Home > DAX-analysen v.29 ”DAX samlar kraft inför ett viktigt utbrott…”

DAX-analysen v.29 ”DAX samlar kraft inför ett viktigt utbrott…”

Tyska DAX-indexet ligger nu strax under ett starkt motståndsområde och samlar kraft inför ett eventuellt utbrott uppåt. Kan DAX på ett tydligt sätt etablera sig över ca 12 600 erhålls starka köpsignaler. Skulle däremot indexet gå under stöden vid ca 12 400 och ca 12 100 erhålls istället säljsignaler. I ett längre tidsperspektiv är dock motståndsnivåerna vid ca 13 200 och ca 13 600 och stödnivåerna vid ca 11 700 betydligt viktigare att bevaka.

Den tyska börsen hade förra veckan en oregelbunden tendens. DAX-indexet stängde veckan på 12 540,73 efter en uppgång på blygsamma 0,4 procent. Därmed har DAX i år hittills gått ned med -2,9 procent.

Under förra veckan var det fortsatt oro kring det eskalerande handelskonflikten mellan främst USA och Kina men framförallt var det en avvaktande hållning på den tyska börsen inför rapportperioden som snart börjar komma igång på allvar.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Rapportperioden kan bli en positiv faktor då fokus flyttar ifrån handelskonflikten och då de flesta börsbolag borde ha goda förutsättningar att kunna redovisa mycket bra resultat. Men viss osäkerhet finns emellertid.

För kanske företagens bedömningarna inför framtiden blir väl försiktiga med tanke på alla osäkra omvärldsfaktorer som till exempel just den begynnande handelskonflikten, Brexit och kommande åtstramningar ifrån centralbankerna?

ZEW-index rapporten för juli, som mäter tyska investerares och analytikers förväntningar på ekonomin, sjönk också mer än förväntat vilket är ett tecken på den ökande oron i Tyskland inför ett eventuellt storskaligt handelskrig.

Den långsiktiga diagrambilden för DAX-indexet ser också fortsatt tveksamt ut. Den senaste signalen i veckodiagrammet är en säljsignal och indexet ligger under sin 40-veckors medeltalskurva som också börjat att luta nedåt.

Analys DAX

DAX ligger dock strax under ett långsiktigt intressant motståndsområde vid ca 12 550-12 600. Kan indexet på ett tydligt sätt etablera sig över detta erhålls en köpsignal. I så fall siktar vi på en uppgång till nästa viktiga motstånd vid ca 13 200. För att ta bort risken för att DAX-indexet det senaste året bara hållit på och byggt upp en stor toppformation så behöver indexet dock även etablera sig över motståndet vid ca 13 600.

För skulle DAX istället etablera sig under stödområdet vid ca 11 700 erhålls nya starka säljsignaler. I så fall ser tyvärr nedgångspotentialen betydande ut.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi också att DAX håller på och testar det viktiga motståndsområdet vid ca 12 600 underifrån. Lyckas DAX bryta över det på ett tydligt sätt erhålls en stark köpsignal. Nästa viktiga motståndsnivå ligger sedan även här vid ca 13 200.

Analys DAX

Om DAX istället går under stödnivåerna vid ca 12 400, ca 12 100 och ca 11 726 erhålls säljsignaler.

I timdiagrammets ännu kortsiktigare tidsperspektiv ser vi att DAX fått en kortsiktig köpsignal inom ett konsolideringsområde mellan ca 12 400 och ca 12 640.

Analys DAX

Kan indexet bryta ut uppåt ur detta område erhålls alltså en mycket intressant köpsignal i alla de tre tidsperspektiven. Nästa motståndsnivå kortsiktigt sett ligger dock redan vid ca 12 760.

Skulle emellertid indexet gå under stödnivån vid ca 12 490 erhålls en säljsignal inom det kortsiktiga konsolideringsområdet. Men lite starkare säljsignaler erhålls först om även stödnivåerna vid ca 12 400, ca 12 300 och ca 12 100 bryts.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Kortsiktiga inriktade placerare kan därför förslagsvis gå in för uppgång om motståndet vid ca 12 640 bryts. Sikta sedan på en nedgång till först och främst ca 12 760 och sedan till ca 13 170. Sätt förslagsvis en stopp loss om DAX går under 12 580. Flytta sedan upp stopp lossen allt efter som indexet rör sig uppåt.

Skulle emellertid DAX få en säljsignal genom att etablera sig under stödet vid ca 12 400 kan man istället agera för nedgång. Sikta först och främst på en nedgång till stödområdet vid ca 12 300 och därefter ned till det vid ca 12 100. Sätt förslagsvis en stopp loss strax över 12 450 som sedan flyttas nedåt allt efter som indexet rör sig nedåt.

För mer långsiktiga investeringar ser läget osäkert ut så länge som DAX inte orkat att på ett tydligt sätt etablera sig över motståndet vid ca 12 600. Vill man vara försiktig så inväntar man att indexet skapat en sådan mer långsiktigt intressant köpsignal innan man köper för uppgång. Risken finns nämligen att DAX det senaste året hållit på att bygga upp en stor toppformation.

Som ett alternativ kan man också välja att vänta in ett test av det viktiga stödområdet på DAX vid ca 11 700 innan man köper. Men i så fall rekommenderas dock en stringent stopp loss om indexet på ett tydligt sätt skulle etablera sig under detta stödområde.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto