Home > DAX-analysen v.28 ”DAX har fått en kortsiktig köpsignal men ligger nu strax under ett starkt motståndsområde…”

DAX-analysen v.28 ”DAX har fått en kortsiktig köpsignal men ligger nu strax under ett starkt motståndsområde…”

Tyska DAX-indexet fick förra veckan en kortsiktig köpsignal då börsen ifrån ett översålt läge kunde glädja sig åt en avvärjd tysk regeringskris. Men i det längre tidsperspektivet ser läget fortfarande ytterst tveksamt ut så länge som DAX ligger under det starka motståndsområdet kring ca 12 600. Kan indexet etablera sig över 12 600 erhålls nya köpsignaler. Skulle istället DAX gå ned under stödnivåerna vid ca 12 400-12 440 och ca 12 100 erhålls nya säljsignaler. På längre sikt är dock motståndsnivåerna vid ca 13 200 och ca 13 600 och stödnivåerna vid ca 11 700-11 800 betydligt viktigare att bevaka.

Den tyska börsen hade förra veckan en uppåtriktad tendens. Det tyska storbolagsindexet DAX gick då upp 1,6 procent och slutade veckan på 12 496,17. DAX har därmed reducerat årets nedgång till -3,3 procent.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Förra veckan började med en nedgång för den tyska börsen i spåren av en fortsatt oro för ett eventuellt förödande globalt handelskrig iscensatt av den amerikanske presidenten Donald Trump och en fortsatt kris i det tyska regeringssamarbetet angående migrationspolitiken mellan förbundskanslern Angela Merkel (CDU) och hennes inrikesminister från CDU:s bayerska systerparti CSU.

Men sedan när Merkel och inrikesministern under måndagskvällen lyckats enas om en kompromiss avstyrdes regeringskrisen vilket sedan resulterade i börsuppgångar på så väl den tyska börsen som i övriga Europa.

Senare under veckan när Merkel meddelat att hon även var öppen för EU-samtal om att reducera importtullar på bilar och särskilt då signaler kom ifrån USA att de i så fall kan komma att dra tillbaka hotet om högre importtullar på europeiska bilar steg börsen ytterligare med de tyska biltillverkarna i spetsen.

Börsveckan avslutades också med positiva nyheter i form stark industriproduktionsstatistik ifrån Tyskland och en positiv jobbrapport ifrån USA.

Snart kommer dock fokus troligen mer och mer gå ifrån handelspolitik och geopolitiska faktorer till börsbolagens delårsrapporter som börjar strömma in de närmaste veckorna.

Bolagsrapporterna borde visa på fortsatt goda vinster givet det starka konjunkturläget världen just nu befinner sig i. Däremot blir det särskilt intressant vad företagen vågar säga om framtiden givet alla osäkerhetsfaktorer kring just eventuella handelsregleringar, Brexit och centralbankernas kommande åtstramningar.

I veckodiagrammet ser vi att den långsiktiga bilden för DAX-indexet ser fortsatt tveksam ut. DAX har nämligen tidigare fått långsiktiga säljsignaler och ligger under sin viktiga 40-veckors medeltalskurva som dessutom börjat luta nedåt.

Analys DAX

Skulle DAX orka etablera sig över motståndsområdet kring ca 12 550-12 600 erhålls köpsignaler. I så fall siktar vi på ett test av motståndsområdet vid ca 13 200. Men indexet måste också bryta över motståndet vid ca 13 600 för att helt ta bort risken att indexet det senaste året hållit på att skapa en stor och långsiktig toppformation.

Om DAX vid ett senare tillfälle istället etablera sig under stödområdet vid ca 11 700-11 800 erhålls nya starka säljsignaler. Nedgångspotentialen ser i så fall tyvärr betydande ut.

I dagsdiagrammet ser det dock lite ljusare ut. Här har indexet fått en kortsiktig köpsignal. Stochasticindikatorn fick också en köpindikation i dagsdiagrammet ifrån ett tidigare översålt läge. Nästa viktiga test blir om DAX även ska orka etablera sig över den starka motståndsnivån vid ca 12 600.

Analys DAX

Skulle indexet inte klara av detta utan istället vänder nedåt och stänger under stödnivåerna vid ca 12 440 och ca 12 100 erhålls nya säljsignaler. I så fall siktar vi på ett test av den viktiga stödnivån vid ca 11 726.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att DAX får en kortsiktig köpsignal redan om ett motstånd vid ca 12 517 bryts. Efter det väntar sedan även här ett viktigt test av indexets uppgångskraft vid motståndsnivån ca 12 600.

Analys DAX

Skulle indexet istället vända nedåt erhålls i timdiagrammet säljsignaler om stöden vid ca 12 400, ca 12 300 och ca 12 100 bryts.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Handlar man främst inom kortsiktiga tidsramar ligger man kanske redan för uppgång med tanke på förra veckans köpsignal. Om inte kan man kanske välja att göra det om DAX rekylerar ned emot stödet vid ca 12 400 eller om det går över motståndet vid ca 12 517.

I så fall kan man först och främst sikta på en uppgång till det starka motståndet vid ca 12 600. Placera förslagsvis en stopp loss strax under stödet vid ca 12 400. Flytta sedan upp stopp lossen allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle DAX etablera sig under stödet vid ca 12 400 erhålls en säljsignal man istället kan agera för nedgång på. Sikta i så fall på nedgångar till först och främst stödnivån vid ca 12 300 och sedan ned till den vid ca 12 100. Stopp loss förslagsvis strax över 12 440 som sedan flyttas med nedåt allt efter som indexet rör sig nedåt.

Agerar man med mer långsiktiga tidsperspektiv ser läget relativt osäkert ut så länge som DAX inte orkat etablera sig över det starka motståndsområdet vid ca 12 550-12 600. Vill man vara försiktig inväntar man först en sådan köpsignal innan nya köp görs.

Ett alternativ är också att invänta att DAX först går ned till det starka stödområdet vid ca 11 700-11 800 innan nya köp görs. I så fall rekommenderar vi dock en stopp loss om detta viktiga stödområde bryts.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto