Home > DAX-analysen v.3 ”DAX laddar inför nya uppgångar?…”

DAX-analysen v.3 ”DAX laddar inför nya uppgångar?…”

Det tyska DAX-indexet ligger i en kraftsamlande konsolideringsfas och laddar för ett utbrott. Både den långa trenden för DAX och för USA-börserna är uppåtriktade, säsongsmönstret positivt och konjunkturläget är robust. Allt detta ökar sannolikheten för att DAX förr eller senare kommer att bryta ut uppåt. DAX får en stark köpsignal om det under en relativt hög handelsaktivitet kan etablera sig över motståndet vid ca 13 525. Men skulle däremot DAX bryta under det viktiga stödområdet vid ca 12 670-12 700 får indexet allvarliga säljsignaler.

Den tyska börsen hade förra veckan en lätt vikande utveckling. DAX-indexet stängde veckan på 13 245,03 efter en nedgång på -0,6 procent. Årets uppgång har därmed reducerats till 2,5 procent.

De tyska regeringsförhandlingarna gick framåt förra veckan vilket gör att den politiska osäkerheten minskar i Tyskland. Samtalen mellan CDU, CSU och SPD kring en ny koalitionsregering nådde nämligen ett genombrott. Den partiöverenskommelse som nåtts ska dock först godkännas av det socialdemokratiska partimötet innan mer formella regeringssamtal kan inledas.

Annars påverkades den tyska börsen mest av eurons förstärkning gentemot den amerikanska dollarn och en generellt avvaktande hållning inför den kommande rapportperioden. Det var ett protokoll ifrån den europeiska centralbanken ECB som under veckan tolkades hökaktigt och därmed fick både Europaräntorna och euron att stiga. Eurons kursförhållande gentemot dollarn är viktig för den tyska industrins konkurrenskraft och därmed även för börsläget. Dollarn har ifrån november månads högsta nivå fallit med över 5 procent relativt euron. Vilket alltså inte är börspositivt.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

De kommande bolagsrapporterna har emellertid förutsättningar att bli starka med tanke på den goda tyska och internationella konjunkturen. Men sedan är det en annan fråga om de även kommer att uppfylla placerarnas och analytikernas högt ställda förväntningar.

Den långsiktiga bilden för DAX-indexet ser i alla fall fortfarande positiv ut. Indexets 40-veckors medeltalskurva lutar uppåt och indexet visar också upp ett långsiktigt mönster med successivt stigande bottnar och toppar.

Analys DAX

Inom denna uppåtgående trend har dock indexet fastnat i en kraftsamlande konsolideringsfas. DAX får nya långsiktigt intressanta köpsignaler om indexet under en ökande handelsaktivitet kan etablera sig över motståndsområdet kring sitt all time high på 13 525.

Skulle istället DAX parkera sig under de viktiga stödnivåerna vid ca 12 670-12 700 får indexet starka säljsignaler. För då bryts både en horisontell stödnivå, en uppåtgående trendlinje samt indexets 40-veckors medeltalskurva. Det vore ett allvarligt svaghetstecken.

Men förutsättningarna för ett utbrott uppåt ur denna konsolideringsfas ser än så länge klart bäst ut. För den långa trenden på DAX är uppåtriktad, konjunkturläget är bra, börsen är inne i en säsongsmässigt stark period och sist men inte minst så är trenden för de viktiga USA-börserna fortfarande uppåtriktad.

I dagsdiagrammet ser vi tydligare att DAX-indexet befinner sig i ett konsolideringsområde. Inom denna kan man se en expanderande triangelformation där alltså kursrörelserna blir större och större. DAX får här säljsignaler om stöden vid ca 13 150 och ca 12 680 bryts. I och med att den nedre stödnivån lutar nedåt kommer den dock snart ligga på samma nivå som indexets viktiga 200-dagars medeltalskurva som i skrivande stund ligger på 12 674.

Analys DAX

En kortsiktig köpsignal erhålls om motståndet strax över ca 13 400 bryts. Men en betydligt starkare köpsignal skulle emellertid erhållas om DAX även kunde etablera sig över det viktiga motståndet vid ca 13 525.

Det ännu kortsiktigare timdiagrammet visar att DAX förra veckan fick en kortsiktig säljsignal när stödet vid ca 13 340 bröts. En ny säljsignal erhålls även här om stödet vid ca 13 150 bryts.

Analys DAX

DAX får dock i timdiagrammet en ny köpsignal redan om motståndet vid ca 13 300 passeras. Efter det erhålls nya kortsiktiga köpsignaler om även motstånden vid ca 13 340 och ca 13 425 bryts.

Agerar man framför allt kortsiktigt kan man därför köpa DAX för uppgång om motståndet vid ca 13 300 bryts. Sikta sedan på en uppgång till motståndet strax över ca 13 400. Skulle även detta motstånd passeras kan man sedan sikta på ett test av motståndet vid ca 13 525. Sätt förslagsvis ut en stopp loss strax under närmast liggande stödnivå.

Skulle istället DAX gå ned och stödet vid ca 13 150 brytas kan man sikta på en fortsatt nedgång till i första hand stödområdet vid ca 13 000. Och i andra hand ned till stödet vid ca 12 750. Stopp loss sätts med fördel ut strax över närmast liggande motståndsnivå om man agerar för nedgång.

Det är också viktigt att i båda fallen, alltså oavsett om agerar för upp- eller nedgång, att man successivt flyttar sin stopp loss i vinstens riktning. Det vill säga uppåt respektive nedåt, allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

Om man investerar mer långsiktigt rekommenderar vi liksom tidigare framför allt agerar för fortsatta uppgångar på DAX-indexet. För då agerar man i de långa trendernas riktning och dessutom är säsongmönstret gynnsamt, USA-börserna på bra humör och konjunkturläget starkt. Men skulle DAX gå under det viktiga stödområdet kring ca 12 670-12 700 erhålls starka säljsignaler. I så fall gäller det att bli betydligt mer försiktig även med mer långsiktigt inriktade placeringar.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto