ligger strax under ett starkt motstånd…”

Tyska DAX-indexet fick förra veckan nya kortsiktiga köpsignaler. Skulle indexet under en relativt hög handelsaktivitet även orka etablera sig över det starka motståndsområdet vid ca 12 436-12 438 erhålls dessutom mer långsiktigt intressanta köpsignaler. DAX är dock överköpt och är därmed klart känsligt för vinsthemtagningsrekyler om nyhetsläget skulle bli negativt.

Kortsiktiga säljsignaler erhålls om stöden vid ca 12 291-12 319, ca 11 987 och ca 11 823-11 844 passeras. Långsiktigt intressanta säljsignaler erhålls dock först om DAX etablerar sig under stöden vid ca 11 620 och ca 11 300.

Den tyska börsen hade förra veckan en stigande utveckling. Det tyska storbolagsindexet DAX gick då upp med 2,0 procent och slutade veckan på 12 339,92. Årets uppgång har därmed ökats på till 16,9 procent. Vilket är bättre än för världsindexet Dow Jones Global Index som hittills i år gått upp med 14,7 procent.

Börshumöret höjdes förra veckan av mer optimistiska tongångar kring handelssamtalen mellan USA och Kina. Donald Trump twittrat att han ska möta Xi Jinping vid G20-mötet i Japan och uppgifter kom också om att förberedande möten ska hållas redan på tisdag denna vecka för ländernas förhandlare.

Dessutom kom det duvaktiga signaler ifrån både den europeiska centralbanken ECB som den amerikanska centralbanken Federal Reserve. De flaggade upp för kommande lättnader i penningpolitiken om den ekonomiska utvecklingen skulle komma att försvagas.

Bland DAX-bolagen var Fresenius Medical Care, Deutsche Bank och Covestro veckans vinnare med kursuppgångar på drygt 5 procent. Desto sämre gick det för Lufthansa som efter en vinstvarning blev veckans förlorare med en nedgång på 24,8 procent.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

I veckodiagrammet ser den långsiktiga bilden för DAX-indexet fortfarande positiv ut. Indexet har i och för sig kommit upp till ett starkt motståndsområde vid ca 12 436 och stochasticindikatorn har givit ifrån sig en säljindikation ifrån ett överköpt läge. Men DAX har tidigare fått flera långsiktigt intressanta köpsignaler, har etablerat sig över sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor och handelsvolymmönstret är dessutom positivt.

Analys DAX

DAX får en ny stark köpsignal om indexet på ett tydligt sätt och under en relativt hög handelsaktivitet kan etablera sig över motståndet vid ca 12 436. I så fall siktar vi på nya uppgångar som har goda möjligheter att ta DAX upp till motståndet vid ca 13 200. Och kanske även upp till indexets all time high vid ca 13 600.

Skulle däremot DAX vända ner och under en jämförelsevis hög börsaktivitet etablera sig under stödområdena vid ca 11 620 och ca 11 300 får indexet istället starka säljsignaler.

I dagsdiagrammet ser vi att DAX förra veckan fick en ny kortsiktig köpsignal när motståndet vid ca 12 319 bröts. Vid ca 12 436-12 438 finns det dock ett starkt motståndsområde. Skulle indexet, helst under en relativt hög handelsaktivitet, etablera sig över detta motståndsområde får DAX en stark köpsignal även i dagsdiagrammet.

Analys DAX

Stochasticindikatorn är emellertid uppe på höga och överköpta nivåer. Detta är dock ingen säljsignal i sig självt. För DAX-indexet kan fortsätta att vara överköpt under en lång tid om den kommit in i en stark trend. Men det gör att indexet nu har lättare att råka ut för vinsthemtagningar om till exempel nyhetsflödet skulle bli lite mer negativt.

Skulle sådana vinsthemtagningsrekyler dra ned DAX under stödområdet vid ca 12 291-12 319 får indexet en kortsiktig säljsignal. I dagsdiagrammet finns det sedan intressanta stödnivåer att bevaka vid ca 11 987, ca 11 823-11 844, ca 11 620.

I timdiagrammet har DAX nu dock börjat visa upp en del svaghetstecken inom sin uppåtriktade trend. Lite tydligare säljsignaler erhålls här dock först om även stöden vid ca 12 291 och ca 12 227 bryts. Kortsiktiga köpsignaler får indexet emellertid redan om motstånden vid ca 12 381 och 12 438 passeras.

Analys DAX

Strategier:

Kortsiktigt inriktade aktörer kan man därför förslagsvis handla för nedgång om stöden vid ca 12 291 och ca 12 227 bryts. Sätt förslagsvis till en början en stopp loss strax över 12 390 som sedan raskt successivt flyttas med nedåt allt eftersom indexet går ned.

Skulle emellertid DAX bryta upp över motstånden vid ca 12 381 och ca 12 438 kan man istället handla för uppgång. Placera i så fall en stopp loss förslagsvis strax under 12 340 som sedan flyttas med uppåt allt eftersom indexet går upp.

För långsiktiga aktörer ser läget fortsatt bra ut uppgångspositioner. Även om risknivån höjts något då stochastic fått en säljindikation i veckodiagrammet och då DAX befinner sig strax under det starka motståndsområdet vid ca 12 436-12 438. Innan DAX på ett tydligt sätt etablerat sig över denna motståndsnivå kanske därför den långsiktige placeraren vill avvakta nedåtriktade rekyler innan ytterligare köp görs.

Agerar man för uppgång på detta sättet föreslår vi dock en stopp loss om DAX under en relativt hög handelsaktivitet och på ett tydligt sätt skulle etablera sig under stödnivån vid ca 11 620 och nivån för sin 200-dagars medeltalskurva.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto