Home > DAX-analysen v.27 ”DAX är överköpt och ligger i en kraftsamlande konsolideringsfas…”

DAX-analysen v.27 ”DAX är överköpt och ligger i en kraftsamlande konsolideringsfas…”

Tyska DAX-indexet fick förra veckan en ny kortsiktig köpsignal men ligger i ett längre tidsperspektiv kvar i en kraftsamlande konsolideringsfas. Indexet får dock nya mycket intressanta köpsignaler om det under en relativt hög handelsaktivitet kan etablera sig över motståndsnivån vid ca 12 438.

Men DAX är också överköpt och därmed känsligt för vinsthemtagningar om nyhetsflödet skulle bli lite mer negativt.

Kortsiktiga säljsignaler erhålls om stöden vid ca 12 189, ca 11 987 och ca 11 823-11 844 bryts. Långsiktigt intressanta säljsignaler erhålls emellertid först om DAX etablerar sig under stöden vid ca 11 620 och ca 11 300.

Den tyska börsen hade förra veckan efter en oregelbunden tendens men med en stark avslutning. Det tyska storbolagsindexet DAX gick i och med det då upp med 0,5 procent och slutade veckan på 12 398,80. Årets uppgång har därmed utökats något till 17,4 procent. Vilket är klart bättre än den för världsindexet Dow Jones Global Index som i år stigit med 14,7 procent.

Börsen var förra veckan i ett avvaktande läge inför helgens G20-möte, där framförallt ”G2-mötet” mellan USA och Kina var det som var den mest emotsedda händelsen. Förväntningarna om att handelsförhandlingarna mellan länderna skulle kunna återtas hade successivt stegras vilket som bekant också blev resultatet av mötet.

I skrivande återstår dock att se vad marknadernas reaktioner blir av detta förväntade resultat. Blir det en positiv marknadsreaktion på världens börser? Eller blir det vinsthemtagningar?

Bland DAX30-bolagen kom Daimler förra veckan med sin tredje vinstvarning för året. Aktien återhämtande sig dock senare under veckan på grund av optimism inför det stundande G20-mötet. Veckans förlorare blev i stället energibolaget RWE. Veckans vinnare bland DAX30-bolagen var kemikoncernen Bayer som steg 11,2 procent sedan läget ljusnat något kring alla stämningar som plågat bolaget den senaste tiden.

DAX ser i veckodiagrammet fortsatt övervägande positivt ut efter att tidigare i år fått ett antal långsiktiga köpsignaler, handelsvolymmönstret blivit positivt och då indexet även etablerat sig över sin 40-veckors medeltalskurva. Däremot har stochasticindikatorn givit ifrån sig en säljindikation ifrån ett tidigare överköpt läge och DAX ligger också strax under ett starkt motståndsområde.

Analys DAX

Skulle likväl DAX kunna etablera sig över detta motstånd som ligger vid ca 12 438, och detta helst under en relativt hög börsaktivitet, erhålls dock en mycket intressant köpsignal. I så fall siktar vi sedan på nya uppgångar som har goda möjligheter att i första hand föra upp indexet till motståndsområdet vid ca 13 200 och i andra hand upp till det vid indexets all time high på ca 13 600.

Skulle däremot DAX gå ner och parkera sig under stödområdena vid ca 11 620 och ca 11 300 får indexet istället säljsignaler.

I dagsdiagrammet ser vi att DAX ligger i en kraftsamlande konsolidering. Kan indexet bryta över motståndsområdet vid ca 12 436-12 438 får indexet även här en mycket intressant köpsignal. Den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på indexets 20-dagars medeltalskurva är också positiv.

Även i dagsdiagrammet visar dock stochasticindikatorn på att DAX är överköpt. Indexet är därför känsligt för vinsthemtagningar om nyhetsflödet skulle bli mer negativt.

Analys DAX

Kortsiktiga säljsignaler erhålls om stödnivåerna vid ca 12 189, ca 11 987 och ca 11 823-11 844 bryts. Vid ca 11 620 och vid nivån för indexets 200-dagars medeltalskurva, som i skrivande stund ligger på 11 607, ligger dock långsiktigt sett betydligt viktigare stödnivåer.

I timdiagrammet har DAX fått en kortsiktig köpsignal och ser nu ut att vilja testa av motståndet vid ca 12 438. Skulle däremot stödet vid ca 12 350 brytas erhålls emellertid istället en kortsiktig säljsignal. Nya säljsignaler erhålls sedan om även stöden vid ca 11 292 och ca 11 189-12 000 passeras.

Analys DAX

Strategier:

Är man främst kortsiktigt inriktad kan man därför förslagsvis ligga för uppgång så länge som stödområdet vid ca 12 350 håller. Flytta sedan successivt upp denna stopp loss allt eftersom indexet fortsätter uppåt. Alternativt placerar man en stopp loss strax under den uppåtriktade trendlinjen i timdiagrammet.

Skulle däremot DAX etablera sig under stöden vid ca 12 350, ca 11 292 och ca 11 189 kan man istället agera för nedgång. Sätt förslagsvis först en stopp loss strax över 12 360 som sedan raskt flyttas med nedåt allt eftersom indexet rör sig nedåt.

För långsiktiga investeringar för uppgång ser läget fortsatt bra ut. För närvarande kanske man dock vill avvakta och se om indexet under en jämförelsevis hög handelsaktivitet kan etablera sig över motståndet vid ca 12 428, eller om det ska ned och testa av stödnivåerna vid ca 11 620-12 000, innan man köper mer för uppgång.

Agerar man långsiktigt för uppgång så föreslår vi emellertid en stopp loss om DAX under en relativt hög börsaktivitet och på ett tydligt sätt skulle etablera sig under stödnivån vid ca 11 620 och nivån för sin 200-dagars medeltalskurva.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto