Home > DAX-analysen v.29 ”DAX har fått säljsignaler ifrån ett överköpt läge…”

DAX-analysen v.29 ”DAX har fått säljsignaler ifrån ett överköpt läge…”

Tyska DAX-indexet fick förra veckan säljsignaler ifrån ett överköpt läge när det viktiga stödet vid ca 12 438 bröts. Nya säljsignaler erhålls om även stödnivåerna vid ca 12 189, ca 11 987, ca 11 823-11 844 passeras. En betydligt starkare säljsignal skulle dock erhållas om även stödet vid ca 11 620, där också indexet 200-dagars medeltalskurva ligger, skulle brytas.

För att bryta de nuvarande negativa mönstren behöver DAX, helst under en relativt hög handelsaktivitet, på ett tydligt sätt etablera sig över motstånden vid ca 12 438 och ca 12 656.

Den tyska börsen hade förra veckan en vikande utveckling. Det tyska storbolagsindexet DAX gick då ned med 2,0 procent och slutade veckan på 12 323,32. Årets uppgång har därmed reducerats till 16,7 procent. Vilket är marginellt bättre än för världsindexet Dow Jones Global Index som hittills i år gått upp med 16,2 procent.

Börsen gick förra veckan ned trots duvaktiga besked angående penningpolitiken ifrån den amerikanske Federal Reserve chefen Jerome Powell vid en utfrågning i representanthuset. Den amerikanska börsen svarade positivt på detta men det hjälpte inte den tyska börsen särskilt mycket. Där dämpades istället börshumöret av vinstvarningar ifrån Deutsche Bank och fordonskoncernen Daimler.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

I veckodiagrammet har den långsiktiga bilden för DAX-indexet tidigare sett övervägande positivt ut. Men förra veckans nedgång visade på svaghet när den förde indexet under stödnivån vid ca 12 438 vilket då resulterade i en säljsignal. Nu är frågan om DAX ska gå ned och testa stödområdena vid ca 11 620-11 865? Eller om kanske positiva överraskningar under rapportperioden ska få indexet att på nytt vända uppåt?

Analys DAX

För DAX visar fortfarande upp ett långsiktigt mönster av successivt stigande bottnar och toppar, det långsiktiga handelsvolymmönstret är positivt och indexet ligger också väl över sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor. Så förutsättningar ser i och för sig än så länge goda ut för att indexet i ett senare läge ska kunna vända uppåt. Men detta återstår att se.

Vi ställer oss i alla fall ganska avvaktande och negativa till den närmaste tidens utveckling tills det att någon typ av styrkebesked visat sig i diagrammen. I veckodiagrammet skulle till exempel en köpsignal erhållas om DAX kunde etablera sig över motståndet vid ca 12 656.

Stochasticindikatorn i veckodiagrammet är emellertid fortfarande på höga och överköpta nivåer. Så den visar på att det lätt kan bli fortsatta vinsthemtagningsförsäljningar om nyhetsläget fortsätter att vara negativt.

I dagsdiagrammet ser vi också att DAX förra veckan fick säljsignaler när den viktiga stödnivån vid ca 12 436-12 438 bröts. Även den uppåtriktade trendlinjen i dagsdiagrammet bröts då, samtidigt som stochastic fick en säljindikation. Så det var ganska många svaghetssignaler på en gång…

Skulle indexet fortsätta ned och även gå under stödnivåerna vid ca 12 189, ca 11 987, ca 11 823-11 844 och ca 11 620 får DAX nya säljsignaler.

Analys DAX

För att bryta dessa negativa mönster behöver DAX, helst under en relativt hög handelsaktivitet, tydligt etablera sig över motstånden vid ca 12 438 och ca 12 656.

I timdiagrammet har DAX fått ett antal säljsignaler de två senaste veckorna och ligger nu också i en nedåtriktad trend. Nya säljsignaler erhålls här om även stöden vid ca 12 304 och ca 12 189 bryts. Skulle däremot indexet vända upp och etablera sig över motstånden vid ca 12 355, 12 438-12 450 och 12 484 får indexet istället kortsiktiga köpsignaler.

Analys DAX

Strategier:

Kortsiktigt inriktade aktörer kan man därför förslagsvis handla för nedgång så länge som motståndet vid ca 12 355, eller alternativt den nedåtriktade trendlinjen i timdiagrammet, inte brutits. Placera förslagsvis till en början en stopp loss strax över 12 360 som sedan successivt flyttas med nedåt allt eftersom indexet går ned.

Skulle emellertid DAX tydligt bryta upp över motståndet vid ca 12 355 kan man istället handla för uppgång. Sätt i så fall en stopp loss förslagsvis strax under 12 290 som sedan flyttas med upp allt eftersom indexet rör sig uppåt.

För långsiktiga aktörer ser läget nu lite mer tveksamt ut för uppgångspositioner. Risken är överhängande att ett fortsatt negativt nyhetsläge lätt kan pressa ned indexet till stödområdet vid ca 11 620-11 865. Beroende på vilket tidsperspektiv och vilken risknivå man vill ha sina placeringar kan man välja att se detta som en risk eller möjlighet. Är man riktigt långsiktig och relativt riskbenägen kan man välja att se nedgångar till detta stödområde mest som ett bra köptillfälle.

Agerar man på detta sättet föreslår vi dock en stopp loss om DAX under en relativt hög handelsaktivitet och på ett tydligt sätt skulle etablera sig under stödnivån vid ca 11 620 och nivån för sin 200-dagars medeltalskurva.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto