Home > DAX-analysen v.30 ”DAX har fått kortsiktiga säljsignaler…”

DAX-analysen v.30 ”DAX har fått kortsiktiga säljsignaler…”

Tyska DAX-indexet gjorde förra veckan ett hittills misslyckat utbrottsförsök uppåt över viktiga motståndsnivåer. DAX fick sedan kortsiktigt intressanta säljsignaler ifrån ett överköpt läge. Nya säljsignaler skulle erhållas om även stöden vid ca 12 470 och ca 12 400 bryts. Skulle dock den tyska börsen finna ny kraft och lyfta DAX över motstånden vid ca 12 640 och ca 12 780 får indexet istället köpsignaler. På längre sikt är emellertid motstånden vid ca 13 200 och ca 13 600 och stödnivåerna vid ca 11 700 betydligt viktigare att bevaka.

Den tyska börsen hade förra veckan en fortsatt oregelbunden utveckling. Det tyska storbolagsindexet DAX gick upp med 0,2 procent och avslutade veckan på 12 561,42. Årets nedgång på DAX har i och med det reducerats till -2,8 procent.

Börsen började veckan starkt med hjälp av ett positivt internationellt börsklimat och en del positiva börsnyheter ifrån bland annat Deutsche Bank som kom med en omvänd vinstvarning och industrigruppen Thyssen Krupp som kan komma att delas upp.

Tysklandsbörsen avslutade dock veckan svagt då handelskriget trappades upp under fredagen. USA:s president Donald Trump hotade då Kina med att införa tullar på varor med ett exportvärde på ytterligare drygt 500 miljarder dollar. Dessutom kom det då uttalanden om att om USA inför biltullar så skulle det minska Tysklands BNP med cirka 6 miljarder euro. De tyska fordonsaktierna var därmed de som tyngde DAX-indexet mest under fredagen.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

I veckodiagrammet ser den långsiktiga bilden för DAX-indexet fortsatt tveksam ut. DAX har nämligen tidigare fått långsiktiga säljsignaler och ligger under sin viktiga 40-veckors medeltalskurva som dessutom börjat luta nedåt.

Analys DAX

Förra veckan gjorde dock DAX ett utbrottsförsök uppåt genom att några dagar handlas ovanför motståndsnivån vid ca 12 600. DAX var då uppe som högst på 12 779 och slog då ganska exakt i både nivån för sin 40-veckors som sin 200-dagars medeltalskurva. Men sedan föll indexet tillbaka under 12 600 igen vid veckans slut.

Kortsiktigt sett, i dags- och timdiagrammen, fick DAX då säljsignaler och i veckodiagrammet kan man mest bara konstatera att än så länge håller motståndsnivån vid ca 12 600.

Kan DAX emellertid vid ett senare tillfälle tydligt etablera sig över motståndet vid ca 12 600, och helst också över nivån för sin 40-veckors medeltalskurva, så erhålls en köpsignal i det långsiktiga veckodiagrammet.

I så fall siktar vi på ett test av nästa viktiga motståndsområde vid ca 13 200. Men DAX måste också bryta över toppnivån vid ca 13 600 för att helt ta bort risken att indexet det senaste året bara hållit på att skapa en stor långsiktig toppformation.

På nedsidan finns ett viktigt stödområde vid ca 11 700. Skulle DAX vända ned och etablera sig under detta stödområde erhålls starka säljsignaler. Nedgångspotentialen ser i så fall tyvärr betydande ut.

I dagsdiagrammet ser vi alltså att DAX efter att ha testat av motståndet vid 200-dagars medeltalskurvan vände nedåt och sedan fick en säljsignal när stödet vid ca 12 600 bröts.

Analys DAX

DAX får här nya säljsignaler om även stöden vid ca 12 400, ca 12 100 och ca 11 726 bryts.

Skulle emellertid DAX finna ny kraft och etablera sig över motståndet vid ca 12 780 får indexet istället en köpsignal.

Stochastic är dock på höga och överköpta nivåer. Detta är emellertid ingen stark säljsignal i sig själv då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend. Man kan då däremot öka beredskapen på att indexet lättare kan göra en nedåtriktad rekyl inom en annars kanske uppåtgående trend.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi även här att DAX har fått en kortsiktig säljsignal. Här får dock indexet en ny säljsignal redan om det går under ett stöd som ligger vid ca 12 470. Även en eventuell köpsignal kommer här snabbare för går DAX över motståndet vid ca 12 640 erhålls en sådan i timdiagrammet

Analys DAX

Kortsiktigt inriktade aktörer kan därför se området mellan stödnivån vid ca 12 470 och motståndet vid ca 12 640 som ett tradingintervall. I så fall köper man i närheten av stödet och säljer strax under motståndet. Viktigt då att ha en stopp loss strax utanför tradingintervallet.

Skulle DAX etablera sig över motståndet vid ca 12 640 kan man istället köpa för uppgång. Sikta sedan på en uppgång till först och främst motståndet vid ca 12 780. Stopp loss förslagsvis strax under 12 600. Flytta sedan upp stopp lossen allt eftersom indexet rör sig uppåt.

På motsvarande sätt fast tvärtom kan man agera om istället stödnivån vid ca 12 470 bryts. Då kan man välja att gå in för nedgång och först sikta på stödnivån vid ca 12 400 och sedan ned till den vid ca 12 300. Stopp loss förslagsvis strax över 12 500. Flytta sedan med stopp lossen nedåt allt efter som indexet rör sig nedåt.

Agerar man med mer långsiktiga strategier ser läget relativt osäkert ut så länge som DAX inte på ett tydligt sätt orkat etablera sig över motståndsområdet vid ca 12 600 och helst också över nivåerna för sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor. Vill man vara försiktig så avvaktar man att denna typ av styrketecken först erhållits innan några nya köp görs.

En alternativ strategi är också att invänta att DAX först går ned till det starka stödområdet vid ca 11 700 innan köp görs. Förslagsvis har man då en strikt stopp loss om detta viktiga stödområde bryts.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto