Home > DAX-analysen v.28 ”DAX har fått en ny stark köpsignal…”

DAX-analysen v.28 ”DAX har fått en ny stark köpsignal…”

Tyska DAX-indexet fick förra veckan en ny stark köpsignal när motståndsområdet vid ca 12 438 bröts. Nästa starka motståndsområde ligger vid ca 13 200 följt av det vid indexet all time high vid ca 13 600.

DAX är dock överköpt vilket ökar risken för kortsiktiga vinsthemtagningsrekyler om nyhetsläget skulle bli mer negativt. Men så länge som stödområdet vid ca 12 438 håller ser läget gynnsamt ut för nya indexuppgångar på DAX.

Bryts denna stödnivå erhålls säljsignaler, men i ett längre tidsperspektiv är det dock betydligt viktigare att stödområdet vid ca 11 620-11 865 håller.

Den tyska börsen hade förra veckan en stigande tendens om än med en svag avslutning. DAX-indexet stängde veckan på 12 568,53 vilket innebar ett avancemang på 1,4 procent. DAX har i år i och med det gått upp med hela 19,0 procent. Indexet ligger därmed också före både vårt svenska OMXS30 som världsindexet Dow Jones Global Index som hittills i år gått upp med 16,1 respektive 16,0 procent.

Börsen började förra veckan starkt efter de positiva beskeden kring handelsförhandlingarna mellan USA och Kina vid G20-mötet. Även om mycket av detta redan var förväntat blev det en i huvudsak en positiv kursreaktion på världens börser efter dessa besked. Den tyska fordonssektorn gynnades sedan dessutom av positiv amerikansk bilstatistik vilket gjorda att många bilaktier var bland veckans DAX30-vinnare. Henkel var dock den aktie som gick upp mest av DAX30-aktierna med Deutsche Bank som god tvåa.

Bankaktien gick starkt även under fredagen då annars ”bättre” än förväntad amerikansk arbetsmarknadsstatistik gjorde att börsen i övrigt rekylerade nedåt. För jobbrapporten dämpade nämligen förhoppningar om snar räntesänkning i USA.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

I det långsiktiga veckodiagrammet ser läget positivt ut för DAX. Indexet har tidigare fått flera långsiktigt intressanta köpsignaler, etablerat sig över sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor och handelsvolymsambanden har också börjat se klart positiva ut. DAX fick dessutom förra veckan en ny långsiktigt mycket intressant köpsignal när det stängde över den tidigare motståndsnivån vid ca 12 438. Så länge som denna nivå håller, 12 438 blir nu en stödnivå, siktar vi på fortsatta uppgångar som har goda möjligheter att minst gå upp till motståndsnivån vid ca 13 200. Bryts även den siktar vi sedan på ett test av indexet all time high vid ca 13 600.

Analys DAX

Stochasticindikatorn är i och för sig på höga och överköpta nivåer, men kan så förbli ett tag om indexet kommit in en stark trend. Skulle indexet däremot vända ned och etablera sig under stödnivån vid ca 12 438 får indexet en säljsignal. I så fall är risken stor att indexet på nytt ska gå ned och testa stödområdet kring ca 11 620-11 865.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi även här att DAX förra veckan fick en ny stark köpsignal att lägga till de indexet erhållit tidigare. Stochasticindikatorn är dock också här uppe på höga och överköpta nivåer. Så skulle nyhetsläget bli lite mer negativt är det därför lätt hänt att börsen kan råka ut för vinsthemtagningsrekyler.

Analys DAX

Skulle sådana vinsthemtagningar pressa ned DAX under stöden vid ca 12 436-12 438, ca 12 189, ca 11 987, ca 11 823-11 844 och ca 11 620 erhålls istället säljsignaler. Det återstår i och för sig att se, men vårt huvudscenario är emellertid att DAX nu har goda möjligheter att kunna hålla sig över stödområdet vid ca 12 436-12 438.

DAX får nya köpsignaler i dagsdiagrammet om indexet kan etablera sig över motståndsnivån vid ca 12 656.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet har DAX dock börjat visa lite tveksamhet i sin uppåtriktade trend. Några små kortsiktiga säljsignaler har erhållits och indexet ligger här i något som ser ut som en konsolideringsformation. Nya säljsignaler erhålls om stöden vid ca 12 522, 12 484, ca 12 438 och ca 12 189 bryts. Skulle däremot motstånden vid ca 12 593 och 12 656 passeras får DAX istället köpsignaler.

Analys DAX

Strategier:

Kortsiktiga inriktade placerare kan därför förslagsvis handla för nedgång så länge som inte motståndet vid ca 12 593 brutits. Sikta först och främst på ett testa av stödområdet vid ca 12 438. Starta förslagsvis med en stopp loss strax över 12 593 som sedan flyttas med nedåt allt efter som indexet rör sig nedåt.

Alternativ väntar man på att stödet vid ca 12 438 bryts innan man agerar för nedgång.

Skulle däremot DAX få köpsignaler genom att etablera sig över motstånden vid ca 12 593 och ca 12 656 kan man istället handla för uppgång. Sätt då till en början en stopp loss förslagsvis strax under 12 520 som sedan succesivt flyttas med uppåt allt eftersom indexet går upp.

För mer långsiktiga placeringar för uppgång ser läget fortsatt gynnsamt ut. För indexet har fått flera långsiktigt intressanta köpsignaler, ligger över både sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor och handelsvolymsambanden ser positiva ut.

Om möjligt så använd förslagsvis alla eventuella nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg handelsaktivitet att investera för uppgång på. Agerar man på detta sätt föreslår vi emellertid en stopp loss om DAX under en relativt hög börsaktivitet och på ett tydligt sätt skulle etablera sig under stödnivån vid ca 11 620 och nivån för sin 200-dagars medeltalskurva.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto