Home > DAX-analysen v.30 ”DAX ligger i en kraftsamlande konsolideringsfas efter att tidigare ha visat upp svaghetssignaler…”

DAX-analysen v.30 ”DAX ligger i en kraftsamlande konsolideringsfas efter att tidigare ha visat upp svaghetssignaler…”

Tyska DAX-indexet ligger i en konsolideringsfas efter att tidigare fått en del svaghetssignaler. Ett eventuellt kommande negativt nyhetsflöde ser ut att ha potential att kunna föra ned indexet till det starka stödområdet vid ca 11 620-11 865. Skulle detta viktiga stödområde inte hålla erhålls nya starka säljsignaler.

Skulle däremot DAX, kanske inspirerat av penningpolitiska lättnader, istället finna kraft att etablera sig över motståndsområdena vid ca 12 436-12 465 och ca 12 656 får indexet istället mycket intressanta köpsignaler.

Den tyska börsen hade förra veckan en oregelbunden tendens. DAX-indexet stängde veckan på 12 260,07 vilket innebar en nedgång på 0,5 procent. DAX har i år i och med det gått upp med 16,1 procent. Indexet ligger därmed också något bättre till än vårt svenska OMXS30 samt världsindexet Dow Jones Global Index som hittills i år gått upp med 14,0 respektive 15,4 procent.

På den internationella arenan stimulerades börsklimatet av signaler om att den amerikanske presidenten Donald Trump verkar lyckas med att pressa den amerikanska centralbanken federal Reserve att stimulera ekonomin med nya räntesänkningar. Nästa Fedmöte är 30-31 juli och har förväntningarna stigit om att centralbanken då ska sänka sin styrränta med 50 punkter.

Bland DAX30-bolagen blev halvledarbolaget Infineon Technologies veckans vinnare. Medan affärssystemleverantören SAP blev förloraren och sjönk 7,5 procent efter en dålig kvartalsrapport.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

DAX ser i veckodiagrammet lite tveksamt ut efter att tidigare fått en säljsignal då stödet vid ca 12 438 bröts. Stochasticindikatorn ligger i veckodiagrammet också kvar på höga och överköpta nivåer. Så skulle nyhetsflödet bli negativt ser risken hög ut för ett test av nästa långsiktigt viktiga stödområde som ligger vid ca 11 620-11 865.

Den stora bilden ser i och för sig trots allt än så länge ganska hoppfull ut. Detta i och med att DAX i år fortfarande visar upp ett mönster av succesivt stigande bottnar och toppar, har etablerat sig över sin 40-veckors medeltalskurva och då handelsvolymmönstret är positivt.

Analys DAX

Så skulle DAX, kanske stimulerad av nya penningpolitiska lättnader ifrån centralbankerna, kunna vända upp och etablera sig motståndet vid ca 12 656, och detta också helst under en relativt hög handelsaktivitet, får indexet en mycket intressant köpsignal. I så fall siktar vi sedan på uppgångar som har goda möjligheter att i första hand föra upp DAX till motståndsområdet vid ca 13 200. Och i andra hand upp till indexets all time high vid ca 13 600.

I dagsdiagrammet ser vi att DAX, efter att tidigare i juli fått säljsignaler när stödet vid ca 12 436-12 438 bröts, nu ligger i en kraftsamlande konsolideringsfas i väntan på nya signaler. Indexet har också varit nere och testat av stödnivån vid ca 12 189 som än så länge har hållit. Om indexet etablerar sig under detta stöd erhålls en ny säljsignal. Därefter finns det intressanta stödnivåer vid ca 11 987, ca 11 823-11 844 och ca 11 620.

Analys DAX

I detta tidsperspektiv visar dock stochasticindikatorn att indexet är översålt. Så om nyhetsflödet blir lite mer positivt borde DAX lätt kunna rekylera upp till motståndsområdet vid ca 12 436-12 465. Skulle indexet därefter även få kraft att etablera sig över detta motståndsområde får indexet en köpsignal. Nästa mycket intressanta motståndsområde ligger sedan vid ca 12 656.

I timdiagrammet konsoliderar DAX inom en nedåtriktad trend. Köpsignaler erhålls här om motstånden vid ca 12 340-12 360 och ca 12 465-12 484 bryts. Skulle däremot stödområdet vid ca 12 172-12 189 passeras får indexet istället nya säljsignaler.

Analys DAX

Strategier:

Är man främst kortsiktigt inriktad kan man därför förslagsvis ta positioner för uppgång om motstånden vid ca 12 340-12 360 bryts. Sätt förslagsvis då en stopp loss strax under stödet vid ca 12 300. Flytta sedan successivt upp denna stopp loss allt eftersom indexet går uppåt.

Skulle däremot DAX etablera sig under stödområdet vid ca 12 172-12 189 kan man istället handla för nedgång. Sätt då förslagsvis först en stopp loss strax över 12 200 som sedan raskt flyttas med nedåt allt eftersom indexet rör sig nedåt.

För långsiktiga investeringar för uppgång ser läget lite tveksamt ut. Risken är hög för att ett eventuellt negativt nyhetsflöde lätt ska kunna pressa ned indexet till stödområdet vid ca 11 620-11 865. Beroende på tidsperspektiv och risknivå man har i sina placeringar kan man välja att se detta som en risk eller möjlighet. För är man långsiktig och relativt riskbenägen kan man att se nedgångar ned till detta stödområde mest som ett bra köptillfälle.

Agerar man så föreslår vi dock en stopp loss om DAX under en relativt hög handelsaktivitet och på ett tydligt sätt skulle etablera sig under stödnivån vid ca 11 620 och därmed också nivån för sin 200-dagars medeltalskurva.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto