Home > DAX-analysen v.3 ”DAX rekylerar uppåt inom en långsiktigt nedåtriktad trend…”

DAX-analysen v.3 ”DAX rekylerar uppåt inom en långsiktigt nedåtriktad trend…”

Tyska DAX-indexet har ifrån ett översålt läge de senaste veckorna studsat uppåt och då fått ett antal kortsiktigt intressanta köpsignaler. Även om den korta trenden i och med detta har vänt upp så ligger indexet däremot mer långsiktigt sett tyvärr kvar i en nedåtriktad trend. Nya kortsiktiga köpsignaler erhålls dock om motståndet vid ca 11 000 bryts. I så fall siktar vi på fortsatta uppgångar och test av de viktiga motstånden vid ca 11 600 och ca 11 800. Men det är först om DAX under en ökande handelsaktivitet på ett tydligt sätt skulle orka etablera sig över motståndet vid ca 11 800 som en mer långsiktigt stark köpsignal skulle erhållas. Vi ser fram emot detta, men innan något liknande skett betraktar vi alla uppgångar som kortsiktiga uppåtriktade rekyler inom den stora nedåtriktade trenden. Och skulle DAX vända nedåt erhålls nya starka säljsignaler om stöden vid ca 10 600 och ca 10 279 bryts.

Den tyska börsen hade förra veckan en lätt stigande tendens påverkat av ett positivt internationellt börsklimat. Det tyska storbolagsindexet DAX gick upp med 1,1 procent och avslutade veckan på 10 887,46. Årets uppgång har därmed utökats till 3,1 procent.

Optimismen kring förhandlingarna angående handelskonflikten mellan USA och Kina fortsatte nämligen förra veckan samtidigt som oron kring den amerikanska centralbankens räntepolitik fortsatte att dämpas. Samtidigt avvaktar placerarna inför den kommande rapportperioden som borde kunna ge betydelsefulla ledtrådar både gällande det kommande årets vinstutveckling samt inte minst vilken väg världskonjunkturen ser ut att ta. Särskilt intressant blir detta mot bakgrund av den tillväxtoro som präglat börserna de senaste månaderna.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

DAX visar i veckodiagrammet upp ett långsiktigt mönster med successivt fallande toppar och bottnar och indexet ligger också en bra bit under sin viktiga 40-veckors medeltalskurva som dessutom lutar tydligt nedåt. DAX har tidigare också fått ett antal starka säljsignaler i veckodiagrammet. Bland annat har indexet fått en säljsignal ur en huvudskuldraformation som indikerar en nedgångspotential ned till ca 9 800. På vägen dit finns dock en stödnivå strax över ca 10 000 som kan hejda nedgången.

Analys DAX

Inom den långsiktigt nedåtgående trenden har nu emellertid DAX börjat studsa uppåt ifrån ett kraftigt översålt läge. Det ska bli intressant att se hur långt denna uppåtriktade rekyl orkar att gå. Kring ca 11 000 och vid ca 11 600-11 800 finns nämligen starka motståndsområden.

För att bryta de långsiktigt så negativa mönstren skulle DAX på ett tydligt sätt behöva etablera sig över ca 11 800. I så fall erhålls också en långsiktigt sett mycket intressant köpsignal.

I dagsdiagrammet ser vi att DAX förra veckan fick en kortsiktig köpsignal och nu ligger och konsoliderar strax under motståndet vid ca 11 000. Intressant är också att den kortsiktiga trenden, definierat efter lutningen på indexets 20-dagars medeltalskurva, nu har vänt uppåt. En ny köpsignal erhålls även här om motståndet vid ca 11 000 bryts. I så fall siktar vi på nya uppgångar och ett test av motståndet vid ca 11 567 och kanske även av det vid ca 11 848.

Analys DAX

Stochasticindikatorn är i dagsdiagrammet uppe på höga och överköpta nivåer. Detta är dock ingen säljsignal i sig självt då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om det kommit in i en stark trend.

Men skulle DAX trots allt vända ner och gå under stödnivåerna vid ca 10 600 och ca 10 279 får indexet nya starka säljsignaler.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet befinner sig DAX i en konsolideringsfas i väntan på nya signaler. Den korta trenden pekar dock i övrigt annars mest uppåt och nya köpsignaler erhålls om motstånden vid ca 10 962 och ca 10 989 bryts. Skulle DAX däremot bryta ur konsolideringsområdet på nedsidan får indexet istället säljsignaler om stöden vid ca 10 788, 10 681 och ca 10 600 bryts.

Analys DAX

Är man främst kortsiktigt inriktad kan man därför förslagsvis ligga för uppgång så länge som stödet vid ca 10 788 håller. Alternativt kan man välja att köpa för uppgång först om motstånden vid ca 10 960-10 990 bryts. Förslagsvis sätter man då först en stopp loss strax under 10 780 som sedan flyttas med upp allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle däremot DAX etablera sig under stöden vid ca 10 788-10 800 kan man istället agera för nedgång. Sikta i så fall först och främst på nedgångar till stöden vid ca 10 681-10 700, sedan till stödet vid ca 10 600 och därefter till de vid ca 10 400 och ca 10 279. Sätt förslagsvis till en början en stopp loss strax över 10 800 som sedan flyttas med ned eftersom indexet rör sig nedåt.

För långsiktiga placeringar ser läget fortfarande högst osäkert ut. För de senaste mer långsiktiga signalerna för DAX är säljsignaler, indexet ligger i nedåtriktade trender och befinner sig också långt under sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor som dessutom lutar nedåt. Är man försiktig väntar man därför in att en större reversal- eller någon annan typ av kraftig köpsignal under en ökande handelsaktivitet först har erhållits innan nya köp görs.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto