Home > DAX-analysen v.27 ”DAX har fått nya säljsignaler…”

DAX-analysen v.27 ”DAX har fått nya säljsignaler…”

Tyska DAX-indexet fick förra veckan nya säljsignaler då även det viktiga stödområdet vid ca 12 550-12 600 bröts på ett tydligt sätt. I det kortsiktiga perspektivet ligger dock indexet för närvarande i en kraftsamlande konsolideringsfas mellan stödnivåer vid ca 12 100-12 260 och motståndsnivåer vid ca 12 440. I det längre perspektivet ser emellertid bilden betydligt mer negativ ut så länge som indexet ligger under motståndsnivåerna vid ca 12 600. DAX har nämligen fått långsiktiga säljsignaler, ligger under sin viktiga 200-dagars medeltalskurva och trenden börjar luta mer och mer nedåt. Dessutom ser indexet nu ut att bygga upp en stor toppformation. Nästa långsiktigt viktiga stödområdet ligger vid ca 11 700-11 800.

Den tyska börsen hade förra veckan en fallande utveckling. DAX-indexet stängde veckan på 12 306,00 efter en nedgång på -2,2 procent. I år har DAX därmed hittills gått ned med -4,7 procent.

Förra veckan började i moll för den tyska börsen då en ökad oro för ett handelskrig mellan USA och Kina stressade börsaktörerna. Den amerikanske presidenten Donald Trump USA förklarade också att han vill begränsa de kinesiska bolags möjligheter att investera i amerikanska teknikbolag.

Dessutom gick EU-kommissionen ut med att de överväger att införa skyddstullar mot stål som omdirigeras från amerikanska marknaden. Allt detta ökade spänningarna kring de internationella handelskonflikterna vilket gjorde den tyska börsen på ännu sämre humör.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Utöver allt detta så fortsatte även de inrikespolitiska problemen i Tyskland där en regeringskris uppstått för förbundskansler Angela Merkel då kristdemokraterna har svårt att enas med sin sydtyska gren CSU gällande migrationspolitiken.

Senare under veckan förbättrades dock börsklimatet då Donald Trump mjukade upp sitt förslag angående de kinesiska bolags investeringsrestriktioner och inte minst under fredagen då EU-uppgörelsen på migrationsområdet kunde minska risken för en akut tysk regeringskris och nyval.

För DAX-indexet ser dock den långsiktiga bilden i veckodiagrammet inte så ljus ut. DAX fick förra veckan en ny säljsignal när det tydligt stängde under stödområdet vid ca 12 550-12 600.

Analys DAX

DAX ligger i och med detta nu också klart under sin 40-veckors medeltalskurva vilket förstärker det negativa intrycket. Nu ökar också risken för att DAX-indexet det senaste året hållit på att skapa en stor huvudskuldraliknande toppformation.

Nästa långsiktigt viktiga stödområde ligger nu vid 11 700-11 800. Skulle DAX vid ett senare tillfälle även etablera sig under detta stödområde erhålls därför en stark säljsignal där nedgångspotentialen tyvärr ser betydande ut.

Skulle dock DAX finna ny kraft och lyckas etablera sig över motstånden vid ca 12 550-12 600 erhålls istället en köpsignal och den senaste säljsignalen slås då ut. Däremot måste DAX både gå över motståndet vid ca 13 200 och toppnivån vid ca 13 600 för att ta bort risken att indexet håller på att skapa en långsiktig toppformation.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att DAX de senaste veckorna ligger i en nedåtgående trend där indexet fått ett antal säljsignaler. DAX ligger också klart under sin viktiga 200-dagars medeltalskurva som i skrivande stund ligger vid ca 12 783.

Indexet får i dagsdiagrammet nya säljsignaler om stöden vid ca 12 100 och ca 11 726 bryts.

Analys DAX

Skulle däremot indexet orka etablera sig över motstånden vid ca 12 473 och ca 12 600 erhålls istället köpsignaler.

Stochasticindikatorn i dagsdiagrammet är också nere på låga och översålda nivåer. Detta gör det betydligt lättare för indexet att vid ett något positivare nyhetsflöde kunna göra en uppåtriktad rekyl upp till någon av dessa motståndsnivåer.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet visar DAX upp en mer konsoliderande bild. Indexet ser här ut att samla kraft för en ny rörelse. Bryter DAX under stöden vid ca 12 260 och ca 12 104 får indexet nya säljsignaler. Skulle istället DAX gå över motståndet vid ca 12 440 erhålls en kortsiktig köpsignal.

Analys DAX

Kortsiktiga inriktade aktörer kan därför förslagsvis gå in för nedgång om stödet vid ca 12 260 bryts. Sikta därefter sedan på en nedgång till först och främst ca 12 100. Och därefter ned till stödområdet vid ca 11 730-11 800. Sätt förslagsvis en stopp loss om DAX går tydligt över 12 300. Flytta sedan ned stopp lossen allt efter som indexet rör sig nedåt.

Skulle DAX få en köpsignal genom att etablera sig över motståndet vid ca 12 440 kan man istället agera för uppgång. Sikta först och främst på en uppgång till motståndsnivåerna vid ca 12 600. Sätt förslagsvis en stopp loss strax under 12 380 som sedan flyttas uppåt allt efter som indexet rör sig uppåt.

För mer långsiktiga investerare ser läget inte så bra ut så länge som motståndet vid ca 12 550-12 600 inte har brutits. Vi har i tidigare analyser av försiktighetsskäl pekat ut 12 550 som en stopp loss nivå även för mer långsiktiga placeringar. Vill man vara försiktig så använder man sig av denna stopp loss för att sedan vänta in att långsiktigt intressanta köpsignaler först erhållits innan nya köp görs.

Ett alternativ kan också vara att vänta in ett test av stödområdet vid ca 11 700-11 800 innan man köper. I så fall rekommenderas dock en stopp loss om DAX på ett tydligt sätt skulle etablera sig under detta stödområde. För i så fall ser nämligen den långsiktiga nedgångspotentialen ut att vara betydande.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto